Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul Marelui Ducat de Luxemburg.

Intrarea în Luxemburg este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate, pentru o perioadă de şedere pe teritoriul Marelui Ducat de maxim trei luni.

Pentru verificarea celor mai recente reglementări privind condiţiile de intrare prevăzute de legislaţia naţională vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile luxemburgheze:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Marelui Ducat de Luxemburg
 • Ghidul administrativ al guvernului Marelui Ducat
 • Ambasada Luxemburgului în România, cu sediul la Atena: http://athenes.mae.lu/fr

Pentru o ședere ce depășește trei luni, cetățenii români trebuie să depună la administrația comunei unde își fixează reședința:

 • declarația de sosire, în primele opt zile după intrarea în Luxemburg;
 • declarația de înregistrare, cel mai târziu la trei luni dupa intrarea în Luxemburg.

Formalitățile și actele necesare, pe lângă paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate, sunt detaliate în Ghidul administrativ al guvernului Marelui Ducat, secțiunea „Citoyens”.

Au dreptul la o ședere care depășeste trei luni persoanele care îndeplinesc una dintre condițiile de mai jos:

 • exercită o activitate salarială sau independentă;
 • dispun de resurse suficiente și de o asigurare de sănătate, astfel încât să nu greveze asupra sistemului de asistenţă socială luxemburghez;
 • sunt înscrise la o instituţie de învaţământ publică sau privată din Marele Ducat pentru studii sau formare profesională.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale, pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Accesul pe piaţa muncii

Guvernul luxemburgez a decis liberalizarea completă a pieţei forţei de muncă pentru cetaţenii români, începând cu 1 ianuarie 2014, dată de la care nu mai este necesară autorizaţia de muncă pentru primul an de activitate.

Informații despre formalităţile necesare pentru desfășurarea unei activități în calitate de salariat sau lucrător independent la Luxemburg se găsesc în Ghidul administrativ al guvernului Marelui Ducat, secțiunea „Citoyens”: http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/index.html

Administraţia Muncii (Administration de l’emploi – ADEM), aflată sub coordonarea Ministerului Muncii, este agenţia luxemburgheză care gestionează problemele legate de forţa de muncă.

De la ADEM se pot obţine toate informaţiile ce vizează piaţa muncii în Luxemburg – agentia are atribuţii în domenii precum: plasarea forţei de muncă, şomaj, orientare profesională, asistenţă atât privind cererea cât şi oferta de forţă de muncă.

În prealabil, pentru a beneficia de serviciile uneia dintre cele șapte agenții regionale ale ADEM, persoana care dorește să desfasoare o activitate lucrativă în Marele Ducat trebuie să fie incrisă la ADEM.

Coordonate:

ADEM: 10, rue Bender; L-1229 Luxembourg
Contact solicitanți locuri de muncă: (+352) 247 – 88888
Contact angajatori: (+352) 247 88000
Fax: +352 40 61 41 / e-mail: info@adem.public.lu

Persoanele care doresc să creeze o întreprindere la Luxemburg pot obține informații utile în Ghidul administrativ online al guvernului Marelui Ducat, secțiunea „Entreprises”

Efectuarea demersurilor necesare poate fi sprijinită de către ghișeul unic specializat al Camerei de Comerț : Espace Entreprises, Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg | Tél.: +352 42 39 39 330 | Fax: +352 43 83 26 (http://www.espace-entreprises.lu) și al Camerei de Meserii: Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg, 2, Circuit de la Foire Internationale, Luxembourg-Kirchberg, BP 1604, L-1016 Luxembourg; Tél.: 42 67 67 – 1, Fax: 42 67 87.

 

Recunoaşterea diplomelor

Procedura de omologare/recunoaştere a diplomelor de studii poate fi diferită în funcţie de viitorul angajator şi de domeniul direct de activitate. De exemplu, cei care urmează să fie angajaţi de către o instituţie europeană nu au nevoie să-şi omologheze diplomele, ci urmează procedura şi recomandările EPSO.

Serviciul de recunoaştere a diplomelor funcţionează în cadrul Ministerului luxemburghez al Educaţiei Naţionale şi al Formării Profesionale (MENFP). MENFP are competenţa de a echivala diplomele de bacalaureat şi diplomele de licenţă. De asemenea, poate emite atestate ale nivelului de educaţie, în cazul studiilor incomplete.

Înainte de depunerea dosarului pentru omologarea studiilor superioare, este necesar să se obţină omologarea studiilor liceale. Cei interesaţi trebuie să trimită la MENFP un dosar care să conţină următoarele acte:

 • cerere scrisă în care se menţionează motivul introducerii dosarului;
 • copie a diplomei/certificatului de studii/adeverinţei care specifică ultimii doi ani de studii;
 • traducerea diplomei/certificatului/adeverinţei;
 • copie a cărţii de identitate/buletinului;
 • CV detaliat, cuprinzând şi cursurile ulterioare obţinerii diplomei;
 • extras de cazier judiciar (doar pentru educatori).

Omologarea diplomelor de studii superioare se face în baza legii din 19 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial (Recueil de Legislation) A-Nr. 156 din 2 iulie 2009, cu referire la aplicarea Directivei 2005/36/CE.

Modalităţi de identificare a unui loc de muncă pe piaţa Marelui Ducat

Piaţa muncii în Luxemburg este dominată de următoarele domenii: activitatea financiară, servicii de sănătate şi asistenţă socială, construcţii, industria manufacturieră, servicii de hoteliere şi restaurante, informatică şi comunicaţiile.

O particularitate a Luxemburgului este mediul multicultural. De aceea, cunoaşterea a cât mai multe limbi străine constituie un avantaj, iar uneori chiar o necesitate.

În funcţie de domeniul dorit, există mai multe modalităţi prin care cei interesaţi pot găsi un loc de muncă.

Cele mai populare site-uri de recrutare sunt www.monster.lu şi www.jobs.lu.

Există, de asemenea, agenţii de recrutare care intermediază şi constituie baze de date cu CV-uri. Aceste agenţii nu percep taxe de la persoanele care caută un loc de muncă, ci de la angajator. Unele dintre ele sunt specializate pe anumite domenii, pe posturi temporare sau pe posturi în servicii.

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Luxemburg nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Luxemburg nu a suferit atacuri teroriste pe teritoriul naţional.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile luxemburgheze şi să accesaţi periodic site-ul web al Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro) şi al Ambasadei României în Luxemburg (www.luxemburg.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Luxemburg este o ţară cu un nivel foarte redus al criminalităţii.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.
În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor luxemburgheze, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – Serviciul de urgenţe
 • 113 – Poliţia

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

Apelează rapid numerele de urgență din Lexemburg!

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Luxemburg.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

În Luxemburg, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului.
Încălcarea legii luxemburgheze privind conducerea pe drumurile publice se pedepseşte cu amendă de la 25 la 500 euro.

Conducerea autovehiculelor sub influenţa alcoolului poate antrena pedepse privative de libertate, de la 8 zile la doi ani şi amenzi de la 250 euro la 5000 euro.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.

 • Limitele de viteză admise:
  • 20 km/oră în zonele pietonale şi rezidenţiale
  • 50 km/oră în localităţi
  • 90 km/oră pe drumurile naţionale
  • 130 km/oră pe autostrăzi
  • 90 km/oră în tunel.
 • Parcarea

Parcarea reprezintă o problemă deosebită în marile localităţi.

Parcările stradale sunt în general cu plată şi se face un control frecvent pentru depistarea şi avertizarea, respectiv amendarea persoanelor ale căror vehicule sunt parcate ilegal.

În zonele în care nu sunt automate pentru plata taxelor de parcare, este bine să se instaleze la bord un ceas de parcare, care să marcheze ora la care a început staţionarea, ţinând cont că, în general, regula este că neriveranii pot staţiona până la maximum 2 ore.

 

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Sunt interzise comercializarea, deţinerea, folosirea, precum şi reclama aparatelor de detectare a radarelor, precum şi a celor antiradar. Aceste fapte reprezintă contravenţie.

Pedeapsa constă în:

 • aplicarea unei amenzi cu valoare cuprinsă între 250 şi 5000 Euro
 • suspendarea permisului de conducere pe minim 60 zile
 • confiscarea detectorului de radar sau a aparatului antiradar.

 

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere valabil emis în România este recunoscut în Luxemburg.

 

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte implicată, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

În cazul unui accident soldat cu avarierea gravă a autoturismului sau vătămarea ori decesul unei persoane, este interzisă mutarea vehiculului până la sosirea poliţiei la locul accidentului, care constată faptele şi întocmeşte un proces verbal. Acest document este esenţial pentru stabilirea vinovăţiei şi se impune obţinerea unei copii din partea agentului de poliţie constatator.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • Serviciul de urgenţe – 112
 • Poliţia – 113

Utilizarea cărţilor de credit

În Luxemburg sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit europene şi nord-americane, iar utilizarea acestora este foarte frecventă. Sunt acceptate, de asemenea, cecurile de călătorie.

Reglementări vamale

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt:

 • ţigări 200 bucăţi,
 • 1 litru băuturi alcoolice,
 • parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Regimul medicamentelor

Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare! Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.

Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal