Legea 202/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 399 din 3 iulie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I

Legea nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 24 iulie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1. La articolul 3, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

‘h) consumator – astfel cum este definit la art. 2 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;’.

 1. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

‘Art. 7

(1) In vederea combaterii si stoparii publicitatii inselatoare si a respectarii dispozitiilor privind publicitatea comparativa, comerciantii, astfel cum sunt definiti la art. 3 lit. d), precum si asociatiile si organizatiile care au un interes legitim pot sa sesizeze Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, Consiliul National al Audiovizualului.

(2) In vederea respectarii dispozitiilor privind publicitatea comparativa, consumatorii, astfel cum sunt definiti la art. 3 lit. h), pot sa sesizeze Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

(3) La sesizarea persoanelor prevazute la alin. (1) sau din oficiu, Ministerul Finantelor Publice, prin reprezentantii sai, constata incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4 si 6 si aplica sanctiunile prevazute la art. 10.

(4) La sesizarea persoanelor prevazute la alin. (2) sau din oficiu, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin reprezentantii sai, constata incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 6 si aplica sanctiunile corespunzatoare.’

 1. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

‘Art. 8

Sesizarea adresata Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor poate fi indreptata:

a) impotriva unuia sau a mai multor comercianti din acelasi sector economic;

b) impotriva responsabilului de cod, in cazul in care respectivul cod incurajeaza nerespectarea dispozitiilor legale in materie.’

 1. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

‘Art. 9
(1) La sesizarea comerciantilor ori a consumatorilor, a asociatiilor si organizatiilor care au interes legitim sau din oficiu, Ministerul Finantelor Publice ori, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin reprezentantii sai, va solicita comerciantului care isi face publicitate sa furnizeza toate dovezile necesare privind exactitatea informatiilor, a indicatiilor ori a prezentarilor din anuntul publicitar.

(2) Reprezentantii Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor solicita comerciantilor care isi fac publicitate dovezi potrivit prevederilor alin. (1) si (3), luand in considerare interesele legitime ale acestor comercianti, precum si cele ale comerciantilor ori ale consumatorilor prejudiciati, dupa caz.

(3) Comerciantul care isi face publicitate este obligat sa puna la dispozitia reprezentantilor Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la termenele si in forma stabilite de acestea, toate documentele, datele si informatiile care sa probeze exactitatea afirmatiilor continute in anuntul publicitar.

(4) In cazul publicitatii comparative, comerciantul care isi face publicitate este obligat sa prezinte, cu celeritate, reprezentantilor Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor dovezile, documentele, datele si informatiile prevazute in prezentul articol.

(5) In cazul in care dovezile solicitate nu sunt prezentate de comerciant ori prezentarea dovezilor se face de catre acesta dupa expirarea termenului stabilit de Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ori daca aceste dovezi sunt considerate incomplete sau insuficiente, afirmatiile din anuntul publicitar in cauza vor fi considerate inexacte.’

 1. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

‘(2) Constatarea si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de reprezentantii Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.’

 1. La articolul 11 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

‘Art. 11

(1) In cazul in care se constata incalcarea de catre comerciantul care isi face publicitate a dispozitiilor prevazute la art. 4 si 6, tinand cont de toate interesele implicate in cauza si, in special, de interesul public, Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor poate dispune, odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale prevazute la art. 10 alin. (1), urmatoarele masuri complementare:’.

 1. La articolul 12 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

‘Art. 12

(1) In vederea eliminarii efectelor de durata ale publicitatii inselatoare sau ale publicitatii comparative ilegale a carei incetare, respectiv interzicere, a fost dispusa printr-un proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, care nu a fost contestat, ori printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila prin care s-a dispus o astfel de masura, Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin reprezentanti imputerniciti, va solicita comerciantului in cauza:’.

 1. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

‘(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.’

 1. La articolul 14, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

‘Art. 14

(1) In situatia in care Ministerul Finantelor Publice ori, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor dispun, potrivit dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. a), incetarea publicitatii inselatoare sau a publicitatii comparative ilegale, vor comunica de indata masura respectiva Consiliului National al Audiovizualului.

……

(4) In situatia in care Consiliul National al Audiovizualului apreciaza ca o comunicatie comerciala audiovizuala contine elementele unei publicitati inselatoare ori comparative ilegale, acesta va sesiza Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.’

 1. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

‘Art. 16

(1) In cazul in care se constata ca faptele reclamate nu constituie publicitate inselatoare sau, dupa caz, publicitate comparativa ilegala, Ministerul Finantelor Publice ori, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va emite decizie motivata de respingere a sesizarii.’

 1. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

‘Art. 18

(1) Dreptul comerciantilor de a sesiza faptele prevazute la art. 4 si 6 se prescrie in termen de 3 luni de la data la care persoanele, asociatiile sau organizatiile care au un interes legitim, potrivit prevederilor prezentei legi, au luat la cunostinta de anuntul publicitar, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aparitiei acestuia.

(2) Dreptul consumatorilor de a sesiza faptele prevazute la art. 6 se prescrie potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.’

 1. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

‘(2) In aplicarea dispozitiilor prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ori Consiliul National al Audiovizualului pot solicita organizatiilor profesionale cu rol de autoreglementare, prevazute la alin. (1), formularea unui punct de vedere de specialitate.’

Art. II

Legea nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 24 iulie 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederior art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercita-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal