Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Letonia.

Intrarea în Letonia este permisă  cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la ambasadele sau consulatele Letoniei din străinătate. Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia naţională letonă vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile letone:

În Letonia, autoritatea competentă în domeniul regimului străinilor este Oficiul pentru Cetăţenie şi Migraţie din cadrul Ministerului de Interne (Ciekurkalna 1, k-3, LV-1026, Riga. Phone +371 8300, e-mail: pmlp@.gov.lv).

Problematica privind cetățenii Uniunii Europene care trăiesc și lucrează în Republica Letonia este reglementată de legislația privind cetățenia Uniunii Europene.

Un cetățean al unuia din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană (denumit în continuare cetățean al Uniunii Europene) poate intra și rămâne în Republica Letonia o perioadă de până la 3 luni dintr-un termen de șase luni începând cu data sosirii.

Cetățenii Uniunii Europene care doresc să stea mai mult de trei luni sau care se află deja în Republica Letonia pentru mai mult de trei luni trebuie să se înregistreze la Departamentul de Migrație din Ministerul de Interne (Letonia), la  http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/residence-permits/applications.html.

În Republica Letonia permisele de ședere temporară se eliberează pentru perioade de până la cinci ani.

Documentele necesare pe care cetățeanul român trebuie să le aibă asupra sa înainte de a pleca în Letonia:

 • paşaport sau document de identitate valabil în UE/SEE :
 • card european de sănătate emis de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) din România;
 • documente personale (permisul de conducere, certificatul de naştere și/sau de căsătorie, diplomele de absolvire, certificate, atestări şi referinţe privind ocuparea altor locuri de muncă traduse în limba lituaniană/letonă și apostilate cu Apostila de la Haga, etc.).

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze Ambasadei României în Lituania, acreditată şi în Letonia şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Doriţi să munciţi în Letonia?

Accesul cetăţenilor români pe piaţa muncii din Letonia este liber, putându-se angaja la fel ca cetățenii acestei țări, fără o autorizație specială.

Cetățenii români, care doresc să caute un loc de muncă în Letonia, ar trebui să identifice un angajator dispus să-i angajeze înainte de a intra pe teritoriul acestor state.

Acest lucru se poate realiza contactând direct companiile sau societăţile care scot la concurs posturi pe propriile site-uri sau în anunţurile publicate în ziare sau autoritățile competente cu plasarea forței de muncă din Letonia, respectiv  Agenția Națională a Ocupării (http://cvvp.nva.gov.lv/) sau direct pe site-ul EURES (https://ec.europa.eu/eures/public/homepage). Cum este realizată încadrarea – contractul de muncă?

Angajarea în Letonia se face pe baza unui contract de muncă, dar poate fi, de asemenea, încheiată și în baza unui contract de servicii sau a altor acorduri similare.

Comparativ cu alte tipuri de acorduri, un contract de muncă garantează angajatului drepturi mai mari și o mai bună protecție socială.

Mai multe informații privind condițiile specifice din Letonia sunt disponibile pe pagina web a Oficiului pentru Cetăţenie şi Migraţie,  http://www.pmlp.gov.lv/en/home/about-ocma/.

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Letonia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Letonia nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile letone şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Tipuri de infracţiuni frecvente: furturi din buzunare, poşete, furturi de automobile, jefuiri, înşelăciuni, trafic de valută.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraş, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).
 • Mergeţi în grup, iar opririle de scurtă şedere, pentru odihnă, este indicat sa le efectuati în preajma unităţilor de servicii (staţii de benzină, motel, bar, restaurant).
 • Deplasaţi-vă cu autoturismul numai pe timp de zi.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală, precum şi cel mai apropiat oficiu consular român. (Vezi rubrica de mai jos – Asistenţă consulară).

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor letone, trebuie apelat 112 – Serviciul de urgenţă (Ambulanţă, Poliţie, Pompieri).

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

Apelează rapid numerele de urgență din Letonia!

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Letonia.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Atenţie! În sezonul cald, persoanele care intenţionează să facă drumeţii prin păduri sau zone cu lacuri trebuie să consulte un medic, înainte de efectuarea acestor deplasări, pentru a stabili dacă este necesar să se vaccineze împotriva TBE (Tick-Borne-Encephlitis).

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

În Letonia se circulă pe partea dreaptă a drumului.
Alcoolemia admisă este de 0,05 %.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii rutiere este destul de bună.

 • Folosirea telefonului mobil la volan

Este interzisă.

 • Limitele de vitezã admise
  • 50 km/h în oraş
  • 90 Km/h pe autostradă pe timp de iarnă
 • Parcarea

Parcarea se poate face numai în spaţii special amenajate şi păzite.

Parcarea în aceste locuri se face cu plată.

 • Centura de siguranţă

Folosirea centurii de siguranţă este obligatorie.

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului:

Pe teritoriul Letoniei sunt interzise deţinerea şi utilizarea dispozitivelor de detectare a radarelor, precum şi a aparatelor antiradar.

Acestea constituie infracţiune şi se pedepsesc cu aplicarea unei amenzi administrative ce poate fi contestată la tribunalul teritorial.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este recunoscut pe teritoriul Letoniei.

 • Informaţii pentru cazuri de accidente de circulaţie

Indiferent de gravitatea accidentului rutier, persoana implicată trebuie să acorde primul ajutor victimei şi să anunţe cel mai apropiat post de poliţie. Locul accidentului nu poate fi părăsit decât cu încuviinţarea agentului de poliţie.

Utilizarea cărţilor de credit

Sunt acceptate cărţile de credit în majoritatea magazinelor.

Reglementări vamale

Regulamentul vamal conţine reglementări similare cu ale celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene. Este permisă introducerea, fără plata taxelor vamale, a bunurilor de folosinţă personală, constatate de către funcţionarul vamal că nu sunt destinate unor scopuri comerciale.

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări – 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, 50 ml parfum sau 250 ml apă de toaletă.

Pentru informaţii suplimentare, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale aflate pe pagina web a autorităţii vamale letone(http://www.fm.gov.lv/en/s/taxes/customs_duty/).

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică. Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Asistenţă consulară

Atenţie! Nu există o misiune diplomatică şi niciun oficiu consular de carieră ale României în Letonia. În calitate de cetăţean al Uniunii Europene, puteţi solicita, în caz de necesitate, eliberarea unui titlu de călătorie în vederea întoarcerii în ţară, din partea misiunilor diplomatice ale ţărilor UE cu sediul în Letonia.

Există un consulat onorific – Consulatul Onorific al României la Riga – care poate sprijini rezolvarea unor probleme urgente prin contactele cu autorităţile locale, dar care nu poate emite documente de identitate româneşti sau realiza formalităţi consulare.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal