Doriţi să munciţi în Germania?

1. Accesul pe piaţa muncii:

Începând cu anul 2014, nu mai există nicio restricție pentru accesul pe piața muncii germane. Aceasta înseamnă că nu mai este nevoie de permis de muncă UE sau autorizație de muncă UE pentru a lucra în Germania. De asemenea, este posibilă și detașarea în Germania fără restricţii pentru activități în toate sectoarele.

Lucrătorilor români din Germania trebuie să li se asigure aceleaşi condiţii de muncă ca şi lucrătorilor germani care desfăşoară activităţi similare.

2. Recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale:

Se recomandă persoanelor care au pregătire profesională cu o durată de peste 2 ani sau alte calificări să verifice dacă acestea pot fi recunoscute în Germania la instituția care are competență în acest domeniu. În cazul în care pregătirea profesională sau calificarea vor fi recunoscute în Germania, există oportunităţi mai mari de angajare.

La nivelul UE au fost propuse o serie de instrumente pentru a asigura o mai bună transparenţă în procesul de recunoaştere a diplomelor şi calificărilor:

 • Cadrul European al Calificărilor – obiectivul său este de a crea legături între diferitele sisteme naţionale de calificare şi să asigure un transfer omogen şi o recunoaştere a diplomelor;
 • Centrele de informare cu privire la recunoaşterea academică naţională (The National Academic Recognition Information Centres – NARICs) – furnizează sprijin în recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate şi a calificărilor;
 • Sistemul European de Transfer al Creditelor (The European Credit Transfer System – ECTS) – facilitează recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate şi vine în completarea programului de mobilitate pentru studenţi Erasmus;
 • Europass – este un instrument prin care se asigură transparenţa aptitudinilor profesionale. Prin acest sistem aptitudinile şi calificările sunt mai uşor de înţeles şi recunoscut în diferite părţi ale Europei.

Accesând www.anerkennung-in-deutschland.de veţi obţine informaţii referitoare la procedurile de recunoaştere a diplomelor, a calificărilor profesionale precum şi oficiul competent căruia trebuie să vă adresaţi pentru efectuarea procedurilor necesare.

3. Soluţionarea litigiilor de muncă:

Angajatorul poate stabili împreună cu angajatul, în cadrul contractului individual de muncă, o perioadă de timp în care acesta va munci de probă. Angajatul va primi salariu pe durata perioadei de probă. Tot în cadrul contractului individual de muncă este stabilită perioada de preaviz în ceea ce priveşte încheierea raporturilor de muncă, atât la iniţiativa angajatului, cât şi la cea a angajatorului. În acest caz, trebuie avute în vedere şi prevederile contractelor colective de muncă la nivel de ramură de activitate. Orice preaviz de încetare a relaţiilor contractuale dintre angajat şi angajator, indiferent de partea iniţiatoare, va fi redactat în scris şi transmis celeilalte părţi, pentru a produce efecte. În cazul în care partea care solicită încheierea relaţiilor contractuale nu va realiza acest lucru în scris, preavizul nu produce efecte. De obicei, perioada de preaviz pentru angajaţi este de 2 săptămâni, calculate înainte de data de 15 sau 30 (31) a lunii următoare. Perioada de preaviz pentru angajator este strâns legată de durata perioadei în care au existat raporturi de muncă între angajat şi angajator. Relaţiile de muncă în baza unui contract de muncă cu durată determinată încetează automat atunci când expiră perioada convenită. În acest caz, angajatorul nu este obligat să notifice rezilierea. La încetarea relaţiilor de muncă angajatul are dreptul să primească o referinţă din partea angajatorului. Raportul de muncă între angajat şi angajator încetează în momentul în care angajatul ajunge la vârsta de pensionare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

4. Sistemul Naţional de Sănătate:

Fiecare land din Germania are administraţia proprie de sănătate şi fiecare district are propriul sediu responsabil de serviciile de sănătate. În principiu, orice persoană asigurată are dreptul să apeleze la facilităţile oferite de serviciul de sănătate din Germania. Costurile, în cea mai mare parte a cazurilor, sunt suportate de sistemul de asigurări de sănătate. Primul punct de contact este medicul de familie. Acesta va efectua examinările generale, precum şi tratamentul necesar. Atunci când este nevoie, medicul de familie vă poate îndruma la un specialist. Puteţi merge, în unele cazuri, în care nu este nevoie de trimitere, direct la medici specialişti. Trebuie să vă programaţi din timp consultaţia. Dacă aveţi nevoie de tratament medical, atât dvs. cât şi persoanele aflate în îngrijirea dvs., va trebui să deţineţi un card de asigurare de la o societate de asigurări medicale de fiecare dată când vizitaţi un medic. Astfel, tratamentul medical este de obicei gratuit la medicii care au un contract cu fondul de asigurare. Medicii privaţi trebuie plătiţi, iar un procent relativ mic din cost este rambursat prin fondul de asigurări de sănătate la prezentarea facturii. Serviciul medical de urgenţă este disponibil 24 de ore, iar pentru apelarea serviciului de ambulanţă, formati nr. 112. În Germania, în momentul în care sunteţi angajat cu contract de muncă, în majoritatea cazurilor, deveniţi în mod automat asigurat în una dintre casele de asigurări de sănătate de stat. Ca urmare a declarării dumneavoastră în sistemul de asigurări sociale şi asigurări de sănătate de către angajator şi efectuării plăţilor lunare, veţi primi un card de asigurare de sănătate pe care trebuie să îl prezentaţi de fiecare dată când accesaţi astfel de servicii. Pentru persoanele care nu sunt angajate cu un contract de muncă în Germania, dar doresc să devină asiguraţi în cadrul unei case de asigurări de sănătate de stat – trebuie să facă dovada faptului că au fost asigurate în sistemul public de asigurări de sănătate din România (prin formularul european S1 – fostul E104). Persoanele care nu sunt asigurate în sistemul public de asigurări medicale din România vor putea să îşi încheie în Germania o asigurare medicală privată (costul acesteia este mult mai ridicat decât cea de stat).

5. Alte informaţii utile pentru solicitanţii de locuri de muncă:

 • Agenţia Federală a Muncii – www.arbeitsagentur.de
 • Confederaţia Sindicatelor Germane (Deutscher Gewerkschafts Bund – DGB) – www.dgb.de
 • Ambasada României în R.F. Germania – Ioana MANOLE – ataşat pe probleme de muncă şi sociale – Dorotheenstr. 62-66, 10117 Berlin, Telefon: 0049 (0) 3021239108 Fax: 0049 (0) 3021239399, E-mail: berlin.social@mae.ro

Pentru informaţii detaliate privind condiţiile de muncă, puteţi accesa http://berlin.mae.ro – Secţiunea R.F. Germania – Accesul pe piaţa muncii.

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Republica Federală Germania nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Republica Federală Germania a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile germane şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Republica Federală Germania este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut.

Infracţiuni minore, de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi). În cazul unor incidente grave, se recomandă contactarea poliţiei locale, precum şi a celui mai apropiat oficiu consular român:

 • Secţia Consulară a Ambasadei României din Berlin – Telefon de urgenţă: +49 1601579938
 • Consulatul General al României din München – Telefon de urgență+49 1602087789
 • Consulatul General al României din Bonn – Telefon de urgență+49 1735757585
 • Consulatul General al României din Stuttgart – Telefon de urgență+49 1716813450

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor germane, trebuie apelat numărul de urgenţă 112.

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

Atunci când călătoriţi în Germania este necesar să vă asiguraţi că:

 • Aveţi la dumneavoastră cardul european de asigurări de sănătate;
 • Dacă urmaţi un tratament medicamentos, aveţi cantităţile necesare de medicamente pentru uzul personal sau reţeta prescrisă de medicul din România;
 • Aveţi un loc de cazare;
 • Deţineţi suficiente resurse pentru acoperirea costurilor perioadei de şedere;
 • Deţineţi documente corespunzătoare pentru animalele de companie care vă însoţesc;
 • Suplimentar, este recomandat să încheiaţi o asigurare auto care să acopere inclusiv eventualele accidente rutiere produse pe teritoriul Germaniei;
 • Nu plecaţi la drum fără acte de identitate şi cartea de identitate a maşinii;
 • Respectaţi regulile de circulaţie şi limitele de viteză legale, inclusiv prevederile referitoare la obligativitatea purtării centurii de siguranţă;
 • Nu lăsaţi nesupravegheate bagajele dumneavoastră şi aveţi grijă de bani, documente şi obiecte valoroase;
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă;
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei;

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Germania.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă vor da acces la îngrijirile medicale necesare.

În baza unei asigurări facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). Aceasta poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc. La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro .

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

În Republica Federală Germania, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună, dar pe autostrăzi există zone în care se efectuează lucrări de modernizare, astfel încât circulaţia este restrânsă la puţine benzi, la orele de vârf creându-se ambuteiaje.

 • Zonele de protecţie de mediu în Germania

În scopul reducerii poluării aerului cu particule fine şi bioxid de azot, în numeroase oraşe din Germania, au fost delimitate zone de protecţie de mediu sau zone ecologice, unde pot circula numai autovehiculele cu plachetă (“Feinstaubplakette”) corespunzătoare grupei de substanţe poluante căreia îi aparţine autovehiculul sau care au aprobare specială.

Nerespectarea acestei reglementări atrage după sine pedeapsa cu amendă.

Centrele de eliberare a plachetelor sunt oficiile de înmatriculare a autovehiculelor sau alte instituţii autorizate să acorde plachetele precum şi instituţiile autorizate să facă analiza gazelor de eşapament.

Oraşele în care au fost delimitate zone ecologice sunt: Aachen, Asperg, Augsburg, Balingen, Berlin, Bietigheim-Bissingen, Bochum, Bonn, Bottrop, Bremen, Castrop-Rauxel, Darmstadt,  Dinslaken, Ditzingen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Eschweiler, Essen, Frankfurt/Main, Freiberg am Neckar, Freiburg (Breisgau), Gelsenkirchen, Gerlingen, Halle/Saale, Hardhof, Gladbeck, Hagen, Hannover, Heidelberg, Heidenheim, Heilbronn, Herne, Herrenberg, Herten, Ilsfeld, Ingersheim, Karlsruhe, Köln, Korntal-Münchingen, Kornwestheim, Krefeld, Langenfeld, Leipzig, Leonberg/ Hemmingen, Limburg an der Lahn (31.01.2018), Ludwigsburg, Ludwigsburg Landkreis, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Marburg, Markgrönningen, Möglingen, Mönchengladbach, Mühlacker, Mülheim an der Ruhr, München, Münster, Neuss, Neu-Ulm, Oberhausen, Offenbach, Osnabrück, Overath, Pfinztal, Pforzheim, Pleidelsheim, Recklinghausen, Regensburg (15.01.2018), Remscheid, Reutlingen, Schönbühlhof, Schramberg, Schwäbisch-Gmünd, Schwieberdingen, Siegen, Stuttgart, Tamm,Tübingen, Ulm, Urbach, Wendlingen, Wiesbaden şi Wuppertal.

 • Centura de siguranţă

Utilizarea centurii de siguranţă este obligatorie.

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Utilizarea detectoarelor de radar şi a aparatelor antiradar constituie contravenţie. Organele de poliţie au dreptul de a confisca aceste dispozitive.

 • Folosirea telefonului mobil la volan

Folosirea telefonului mobil la volan este interzisă.

 • Parcarea

Parcarea este permisă în general numai în locuri rezervate, de obicei contra cost (există aparate de taxare).

 • Limite de viteză:
 • în general 130 km/h, cu excepția zonelor fără restricții de viteză, precum și a celor în care limita de viteză este explicit indicată;
 • În afara localităţilor variază între 70-100 km/h;
 • Oraş: 30-50 km/h.
 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil în Republica Federală Germania.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte implicată formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, contactaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Pentru sprijin adresaţi-vă partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

Numere de urgenţă:

 • 112 – pompieri, salvare, descarcerare
 • 110 – poliţie

Datele de contact şi numerele de urgenţă ale misiunilor diplomatice şi consulare române în Germania, unde pot suna cetăţenii români aflaţi în situaţii deosebite sunt:

Apelează rapid numerele de urgență din Germania!

 • Ambasada României la Berlin (jurisdicţie teritorială pentru landurile Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Hamburg şi Bremen).

Adresă: Dorotheenstrasse 62 – 66, 10117 Berlin

Telefon secretariat: + 49 30 21239 202

Fax secretariat: +49 30 21239 399

Fax Consulat: + 49-30-21239 554

E-Mail: berlin.cons@mae.ro

Website: http://berlin.mae.ro

Telefon de urgenţe: +49 160 157 9938

 • Consulatul General al României la Bonn (jurisdicţie teritorială pentru landurile Nordrhein-Westfallen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland).

Adresa: Legionsweg 14, 53117 Bonn

Telefon secretariat: +49 228 6838111

Fax secretariat: +49 228 680578

Fax Consulat: +49 228 680247

E-mail: bonn@mae.ro

Website: http://bonn.mae.ro

Telefon urgenţe: +49 173 5757 585

 • Consulatul General al României la München (jurisdicţie teritorială pentru landul Bayern)

Adresa: Richard-Strauss-Str. 149, 81679 München

E-mail: munchen@mae.ro

​Fax: 0049-89-553348

Website: http://munchen.mae.ro

Telefon urgenţe: +49 160 208 7789

 • Consulatul General al României la Stuttgart (jurisdicţie teritorială pentru landul Baden-Württemberg)

Adresa: Hauptstatter Strase 70, 70178, Stuttgart

E-mail: stuttgart@mae.ro

Telefon situații de urgenţă: +49 171 681 3450

În situaţia în care nu vă mai aflaţi în posesia unui document de călătorie, puteţi solicita sprijinul Secţiei Consulare din cadrul Ambasadei României la Berlin sau a Consulatelor Generale ale României din München Stuttgart şi Bonn, care vă pot elibera un titlu de călătorie în baza căruia vă puteţi întoarce în România.

În cazul în care documentul de călătorie vă este furat, trebuie, mai întâi, să declaraţi furtul la poliţia locală, iar ulterior vă puteţi adresa reprezentanţelor consulare române pentru obţinerea titlului de călătorie.

Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne dintre statele semnatare ale Acordului Schengen.

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Detalii suplimentare privind regimul vamal aplicat de autorităţile germane pot fi obţinute prin intermediul paginii web a Administraţiei Federale a Vămilor (www.zoll.de).

Regimul medicamentelor

Sunt excluse, atât la intrare cât şi la ieşire, drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

Alte informații de interes public

München, capitala landului Bavaria, este un oraș care găzduiește anual numeroase târguri și manifestări expoziționale, precum și cel mai mare festival de bere din lume, Oktoberfest, cu peste 6 milioane de vizitatori anual. În această perioadă, turiștii trebuie să ia în calcul timpul prelungit de deplasare pe drumurile publice, aglomerația și întârzierile mijloacelor de transport, precum și controalele de securitate. De asemenea, precizăm că posibilitățile de cazare sunt limitate în această perioadă, iar prețurile camerelor de hotel sunt considerabil mai mari. Autoritățile recomandă atenție sporită cu obiectele personale și evitarea cumpărăturilor de la persoane străine. Pentru cetățenii români care călătoresc cu copii, este recomandată vizitarea festivalului în zilele destinate familiilor, fiind mai puțin aglomerat și prețurile mai accesibile. Informații suplimentare pot fi obținute de pe site-ul organizatorilor: www.oktoberfestportal.de.

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinare.

Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal