Empowering Consumer Organizations: towards a armonizat come armonizat comaking dual quality in food products” (ECO)

Program: Direcția Justiție a Comisiei Europene, în cadrul Programului pentru drepturi, egalitate și cetățenie (REC). 

Durata : 01.09.2020 – 01.09.2021

Numar identificare Proiect: 951669

Acronim Proiect: ECO 

Organizațiile partenere implicate, în acest ambițios proiect, sunt :

Obiectivele proiectului

Proiectul nostru se adresează organizaţiilor de consumatori, oferind autorităţilor competente (la nivel naţional şi european) o evaluare completăşi precisă a calităţii produselor alimentare în UE. Prin sensibilizarea autorităților relevante cu privire la această chestiune și prin furnizarea de informații complete și exacte, proiectul nostru va contribui la rezolvarea standardului dublu de calitate a produselor alimentare în UE.

În consecință, obiectivele principale ale proiectului sunt:

  • Elaborarea unui ghid unitar pentru testarea produselor;
  • Consolidarea organizațiilor de consumatori;
  • Promovarea cooperării transnaționale;

Îmbunătățirea gradului de conștientizarea publică cu privire la necesitatea combaterii standardului dublu de calitate a produselor alimentare, la nivelul UE.

Activitățși livrabile

Pe baza metodologiei armonizate de testare a UE, proiectul va elabora un ghid metodologic complex și armonizat pentru testarea produselor și identificarea strategiilor de marcare înșelătoare (TPIMS).

Se vor dezvolta, de asemenea, materiale de formare, cum ar fi un manual, un tutorial video și un webinar care va fi disponibil pe o platformă online. Această platformă va conţine o bază de date care va raporta și va disemina strategii înșelătoare de marcare, pe baza rezultatelor a cel puţin 500 produse realizate de organizaţiile de consumatori.

Proiectul va crea, de asemenea, un sistem de certificare cu înregistrarea unui număr minim de șase companii, pentru a îmbunătăți protecția organizaţiilor de consumatori. De asemenea, se va  încuraja cooperarea între organizațiile de consumatori, autoritățile competente și părțile interesate private, prin organizarea unei conferinţe europene, în care vor fi prezentate rezultatele testelor.

https://cordis.europa.eu/project/rcn/218733/factsheet/en

 

Web site : https://www.fightdualfood.eu/