InfoCons: Date științifice: accesul liber la rezultatele activității de cercetare va stimula capacitatea de inovare a Europei

Comisia Europeană a prezentat astăzi unele măsuri pentru îmbunătățirea accesului la informațiile științifice produse în Europa.Un acces mai extins și mai rapid la documente și date științifice va permite cercetătorilor și întreprinderilor să profite cu mai multă ușurință de rezultatele activității de cercetare finanțate din fonduri publice.

Acest lucru va stimula capacitatea de inovare a Europei și va oferi cetățenilor un acces mai rapid la avantajele oferite de descoperirile științifice,în timp ce Europa va beneficia de un randament sporit al investițiilor sale de 87 de miliarde de euro pe an în cercetare și dezvoltare.Măsurile vin în completarea comunicării adoptate tot astăzi de Comisie privind realizarea Spațiului european de cercetare (SEC).

Ca primă etapă, în cadrul programului UE de finanțare a cercetării și dezvoltării pentru 2014-2020 `Orizont 2020`, Comisia va generaliza posibilitatea de a avea acces liber la publicațiile științifice.Începând din 2014, toate articolele realizate cu finanțare prin programul Orizont 2020 vor trebui să fie făcute accesibile:

·         fie imediat, de către editor, care le va pune la dispoziție online (așa-numitul acces liber de tip `Gold`); costurile de publicare anticipate pot fi eligibile pentru rambursare de către Comisia Europeană,sau

·         fie de către cercetători, în cel mult șase luni după publicare (12 luni pentru articole în domeniul științelor sociale și umaniste), prin intermediul unor arhive cu acces liber (acces liber de tip `Green`).

Comisia recomandă, de asemenea, statelor membre să adopte o abordare similară cu privire la rezultatele activității de cercetare finanțate în cadrul programelor lor interne.Obiectivul este ca, până în 2016, 60% din articolele de cercetare finanțate din fonduri publice europene să fie disponibile în regim de acces liber.

Comisia va începe totodată să ofere experimental acces liber la datele colectate în timpul activităților de cercetare finanțate din fonduri publice (de exemplu, rezultatele numerice ale unor experimente), luând în calcul preocupările legitime legate de interesele comerciale ale beneficiarului fondurilor sau de confidențialitate.

84% dintre respondenții care au participat la o consultare publică în 2011 au declarat că accesul la literatura științifică nu este optim.Studiile arată că fără un acces rapid la literatura științifică actualizată, întreprinderile mici și mijlocii au nevoie de cu doi ani mai mult pentru a aduce pe piață produse inovatoare.Un studiu finanțat de UE a arătat că, în prezent, doar 25% dintre cercetători își partajează datele în mod deschis.

Neelie Kroes, vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă cu agenda digitală, a declarat:`Contribuabilii nu ar trebui să plătească de două ori pentru cercetarea științifică, ei au nevoie de acces nestingherit la date brute.Dorim să facem progrese în ceea ce privește difuzarea și exploatarea rezultatelor științifice.Datele sunt petrolul viitorului.`

Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: `Contribuabilii trebuie să primească mai mult pentru banii lor.Accesul liber la documentele și datele științifice va accelera realizarea de progrese importante de către cercetătorii și întreprinderile noastre, stimulând cunoașterea și competitivitatea în Europa.`

Context

Accesul liber oferă cititorilor posibilitatea de a consulta pe internet rezultatele cercetării.Comisia a adoptat astăzi o comunicare care prezintă obiectivele strategice de acces liber pentru activitatea de cercetare finanțată de Comisie prin programul Orizont 2020.Această comunicare este însoțită de o recomandare a Comisiei care stabilește un cadru strategic complet pentru îmbunătățirea accesului la informații științifice și pentru conservarea acestora.Împreună, aceste două inițiative se înscriu în contextul mai larg al realizării Spațiului european de cercetare (a se vedea IP/12/788 și MEMO/12/564 publicate tot astăzi).Acțiunile au la bază o comunicare din 2007 privind informațiile științifice în era digitală (a se vedea IP/07/190) și concluziile Consiliului din același an.

Comisia va întreprinde următoarele acțiuni:

·         va defini accesul liber la publicațiile evaluate inter pares drept principiu general în cadrul programului Orizont 2020, fie prin publicarea în regim de acces liber (acces liber de tip `Gold`) fie prin autoarhivare (acces liber de tip `Green`);

·         va promova accesul liber la datele cercetării (rezultate experimentale, observații și informații generate de calculator etc.) și va stabili, în contextul programului Orizont 2020, un cadru-pilot care să țină seama de preocupările legitime legate de protecția vieții private, interesele comerciale și problemele generate de volumele mari de date;

·         va dezvolta și sprijini infrastructuri electronice pentru găzduirea și partajarea de informații științifice (publicații și date) care să fie interoperabile la nivel european și mondial

·         va ajuta cercetătorii să respecte obligațiile privind accesul liber și va promova o cultură a schimbului de informații.

Agenda digitala pentru Europa a instituit o politica a `datelor deschise` care acoperă întreaga gamă de informații produse, colectate sau plătite de către organismele publice din întreaga Uniune Europeană.Inițiativa emblematică a UE `Uniunea inovării` sprijină, de asemenea, în mod explicit, accesul liber ca element esențial în realizarea Spațiului european de cercetare (SEC).Comunicarea și Recomandarea privind informațiile științifice completează o comunicare privind `Un parteneriat consolidat al Spațiului european de cercetare pentru excelență și creștere`, care este și ea adoptată astăzi și care stabilește prioritățile cheie pentru realizarea Spațiului european de cercetare, inclusiv circulația, accesul și transferul optim de cunoștințe științifice.

Comisia Europeană va continua să finanțeze proiecte legate de accesul liber.În 2012-2013, Comisia va aloca 45 de milioane de euro infrastructurilor de date și cercetării privind conservarea digitală.Finanțarea va continua în cadrul programului Orizont 2020.În cursul aceleiași perioade, Comisia va sprijini experimentarea de noi moduri de a prelucra informațiile științifice (de exemplu, noi metode de evaluare inter pares și modalități de măsurare a impactului articolelor).

A se vedea și MEMO/12/565

Linkuri

Context de politică:http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access

Strategia datelor deschise:http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Site-ul webal comisarului Neelie Kroes

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter

Persoane de contact:

Ryan Heath  (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain  (+32 2 299 90 19)

Michael Jennings  (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo  (+32 2 298 65 95)

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 17 iulie 2012

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal