Monitorizarea și evaluarea stării drepturilor in ce priveste cetățenia europeană activă