Ocuparea forței de muncă: Fondul UE de ajustare la globalizare a sprijinit peste 21 000 de lucrători în 2011

Potrivit unui raport adoptat astăzi de Comisia Europeană, în 2011, peste 21 000 de lucrători concediați din cauza crizei economice și a efectelor globalizării au fost ajutați să găsească noi oportunități de locuri de muncă prin Fondul european de ajustare la globalizare (FEG). Fondul de ajustare la globalizare al UE a acordat, în 2011, o sumă totală de 128 de milioane EUR pentru sprijinirea acestor lucrători în douăsprezece state membre (Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Polonia și Portugalia).

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: `Fondul european de ajustare la globalizare s-a dovedit a fi un instrument eficace și eficient pentru persoanele care și-au pierdut locul de muncă. El constituie expresia concretă a solidarității europene și un instrument practic care ajută persoanele și regiunile să se redreseze în urma concedierilor pe scară largă. În special, FEG permite statelor membre să sprijine măsuri specifice adaptate la situațiile lucrătorilor în cauză. De la lansarea sa în 2007, aproximativ 91 000 de lucrători concediați au beneficiat, deja, sau sunt pe cale de a primi asistență din partea FEG pentru formare, căutare de locuri de muncă și alte forme de sprijin. FEG va continua să joace un rol crucial în combaterea șomajului. `

Al cincilea raport anual privind activitățile și rezultatele FEG arată o creștere cu 50 %, în 2011, a contribuțiilor vărsate de FEG către statele membre, față de 2010. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat, în 2011, 22 de decizii de mobilizare a finanțării din FEG. Republica Cehă și Grecia au primit sprijin din partea FEG pentru prima dată în 2011.

Sprijinul a fost acordat pentru a cofinanța, de-a lungul unei perioade de 24 de luni de la data depunerii cererii, măsurile de politică active privind piața muncii propuse și organizate pentru lucrători de către statele membre. FEG a cofinanțat 65 % din măsuri, sursele naționale furnizând restul de 35 %. Măsurile concrete pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au inclus asistență intensivă și personalizată pentru căutarea unui loc de muncă, diverse tipuri de formare profesională, măsuri de perfecționare și reciclare, stimulente și alocații temporare pe durata măsurilor active și alte tipuri de sprijin, cum ar fi sprijinul pentru înființarea de întreprinderi și programe publice de ocupare a forței de muncă.

 Raportul prezintă, de asemenea, rezultatele a patru contribuții FEG acordate în anii anteriori către trei state membre (Belgia, Suedia și Irlanda) și modul în care sprijinul FEG i-a ajutat pe lucrătorii concediați să găsească noi locuri de muncă. Rezultatele sunt încurajatoare, întrucât 2 352 de lucrători (45 % din totalul de 5 228 care primesc sprijin din partea FEG) care au fost concediați de către angajatori din industria automobilelor, industria textilă și informatică și-au găsit noi locuri de muncă sau au început o activitate independentă la finalul perioadei de sprijin prin FEG (jumătatea anului 2011).

Rezultatele bune în ceea ce privește reinserția profesională sugerează că o perioadă de sprijin mai lungă și o cofinanțare UE mai mare (ca urmare a modificării regulamentului privind FEG în 2009) sunt benefice atât pentru lucrători cât și pentru piețele forței de muncă locale și regionale.

Context

FEG, o inițiativă propusă pentru prima oară de președintele Barroso în vederea sprijinirii persoanelor care își pierd locul de muncă din cauza impactului globalizării, a fost înființat de către Parlamentul European și Consiliu la sfârșitul anului 2006.

De la începerea activității acestuia, în 2007, au fost depuse 101 de cereri de contribuție financiară din partea FEG : 20 de state membre au solicitat în jur de 440,5 milioane EUR pentru a ajuta aproximativ 91 000 de lucrători concediați. De la modificarea regulamentului privind FEG în 2009[1], un număr tot mai mare de state membre au prezentat cereri de intervenție a FEG într-un număr sporit de sectoare. A se vedea, de asemenea, anexa la MEMO/12/639.

În ceea ce privește cele 19 cazuri în care rezultatele finale sunt acum disponibile și care au fost analizate în totalitate și încheiate de către Comisie, statele membre au raportat că situația personală, încrederea în sine și capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor în cauză s-a îmbunătățit în mod clar datorită asistenței și serviciilor furnizate de FEG, chiar dacă aceștia nu au găsit întotdeauna imediat un nou loc de muncă.

În special, FEG a oferit statelor membre posibilitatea de acționa în mod mai intens în regiunile afectate de concedieri – atât în ceea ce privește numărul de persoane asistate, cât și în ceea ce privește durata, tipul și calitatea sprijinului – decât ar fi fost posibil fără finanțarea din FEG. Fondurile UE au permis țărilor să reacționeze într-un mod mai flexibil la actualele provocări legate de ocuparea forței de muncă, să acorde o atenție sporită persoanelor mai puțin calificate și șomerilor mai greu de ajutat, și să includă acțiuni inovatoare în sprijinul acordat.

Ca parte a propunerii sale pentru următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2014-2020, Comisia a propus ca UE să își exprime în continuare, în viitor, solidaritatea cu lucrătorii concediați și cu regiunile afectate prin intermediul FEG. Aceasta a propus, de asemenea, să se extindă domeniul de aplicare al acestuia la categorii suplimentare, cum ar fi lucrătorii care desfășoară activități independente și lucrătorii temporari. Propunerea Comisiei ar permite FEG să reacționeze la concedierile pe scară largă cauzate de crize neprevăzute, precum și la efectele negative ale acordurilor comerciale asupra sectorului agricol prin sprijin temporar acordat agricultorilor pentru a facilita adaptarea acestora.

InfoCons – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

Sursa: Comisia Europeana
Bruxelles, 4 septembrie 2012

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal