Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Irlanda.

Intrarea în Irlanda este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Doriţi să munciţi în Irlanda?

1. Accesul pe piața muncii

Cetățenii români beneficiază de acces nerestricționat pe piața muncii din Irlanda, ca angajat sau lucrător pe cont propriu, fără a avea nevoie de un permis de muncă. Cetățenii români care desfășoară activități lucrative în Irlanda, dețin drepturi egale cu cetățenii irlandezi în ceea ce privește protecția socială, drepturile de muncă și drepturile sociale în general.

În momentul sosirii în Irlanda, cetățenii români trebuie să se înregistreze pentru plata taxelor și asigurărilor sociale, prin solicitarea Numărului Personal de Servicii Publice (Personal Public Service PPS Number).

În procesul de alocare a PPS Number, aplicanţii trebuie să prezinte documente care atestă identitatea, reședința în Irlanda (dovada adresei), precum și motivul pentru care solicită acest număr, spre exemplu pentru angajare și implicit înregistrarea la autoritatea fiscală. Cetățenii români se pot adresa serviciului public de ocupare pentru servicii de consiliere privind oportunitățile de angajare și formare profesională disponibile în Irlanda.

În Irlanda, dreptul la liberă circulație este prevăzut de Regulamentele Comunităţilor Europene (privind Libera Circulaţie a Persoanelor) din 2006 și 2008, care transpun în legislația irlandeză Directiva nr. 2004/38 privind dreptul la libera circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora. În ceea ce privește legislația muncii, există o serie de acte normative care reglementează relațiile de muncă și care pot fi consultate accesând site-ul web al Departamentului pentru Muncă, Întreprinderi şi Inovaţie – Serviciul privind Relaţiile la Locul de Muncă (Workplace Relations Services).

2. Recunoașterea calificărilor profesionale

Recunoaşterea calificărilor profesionale obţinute în alte state membre ale Uniunii Europene se realizează potrivit prevederilor Directivei nr. 2005/36 privind recunoaşterea calificărilor profesionale. În Irlanda, cetățenii români pot solicita recunoașterea calificărilor obținute în România, pentru a desfășura o activitate profesională sau pentru continuarea studiilor, prin contactarea Autorității Naționale pentru Calificări (Quality and Qualifications Ireland). Exercitarea profesiilor reglementate (i.e medicină, educație) este posibilă în urma recunoaşterii calificării profesionale şi înregistrării la autoritatea profesională competentă din Irlanda. Lista autorităților competente poate fi consultată accesând site-ul web al Departamentului pentru Educație și Competențe.

3. Soluționarea litigiilor de muncă

În Irlanda, relaţiile de muncă pot înceta fie de comun acord sau ca urmare a unor împrejurări specifice (insolvenţă, disponibilizare, concediere, etc). Informaţii privind încetarea relaţiei de muncă pot fi consultate prin accesarea site-ului web al Serviciului privind Condiţiile de Muncă (Workplace Relations).  Atât angajaţii cât şi angajatorii sunt obligaţi să acorde o perioadă de preaviz înainte de terminarea contractului.

Angajaţii care au lucrat o perioadă continuă de cel puţin 13 săptămâni sunt obligaţi să acorde angajatorului o perioadă minimă de preaviz de o săptămână, în cazul în care contractul nu specifică altfel.

Angajatorii trebuie să ofere angajaţilor o perioadă de preaviz în funcţie de durata de angajare.

Într-o primă etapă, lucrătorii pot încerca soluționarea litigiilor de muncă pe cale informală, printr-un dialog constructiv cu angajatorul. Ulterior, lucrătorii pot contacta Serviciul privind Relaţiile la Locul de Muncă (Workplace Relations Customer Services), punctul central de sesizare a autorităţilor cu atribuţii în domeniul relaţiilor de muncă: Comisia pentru Relaţii de Muncă, Tribunalul pentru Egalitatea de Tratament, Autoritatea Naţională pentru Drepturile de Muncă, Tribunalul de Muncă, Instanţele Civile.

4.  Sistemul Național de Sănătate

Cetățenii români care se află temporar în Irlanda şi sunt asigurați în sistemul de asigurări de sănătate al unui stat membru al Uniunii Europene, pot beneficia în mod gratuit de asistenţa medicală necesară în sistemul public de sănătate din Irlanda, dacă se află în posesia Cardului European de Asigurări de Sănătate.

Persoanele care desfășorară activități lucrative în Irlanda (angajat sau lucrător pe cont propriu) și plătesc contribuții de asigurări sociale, pot beneficia de servicii de sănătate dacă dețin un Card Medical emis de autoritatea Autoritatea pentru Servicii de Sănătate (HSE). Accesul la serviciile medicale din Irlanda este condiţionat în principal de rezidenţă şi de nivelul veniturilor.

5. Alte informații utile

a. Autorități locale cu competențe în domeniul muncii și securității sociale:

 • Departamentul pentru Protecție Socială (Department for Social Protection), în subordinea căruia se află serviciile de ocupare locale.
 • Departamentului pentru Muncă, Întreprinderi şi Inovaţie – Serviciul privind Relaţiile la Locul de Muncă (Workplace Relations Customer Services).

b. Alte link-uri utile:

 • Serviciul Public de Sănătate (Ireland’s Health Services/HSE)
 • Autoritatea fiscală (Revenue Commssioners)
 • Autoritatea Națională pentru Calificări (Quality and Qualifications Ireland), pentru recunoașterea calificărilor profesionale.
 • Serviciul de Consiliere a Cetățeanului (Citizens Information), informații cu privire la serviciile publice și drepturile în Irlanda

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Irlanda nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile irlandeze şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Irlanda este o ţară cu un nivel scăzut al criminalităţii.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală (Garda) precum şi Ambasada României în Irlanda.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor irlandeze, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – Servicii de urgenţă
 • 999 – Intervenţie poliţie

Apeleză rapid numerele de urgență din Irlanda!

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Irlanda.

Este preferabil ca încheierea poliţelor de asigurare să fie făcută în România, întrucât realizarea acestora în Irlanda este limitată.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto 

Circulaţia se desfăşoară pe partea stângă a drumului.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este bună.

 • Centura de siguranţă

Folosirea centurilor de siguranţă este obligatorie pentru toti pasagerii. Asigurarea auto este obligatorie.

 • Folosirea telefonului mobil la volan 

Este interzisă.

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Conform legislaţiei irlandeze, sunt interzise utilizarea, deţinerea sau importul aparatelor de detectare a radarelor.

 • Parcarea

Parcarea se poate face numai în locurile permise. În general, plata parcării se face prin introducerea de monezi în aparatele ce eliberează un tichet (conform timpului dorit de parcare).

Tichetul trebuie afişat la vedere, în geamul autovehiculului. Neplata parcării atrage imobilizarea autovehiculului.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere valabil emis în România este recunoscut în Irlanda.
Autovehiculele înmatriculate în România pot circula în Irlanda numai 6 luni, după care trebuie procedat la înmatricularea irlandeza.
Persoanele care au domiciliul în Irlanda trebuie sa declare la organele vamale autovehiculele cu care intra în Irlanda, înmatriculate în alte state, în maxim 24 de ore de la momentul trecerii frontierei.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

Reglementări vamale

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări: 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică. În plus, se cere efectuarea tratamentului împotriva căpuşelor şi a teniei.

Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

În plus, câinele şi pisica dumneavoastră trebuie sa aibă testul negativ de anticorpi ai turbării menţionat în paşaportul animalului şi efectuat cu cel puţin 6 luni înainte de data trecerii frontierei. Detalii la http://www.ispca.ie/Pet-Passport.aspx.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal