Crearea unui catalog tehnic european al fraudelor la dispoziția autorităților judiciare și polițienești pe baza unei rețele de alerte și informații facilitate de entități și cetățeni

Parteneriat cu: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y seguros – Spania, Cehia Consumer Association (SCS) – Republica Cehă, Federconsumatori – Italia, Asociația Națională Consumatori- Bulgaria, Lituania Federația Națională de consum, Asociația consumatorilor din Slovacia – Slovacia, MIPOR – Institutul de Cercetare International Consumer – Slovenia) (2008-2009)