Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetățenii români care doresc să călătorească în Republica Irak trebuie să dețină un document de călătorie care să aibă o valabilitate mai mare de 6 luni, în conformitate cu modificarea legii irakiene nr. 76 din 2017 privind regimul intrării cetățenilor străini pe teritoriul acestui stat.

De asemenea, pentru permiterea intrării în Irak, cetăţenii români titulari de pașapoarte turistice au nevoie de viză, care se poate obţine la sosirea la punctele de frontieră (contravaloarea vizei este de 75 USD). Viza este valabilă 60 de zile și nu poate fi prelungită.

În cazul Regiunii Kurdistan – Irak, cetățenii români pot obține viza turistică la punctele de trecere a frontierei, valabilă pentru 30 de zile, costul acesteia fiind de 100.000 dinari irakieni (echivalentul a aprox. 70 USD). Viza turistică obținută la intrarea în Regiunea Kurdistan – Irak nu este valabilă pentru restul Republicii Irak.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă prudenţă sau chiar evitarea călătoriilor în Irak, situaţia de securitate din acest stat fiind afectată de acţiuni cu caracter terorist!

Pentru obținerea vizei de şedere sau a vizei în vederea exercitării unor activităţi lucrative, este necesară aprobarea specială a Ministerului de Interne şi a Ministerului Muncii de la Bagdad. Timpul de aşteptare pentru o asemenea viză este de aproximativ 30 de zile. Mai multe informaţii cu privire la aceste tipuri de vize pot fi solicitate Ambasadei Republicii Irak la Bucureşti (https://www.mae.ro/foreign-missions/3541#764).

Ambasada Republicii Irak în România

Cancelaria: Str. Daniel Danielopolu nr.10, sector 1

Telefon: (0040-21) 233 90 08; 233 90 09

Fax: (0040-21) 233.90.07

Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 15.30

E-mail: ambasadairaq@yahoo.com

În cazul deplasărilor în Republica Irak, regulamentele privind sănătatea publică stipulează obligația prezentării testelor de sânge (pentru HIV şi hepatită) în termen de 7 zile de la data sosirii, de la această prevedere fiind exceptate persoanele care călătoresc în scop turistic. Informaţii suplimentare cu privire la locațiile unde se efectuează testele sunt disponibile la sosirea pe aeroport.

Reguli specifice Regiunii Kurdistan – Irak

În Regiunea Kurdistan – Irak, testele de sânge sunt obligatorii doar în cazul şederilor mai mari de 30 zile, care implică obținerea permisului de ședere. Informaţii cu privire la etapele necesare obţinerii rezidenţei pot fi obţinute de la departamentele teritoriale de rezidenţă. Sediile departamentelor pentru rezidenţă din Regiunea Kurdistan – Irak:

Erbil: Șoseaua Qazi Muhammad (Strada de 100 metri), în apropierea intersecției cu ieșirea către Mosul/Duhok.

Coordonate: https://goo.gl/maps/wdN3iqy4auJJ5AjW6

Pagină de internet: http://erbilresidency.com/

Duhok: Cartierul Shendokha.

Coordonate: https://goo.gl/maps/npc69jgmPkJD45mA6

Pagină de internet: https://duhokresidence.com/

Sulaimaniyah: 

Coordonate: https://goo.gl/maps/7kgZKAivXdGuzAy7A

Pagină de internet: http://www.sulresidence.com/ar/

În cazul depășirii perioadei de 30 zile alocate prin viza turistică, care a fost obținută la intrarea în Regiunea Kurdistan – Irak, călătorii vor achita penalizări aferente perioadei petrecute ilegal pe spațiu, în cuantumul sumei de 20.000 IQD/zi. Părăsirea Regiunii Kurdistan – Irak este posibilă numai după efectuarea demersurilor pe lângă autoritățile locale, în vederea achitării amenzilor sau obținerii unui permis de ieșire (exit visa), valabil maxim patru zile.

Permisul de ieșire se acordă numai după achitarea amenzilor, autoritățile regionale având dreptul de a dispune măsuri privative de libertate împotriva persoanelor care încalcă dreptul de ședere, respectiv închisoare între 6 luni şi 3 ani și aplicarea de interdicții de intrare pe numele titularului amenzii.

În vederea obținerii permisului de ședere, după sau în cursul celor 30 de zile acordate prin viza turistică, cetățenii români care solicită pentru prima dată un permis de ședere pe spațiu trebuie să prezinte un contract de muncă valabil sau acordul unui sponsor (persoană fizică sau juridică domiciliată pe plan local). Permisele de ședere sunt eliberate în urma achitării costului acestora, în valoare de la 375.000 IQD (circa 250 USD) până la 1.000 USD, depinzând de scopul călătoriei. Valabilitatea permiselor este de un an, iar reînnoirea acestora se efectuează la aceleași instituții abilitate care le-au emis.

Taxele se plătesc în cadrul directoratelor de rezidență din fiecare capitală de guvernorat (Erbil, Duhok, Sulaimaniyyah).

Se recomandă tuturor cetățenilor români din Irak să își reglementeze șederea legală pe spațiu. Având în vedere situația de securitate precară din Irak, este necesară asigurarea posibilității părăsirii zonei cu celeritate, în caz de necesitate.

Atenţie! Pentru deplasările în zone situate în afara regiunii administrate de Guvernul Regiunii Kurdistan este obligatorie deţinerea unei vize irakiene valabile (care trebuie obţinută în prealabil de la una din ambasadele Republicii Irak), în caz contrar, riscaţi să fiţi acuzaţi de trecerea frauduloasă a frontierei irakiene.

Cetăţenii români care ignoră avertismentele MAE şi se deplasează în zone de risc îşi asumă răspunderea propriei decizii.

În vederea deplasărilor în afara regiunii administrate de Guvernul Regiunii Kurdistan (Siria, Iran, Turcia), cetățenii români trebuie să se asigure de faptul că dețin aprobările necesare și vizele (emise de statele în care intenționează să se deplaseze) care să le permită călătoriile în aceste zone.

Autoritățile locale au dispus, cu numeroase ocazii, arestarea cetățenilor străini care au intrat pe teritoriul Regiunii Kurdistan – Irak din Siria, sub acuzații de trecere frauduloasă a frontierei. În aceste cazuri, instanțele locale pot institui sentințe privative de libertate cu pedepse de până la 5 ani.

Condiţii de muncă în Irak

Cetăţenii români care doresc să încheie contracte individuale de muncă în Irak sunt sfătuiţi să analizeze cu atenţie condiţiile de securitate asigurate, gradul de risc al zonei de lucru, programul de activitate profesională, modalitatea de plată şi nivelul real al salarizării, facilităţile de hrană, cazare, sanitare şi de transport.

Pentru evitarea eventualelor situaţii conflictuale între angajat şi angajator, rezultate din nerespectarea înţelegerilor dintre cele două părţi, este recomandată încheierea de contracte de muncă individuale, înaintea deplasării în Irak. Începând cu anul 2012, au fost înregistrate numeroase sesizări din partea cetăţenilor români care s-au deplasat în Irak pentru desfăşurarea de activităţi economice, aceştia semnalând nerespectarea, de către angajatori, a obligaţiilor cu privire la plata salariilor, facilităţile de cazare şi facilitarea obţinerii permiselor de şedere (obligaţii ce revin angajatorului la încheierea unui contract de muncă cu angajatul).

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetăţenii români să nu înmâneze documentele de călătorie române sau permisele de ședere altor persoane, pentru a evita situaţiile în care aceştia pot împiedica repatrierea, prin reţinerea acestora.

Reguli specifice pentru Regiunea Kurdistan – Irak

Pentru activităţi lucrative în Regiunea Kurdistan – Irak, este necesară obţinerea acordului Oficiului Regional de Muncă (Ministerul Muncii şi al Afacerilor Sociale), în vederea obţinerii permisului de muncă.

Cetăţenii români care intenţionează să lucreze în Regiunea Kurdistan – Irak trebuie să înainteze o cerere scrisă, însoţită de un certificat de competenţe profesionale, către unul dintre birourile teritoriale de muncă. În urma aprobării cererii, acestora le va fi emis un permis de muncă de către Departamentul de Forţă de Muncă al Regiunii Kurdistan – Irak. În cazul în care persoanele urmează să lucreze în Regiunea Kurdistan – Irak în baza unui contract de muncă semnat anterior sosirii, va fi necesară prezentarea unei scrisori de sprijin din partea angajatorului, în vederea emiterii permisului de ședere. Angajatorul trebuie să dispună de cadrul juridic necesar care să permită angajarea pe teritoriul Regiunii Kurdistan – Irak.

În vederea stabilirii şederii legale în Regiunea Kurdistan – Irak după obţinerea permisului de muncă, cetăţenii străini angrenaţi în activităţi lucrative se vor adresa Directoratului pentru Rezidenţă, în vederea obţinerii permisului de şedere (structuri teritoriale în fiecare guvernorat).

În cazul în care cetăţenii români sunt angajaţi legal în cadrul unei companii, angajatorul va efectua demersurile necesare pe lângă Ministerul Muncii şi al Afacerilor Sociale (https://goo.gl/maps/kNNeYsJr55UnbvDg7), înaintând o listă cu angajaţii care urmează să se deplaseze în Regiunea Kurdistan, menţionând scopul sosirii acestora şi perioada de angajare. În urma obţinerii acordului din partea Ministerului Muncii şi al Afacerilor Sociale, angajatorul va întreprinde demersurile necesare pe lângă Directoratul pentru Rezidenţe şi va depune o garanţie judiciară pentru aceştia, valabilă până când respectivele persoane părăsesc spaţiul.

Companiile angajatoare, conform cadrului legislativ, sunt obligate să încheie contracte de muncă cu angajaţii, reînnoirea acestora fiind notificată la birourile teritoriale de muncă. În cazul nerespectării de către companii a cadrului juridic privind drepturile salariaţilor, acestea vor fi penalizate cu plata unor amenzi sau poate fi dispusă măsura încheierii activităţii.

În cazul unui conflict de muncă între angajaţi şi angajator, persoanele salariate se vor adresa Oficiului Regional de Muncă (cu sedii în capitala fiecărui guvernorat) care întocmesc un dosar ce va fi trimis spre soluţionare Ministerului Muncii şi Afacerilor Sociale.

În cazul în care cetăţenii străini, posesori ai permisului de muncă în Regiunea Kurdistan – Irak, nu beneficiază de asigurări sociale în ţara de origine, aceştia pot fi incluşi în sistemul local de asigurare socială, conform legislaţiei în vigoare. Recomandăm încheierea unor asigurări de călătorie cu spectru larg înaintea sosirii pe spațiu.

Dacă un angajat decide să îşi schimbe locul de muncă, acesta va solicita autorizaţiile necesare din partea Directoratului de Rezidenţă şi a Ministerului Muncii.

Schimbarea scopului şederii în Regiunea Kurdistan – Irak fără notificarea autorităţilor poate atrage după sine sancţiuni din partea autorităţilor regionale.

Intrarea în Regiunea Kurdistan – Irak pe cale terestră cu autovehicule.

În cazul în care cetăţenii români decid să se deplaseze în Regiunea Kurdistan – Irak cu autovehicule proprietate personală sau ale unor persoane juridice, se recomandă obţinerea tuturor documentelor legale care atestă calitatea în care şoferul vizitează Regiunea Kurdistan – Irak. În cazul punctului de frontieră al Regiunii Kurdistan – Irak cu Turcia, Ibrahim Khalil, se află în uz două proceduri:

Prima procedură presupune reţinerea de către autorităţile vamale a paşapoartelor şoferilor care introduc în regiune maşini fabricate cu cel mult doi ani înainte de intrarea pe spațiu. Autorităţile vamale, în funcţie de vechimea autovehiculelor, pot percepe, în locul reţinerii paşapoartelor, o garanţie financiară pentru care se eliberează un document justificativ. În cazul reţinerii paşaportului, cetăţenilor străini li se va elibera un formular care va conţine datele de identificare ale maşinii (acest formular nu constituie un document de călătorie valabil pe tot teritoriul Republicii Irak, permiţând deplasarea numai în Regiunea Kurdistan – Irak, în lipsa paşaportului acest document poate constitui o bază pentru eliberarea permisului de ședere în Regiunea Kurdistan – Irak).

