Pactul verde: Baterii durabile pentru o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic

  1. Acasă
  2. Comunicate de presă
  3. Pactul verde: Baterii durabile pentru o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic

In data de 10 Decembrie 2020, Comisia Europeană propune modernizarea legislației UE privind bateriile, prezentând prima dintre inițiativele anunțate în noul Plan de acțiune pentru economia circulară. Bateriile care sunt mai durabile pe parcursul întregului lor ciclu de viață sunt esențiale pentru obiectivele Pactului verde european și contribuie la îndeplinirea obiectivului de reducere a poluării la zero stabilit în acest pact. Acestea promovează sustenabilitatea competitivă și sunt necesare pentru transportul ecologic, energia curată și pentru realizarea neutralității climatice până în 2050. Propunerea abordează aspectele sociale, economice și de mediu legate de toate tipurile de baterii.

Bateriile introduse pe piața UE ar trebui să devină durabile, de înaltă performanță și sigure pe parcursul întregului lor ciclu de viață. Aceasta înseamnă că bateriile ar trebui produse cu cel mai mic impact posibil asupra mediului, utilizând materiale obținute cu respectarea deplină a drepturilor omului, precum și a standardelor sociale și ecologice. Bateriile trebuie să fie produse de lungă durată și sigure și, la sfârșitul ciclului lor de viață, ar trebui să fie transformate pentru utilizări în alt scop decât cel inițial, reprelucrate sau reciclate, reintegrând materiale valoroase în economie.

Promovarea sustenabilității competitive în Europa

Comisia propune cerințe obligatorii pentru toate bateriile (de exemplu, baterii industriale, pentru automobile, pentru vehicule electrice și portabile) introduse pe piața UE. Cerințele referitoare, de exemplu, la folosirea de materiale din surse responsabile, restricțiile privind utilizarea de substanțe periculoase, conținutul minim de materiale reciclate, amprenta de carbon, performanță, durabilitate și etichetare, precum și îndeplinirea obiectivelor în materie de colectare și reciclare, sunt esențiale pentru dezvoltarea unei industrii a bateriilor mai durabile și mai competitive în întreaga Europă și în întreaga lume.

Asigurarea securității juridice va contribui, în plus, la deblocarea investițiilor pe scară largă și la stimularea capacității de producție pentru baterii inovatoare și durabile în Europa și în restul lumii, pentru a răspunde necesităților unei piețe care cunoaște o creștere rapidă.

Reducerea la minimum a impactului bateriilor asupra mediului

Măsurile propuse de Comisie vor facilita realizarea neutralității climatice până în 2050. Îmbunătățirea bateriilor și a performanței acestora va avea o contribuție esențială la electrificarea transportului rutier, ceea ce va reduce în mod semnificativ emisiile generate de acesta, va intensifica adoptarea vehiculelor electrice și va facilita o pondere mai mare a surselor regenerabile în mixul energetic al UE.

Prin această propunere, Comisia urmărește, de asemenea, să stimuleze economia circulară a lanțurilor valorice ale bateriilor și să promoveze o utilizare mai eficientă a resurselor, cu scopul de a reduce la minimum impactul bateriilor asupra mediului. Începând cu 1 iulie 2024, pot fi introduse pe piață numai bateriile reîncărcabile utilizate în industrie și pentru vehicule electrice pentru care a fost stabilită o declarație privind amprenta de carbon.

Pentru a închide bucla și a menține materialele valoroase utilizate în baterii cât mai mult timp posibil în economia europeană, Comisia propune stabilirea de noi cerințe și obiective privind conținutul de materiale reciclate și colectarea, tratarea și reciclarea bateriilor care au ajuns la sfârșitul ciclului de viață. Acest lucru ar garanta faptul că bateriile industriale, pentru automobile sau pentru vehicule electrice nu sunt pierdute pentru economie după durata lor de exploatare utilă.

Pentru a îmbunătăți semnificativ colectarea și reciclarea bateriilor portabile, rata actuală de colectare de 45 % ar trebui să crească la 65 % în 2025 și la 70 % în 2030, astfel încât materialele din bateriile pe care le utilizăm acasă să nu fie pierdute pentru economie. Alte baterii – industriale, pentru automobile sau pentru vehicule electrice – trebuie colectate integral. Toate bateriile colectate trebuie să fie reciclate și trebuie să se atingă niveluri ridicate de recuperare, în special în ceea ce privește materialele valoroase, cum ar fi cobaltul, litiul, nichelul și plumbul.

Regulamentul propus definește un cadru care va facilita transformarea pentru utilizări în alt scop decât cel inițial a bateriilor provenite de la vehiculele electrice, astfel încât acestea să aibă o a doua viață, de exemplu ca sisteme staționare de stocare a energiei sau ca resurse energetice integrate în rețelele electrice.

Utilizarea noilor tehnologii informatice, în special a pașaportului pentru baterii și a spațiului de date interconectat, va fi esențială pentru schimbul de date în condiții de siguranță, sporind transparența pieței bateriilor și trasabilitatea bateriilor mari pe parcursul întregului lor ciclu de viață. Producătorii vor putea astfel să dezvolte produse și servicii inovatoare în cadrul dublei tranziții verzi și digitale.

Prin intermediul noilor sale standarde în materie de durabilitate pentru baterii, Comisia va promova, de asemenea, la nivel mondial tranziția verde și va stabili un plan pentru inițiativele ulterioare în cadrul politicii sale privind produsele sustenabile.

Declarațiile membrilor colegiului:

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a declarat: `Energia curată constituie piatra de temelie a Pactului verde european, dar dependența noastră tot mai mare de baterii, de exemplu în domeniul transporturilor, nu ar trebui să dăuneze mediului. Noul regulament privind bateriile va contribui la reducerea impactului social și de mediu al tuturor bateriilor pe parcursul întregului lor ciclu de viață. Propunerea de astăzi permite UE să intensifice utilizarea și producția de baterii într-un mod sigur, circular și sănătos`.

Vicepreședintele pentru relații interinstituționale, Maroš Šefčovič, a declarat: `Comisia prezintă un nou cadru de reglementare privind bateriile adaptat exigențelor viitorului, pentru a se asigura că numai bateriile cele mai ecologice, mai performante și mai sigure sunt introduse pe piața UE. Acest cadru ambițios privind aprovizionarea transparentă și etică cu materii prime, amprenta de carbon a bateriilor și reciclarea este un element esențial pentru obținerea unei autonomii strategice deschise în acest sector critic și pentru accelerarea activității noastre în cadrul Alianței europene pentru baterii.`

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: `Prin intermediul acestei propuneri inovatoare a UE privind bateriile durabile, dăm primul impuls important economiei circulare în cadrul noului nostru Plan de acțiune pentru economia circulară. Bateriile sunt esențiale pentru sectoarele cruciale ale economiei și societății noastre, cum ar fi mobilitatea, energia și comunicațiile. Acest set de instrumente legislative orientat spre viitor va îmbunătăți durabilitatea bateriilor în fiecare etapă a ciclului lor de viață. Bateriile sunt pline de materiale valoroase și dorim să ne asigurăm că nimic nu se pierde. Durabilitatea bateriilor trebuie să crească în paralel cu numărul tot mai mare al acestora pe piața UE.`

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: `Europa trebuie să își sporească capacitatea strategică în domeniul tehnologiilor noi și generice, cum ar fi bateriile, care sunt esențiale pentru competitivitatea noastră industrială și pentru îndeplinirea ambițiilor noastre verzi. Prin investiții și stimulente politice adecvate – inclusiv propunerea de astăzi privind un nou cadru de reglementare – contribuim la crearea întregului lanț valoric al bateriilor în UE: de la materii prime și substanțe chimice, trecând prin mobilitatea electrică, până la reciclare.`

Context

Începând din 2006, bateriile și deșeurile de baterii au fost reglementate la nivelul UE în temeiul Directivei privind bateriile (2006/66/CE). Modernizarea cadrului este necesară din cauza modificării condițiilor socioeconomice, a evoluțiilor tehnologice, a piețelor și a utilizărilor bateriilor.

Cererea de baterii crește rapid și se preconizează că va crește de 14 ori până în 2030. Acest lucru este determinat în principal de transportul electric, care face ca această piață să devină una din ce în ce mai strategică la nivel mondial. O astfel de creștere exponențială globală a cererii de baterii va duce la o creștere echivalentă a cererii de materii prime și, prin urmare, la necesitatea de a reduce la minimum impactul acestora asupra mediului.

Sursa :europa.eu

Descarca aplicatia InfoCons

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Descarca aplicatia InfoCons
Meniu