A doua procedură implică aplicarea unei ştampile pe paşaportul şoferului, care marchează intrarea în regiune la volanul autovehiculului. În acest ultim caz, indiferent de vechimea autovehiculului, poate fi percepută o sumă de bani, reprezentând garanţia pentru autovehicul. Pentru a preveni vânzarea ilicită a automobilelor în Regiunea Kurdistan – Irak, autorităţile regionale permit, momentan, ieşirea prin acelaşi punct de frontieră, împiedicându-se părăsirea spaţiului de către titularii paşapoartelor care au marcată viza de intrare cu autovehicule, prin alte puncte de frontieră, inclusiv aeriene.

În cazul în care cetățenii români se regăsesc într-unul dintre cazurile menționate mai sus, aceștia se pot adresa autorităților regionale (Ministerul de Interne sau autoritățile vamale din punctul de trecere a frontierei prin care au intrat pe spațiu) în vederea obținerii unei dispense care permite deplasările în afara Regiunii Kurdistan – Irak, pe cale aeriană.

În cazul în care punctul de trecere a frontierei cu Turcia este închis, șoferii pot gara vehiculele în parcările amenajate de autorități (în funcție de disponibilitate), fără a le fi impusă plata unor taxe.

Ieşirea din Regiunea Kurdistan – Irak trebuie să se realizeze prin acelaşi punct de trecere a frontierei, la volanul aceluiaşi autovehicul cu care s-a intrat. În cazul în care cetăţenii români conduc în interes de serviciu autovehicule aflate în proprietatea companiilor pentru care lucrează, pentru a nu li se reţine documentele de călătorie, este necesară prezentarea împuternicirilor în limba engleză, kurdă sau arabă şi a unei liste anterior acceptate de autoritatea contractantă sau de beneficiar şi notificată la punctul de frontieră, în care să fie înscrise toate echipamentele companiei aflate în proces de import temporar/permanent.

Notă: Procedurile menţionate sunt orientative, existând cazuri în care funcţionarii punctului de trecere a frontierei au aplicat proceduri diferite.

Pentru evitarea reţinerii paşapoartelor la punctele de trecere a frontierei terestre, societăţile române care sunt angrenate în activităţi comerciale cu Guvernul Regiunii Kurdistan sau cu contractori privaţi, obișnuiesc să prezinte autorităţilor vamale liste aprobate în prealabil de către Ministerul Finanţelor al Guvernului Regiunii Kurdistan, conţinând date de identificare ale utilajelor, maşinilor şi echipamentelor care urmează să fie angajate în activităţile comerciale desfăşurate în cadrul regiunii.

Se recomandă cetățenilor români care decid să se deplaseze în Regiunea Kurdistan – Irak la volanul unor autovehicule care nu sunt proprietate personală, să prezinte la intrarea pe spațiu procuri autentificate, traduse în limbile engleză/turcă/kurdă.

Pentru facilitarea contactului cu autoritățile locale din punctul de trecere a frontierei cu Turcia, Ibrahim Khalil, se recomandă cetățenilor români să se adreseze direct acestora la:

  • Dl. Farsat A. Mohammed, director adjunct în cadrul complexului vamal Ibrahim Khalil, 00964(0)7504457628 / 009(0)5354733280, alifarsat@yahoo.com
  • Dl. Khorshid Rashid, asistent, 00964(0)7504577028

Ameninţări teroriste

În mod recurent au loc atentate cu dispozitive explozive improvizate, maşini capcană, atacuri sinucigaşe, răpiri de persoane şi atacuri armate.

Nici o locaţie din capitala irakiană nu este sigură, inclusiv Zona Internaţională. Atacurile sunt surprinzătoare, iar ţintele, în afara forţelor militare irakiene, pot fi şi civilii, inclusiv cetăţenii străini.

Se recomandă luarea unor măsuri suplimentare de protecţie în ceea ce priveşte şederea şi deplasările în localitatea de reşedinţă, precum şi programarea cu atenţie a ieşirilor în afara localităţii de reşedinţă.

În cazul producerii unui incident terorist, căile rutiere şi aeriene pot fi închise. Ţineţi cont de faptul că, în contextul de securitate din Irak, posibilitatea de intervenţie a Ambasadei României este limitată!

Vă puteți notifica prezența în Irak prin intermediul portalului https://www.econsulat.ro/ sau la adresele de mail bagdad.cons@mae.ro sau erbil@mae.ro.

Reguli specifice pentru Regiunea Kurdistan – Irak

În Regiunea Kurdistan – Irak, riscurile de atacuri teroriste sunt reduse, comparativ cu celelalte zone ale Irakului. Cele trei provincii (Duhok, Erbil şi Sulaimaniyah) sunt administrate de Guvernul Regiunii Kurdistan. Regiunea Kurdistan – Irak este în mod semnificativ mai stabilă decât zona centrală și sudică a Irakului.

Cu toate acestea, riscurile de securitate în Regiunea Kurdistan – Irak rămân valabile, o serie de grupări teroriste, inclusiv Al-Qaeda din Irak, Daesh/ISIS și Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), fiind active şi în această parte a Irakului.

În perioada recentă, autoritățile locale au prevenit mai multe atacuri teroriste și au avut loc bombardamente asupra unor locații ale Coaliției Internaționale din Erbil. În contextul recent, au fost remarcate incidente de securitate între autoritățile locale și grupări teroriste pe fondul intensificării campaniilor militare conduse de Turcia împotriva organizației.

Totodată, în zonele de frontieră cu Turcia şi Iran au loc periodic violenţe, drept pentru care este necesară solicitarea sfatului autorităţilor locale înainte de a efectua călătorii în zonele respective.

Se recomandă cetățenilor români să manifeste răbdare în cazul în care se confruntă cu blocaje de trafic cauzate de posturi de control instituite ad-hoc și să fie cooperanți cu reprezentanții autorităților locale.

Insistăm asupra faptului că autoritățile locale pot considera orice nerespectare a indicațiilor acestora ca acte de ostilitate. Subliniem importanța deținerii documentelor personale de identificare și, în cazuri de necesitate, prezentarea acestora la cererea reprezentanților autorităților locale în vederea verificării identității.

Reiterăm obligativitatea ca cetățenii români să păstreze asupra lor documentele de identitate locale (rezidență/iqama) și/sau pașapoarte mai ales în contextul situației de securitate actuale și a sporirii punctelor de control în interiorul și exteriorul zonelor urbane.

Totodată, menținem recomandarea privind evitarea spațiilor aglomerate (mall-uri, zonele centrale ale orașelor, localuri), pentru a nu vă expune eventualelor riscuri și optarea pentru rute alternative în cazul deplasării între capitalele celor trei guvernorate, Erbil, Duhok și Sulaimaniyyah, acordând atenție și intervalelor orare alese pentru deplasări (se recomandă deplasarea pe timpul zilei).

Numerele de telefon care pot fi apelate în situaţii de urgenţă în Regiunea Kurdistan – Irak, sunt următoarele:

  • Poliţie urgenţe: 00964 (0) 66 104
  • Serviciul de securitate (Asayish): 00964 (0) 66 106
  • Pompieri: 00964 (0) 66 125/115/4533
  • Serviciul de ambulanțe: 00964 (0) 66 122

Apelează rapid numerele de urgență din Irak!

Instituții medicale private din Erbil care pot oferi, contra cost, servicii medicale de urgență:

1. Emergency Management Center (EMC), 60 Meter St, Erbil, tel.: +964662573380

Coordonate: https://goo.gl/maps/EC9SydHaKPdA2TQe6

2. PAR Hospital, 60m Street, Mamostayan Qr. Erbil, tel.: +9647729999977, +964662107001, info@parhospital.orghttp://parhospital.org/contact.html

Coordonate: https://goo.gl/maps/La4hjmDwwTAKUMjD8

3. LST Life Support Team, 100m Qazi Muhammad, Erbil, tel.: +964 750 8810103, +964 750 8810102, +9647503612040 info@lst-medic.comhttp://www.lst-medic.com/

Coordonate: https://goo.gl/maps/Cd9LmQxbdrhezmYH9

​Siguranţă şi criminalitate

Există grupări înarmate care organizează răpiri şi asasinate ale populaţiei locale şi ale cetăţenilor străini, în vederea obţinerii de răscumpărări.

Dacă este necesar să vă deplasaţi în Irak, sau vă aflaţi deja pe teritoriul acestei ţări, este recomandat să vă adresaţi Ambasadei României la Bagdad sau Biroului Consular Erbil (pentru Regiunea Kurdistan – Irak) şi să vă anunţaţi prezenţa în regiune, comunicând coordonatele dumneavoastră. Vă puteți notifica prezența în Irak prin intermediul portalului https://www.econsulat.ro/ sau la adresele de mail bagdad.cons@mae.ro sau erbil@mae.ro.

În acest fel puteţi fi contactaţi rapid şi eficient pentru a vi se acorda asistenţă consulară, precum şi în cazul unor situaţii de urgenţă.

Ţineţi cont de faptul că, în contextul de securitate din Irak, posibilitatea de intervenţie a Ambasadei României este limitată!

Sistemul medical

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cu insistenţă cetăţenilor români care se deplasează sau se află pe teritoriul Irakului să îşi încheie asigurare de călătorie, medicală şi de viaţă!

Condiţiile de igienă şi sanitare sunt sub limita minimă admisibilă.

Multe unităţi spitaliceşti nu oferă condiţii foarte bune din punct de vedere al serviciilor medicale. Există mici clinici de medicină generală şi cabinete dentare private, dar aprovizionarea cu materiale şi produse sanitare corespunzătoare este minimă.

În anul 2015, autorităţile irakiene au identificat focare de holeră si leishmanioză în unele guvernorate irakiene, iar în 2008 au mai fost înregistrate două perioade în care Irakul s-a confruntat cu epidemii de holeră în sudul şi vestul ţării, precum şi în guvernoratul Sulaimaniyyah, din Regiunea Kurdistan – Irak.

Totodată, în contextul răspândirii pandemiei COVID-19, spitalele irakiene sunt depășite de situație, în caz de infectare existând posibilități limitate de tratare a cetățenilor străini.

 

Condiţii privind traficul auto

Traficul auto este întrerupt de numeroase puncte de control.

Recomandăm cetățenilor români să manifeste răbdare în cazul în care se confruntă cu blocaje de trafic cauzate de posturi de control instituite ad-hoc și să fie cooperanți cu reprezentanții autorităților locale.

Insistăm asupra faptului că autoritățile locale pot considera orice nerespectare a indicațiilor acestora ca posibile acte de ostilitate.

În majoritatea cartierelor centrale ale capitalei, traficul se desfăşoară cu dificultate din cauza aglomeraţiei.

  • Permisul de conducere

Autorităţile irakiene admit, pentru o perioadă nedefinită, valabilitatea documentelor internaţionale şi naţionale.

Deşi există linii de autobuze şi microbuze, cu trasee definite, transportul public se face cu ajutorul taxiurilor, dar conducătorii auto evită să se deplaseze în multe din zonele capitalei considerate nesigure. Evitaţi călătoriile cu taxiuri ilegale sau neînregistrate!

În Regiunea Kurdistan – Irak au fost semnalate numeroase cazuri de agresiuni împotriva femeilor, provocate de șoferii de taxi.

Reglementări vamale

Autorităţile irakiene aplică criterii apropiate de cele impuse de majoritatea statelor.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt:

  • 200 ţigarete (10 pachete standard);
  • 2 litri de vin;
  • 1 litru de băuturi spirtoase.

Nu sunt menţionate restricţii privind bijuteriile personale.

Suma maximă de valută forte permisă (la intrarea şi ieşirea din ţară) este de 10.000 dolari SUA.

Regimul medicamentelor

Nu sunt impuse restricţii asupra medicamentelor de uz personal. Vă recomandăm ca medicamentele pe care le luaţi cu dumneavoastră să fie însoţite de reţete autorizate de administrare, pentru fiecare caz în parte. Substanţele psihotrope, stupefiantele şi derivatele acestora sunt interzise, iar pedepsele sunt severe.

Utilizarea cărţilor de credit

În Irak nu este posibilă utilizarea mijloacelor moderne de operaţiuni bancare. În Regiunea Kurdistan – Irak există posibilitatea folosirii automatelor bancare în vederea extragerii sumelor de bani în dolari SUA sau dinari irakieni, putându-se achita, în acelaşi timp, în unele magazine, şi cu cartea de credit.

Regimul animalelor de companie

Nu sunt impuse restricţii de intrare sau carantină animalelor de companie aduse din străinătate.

Asistenţa veterinară este deficitară, pe fondul lipsei acute a cadrelor cu pregătire superioară şi a lipsei medicamentelor şi a instrumentarului necesare.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal