Facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice

Comisia Europeană a propus un proiect de directivă privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, însoțit de o comunicare în care își expune viziunea pentru digitalizarea completă a procesului de achiziții publice, așa-numitele `achiziții publice electronice de la un capăt la altul`. Facturarea electronică este un pas important către o administrație publică informatizată (e-guvernare) în Europa — una dintre prioritățile Agendei digitale — și oferă posibilitatea de a înregistra importante beneficii pe plan economic și ecologic. Comisia estimează că adoptarea facturării electronice în sectorul achizițiilor publice din întreaga UE ar putea genera economii de până la 2,3 miliarde EUR.

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: `Asigurarea unor administrații publice moderne și eficiente în UE reprezintă o prioritate pentru Comisia Europeană. Trecerea la achizițiile publice electronice, în special la facturarea electronică, poate să genereze economii semnificative și să faciliteze activitatea atât pentru guverne, cât și pentru mii de întreprinderi care își desfășoară activitatea în cadrul pieței interne. Trecerea de la documentele pe hârtie la facturarea complet automatizată poate reduce costurile primirii unei facturi de la 30-50 de euro la 1 euro. Aceste economii sunt binevenite și utile în actualul climat economic. Întrucât sectorul public realizează cele mai multe cheltuieli în UE, acesta trebuie să îndeplinească un rol de conducere în stimularea adoptării acestui nou sistem.`

Elemente-cheie ale inițiativelor:

 

Facturarea electronică

Proiectul de directivă privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice propune instituirea unui standard european de facturare electronică, care se speră că va îmbunătăți interoperabilitatea între diferite sisteme de facturare electronică, în principal cele naționale.

Scopul său este de a elimina incertitudinea juridică, complexitatea excesivă și costurile de funcționare suplimentare pentru operatorii economici care, în prezent, trebuie să utilizeze diferite facturi electronice în statele membre. Acest act legislativ va contribui, de asemenea, la stimularea adoptării facturării electronice în Europa, care rămâne la un nivel foarte scăzut, reprezentând numai 4-15 % dintre toate facturile transmise.

Achiziții publice de la un capăt la altul

Comunicarea privind achizițiile publice electronice de la un capăt la altul înscrie proiectul de directivă privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice într-un context mai larg și prezintă viziunea Comisiei privind digitalizarea procesului de achiziții publice. Documentul identifică situația actuală în ceea ce privește punerea în aplicare a serviciilor de achiziții publice electronice și de facturare electronică în întreaga UE și stabilește domeniile în care este necesar să se ia măsuri pentru a realiza tranziția către achizițiile publice electronice de la un capăt la altul:

– transformarea facturării electronice în regulă, mai degrabă decât excepție în domeniul achizițiilor publice;

– impulsionarea activității de standardizare;

– elaborarea de strategii naționale for achiziții publice electronice de la un capăt la altul;

– realizarea de schimburi de bune practici.

Comunicarea va servi ca bază pentru eventuale inițiative viitoare privind alte activități de digitalizare a procesului de achiziții publice.

Context

Agenda digitală pentru Europa, unul dintre pilonii Strategiei UE 2020, identifică e-guvernarea și piața unică digitală ca elemente esențiale ale unei economii moderne și competitive a UE. În acest cadru, Comisia a depus eforturi semnificative pentru a digitaliza achizițiile publice în UE. La sfârșitul anului 2011, ca parte a procesului de modernizare a cadrului juridic privind achizițiile publice (IP/11/1580), Comisia a propus ca etapele procedurii, notificarea electronică, accesul electronic la documentele de achiziții și depunerea electronică, să devină obligatorii pe teritoriul UE. Negocierile privind această revizuire a normelor privind achizițiile publice sunt în curs de finalizare.

În aprilie 2012, această propunere a fost urmată de comunicarea intitulată `O strategie pentru achizițiile publice electronice` (IP/12/389), care stabilește o strategie pentru tranziția la achizițiile publice electronice. În 2010, Comisia a publicat o comunicare intitulată `Cum poate Europa să profite din plin de avantajele facturării electronice`, în care a invitat statele membre să adopte facturarea electronică și să rezolve problemele care rezultă din lipsa de interoperabilitate între sistemele de facturare electronică existente. Comunicarea a propus ca `până în 2020, facturarea electronică să devină metoda predominantă de facturare`. În 2012, Consiliul European a solicitat măsuri pentru a promova facturarea electronică, iar Parlamentul European a solicitat ca aceasta să devină obligatorie în achizițiile publice până în 2016. Ca rezultat al acestor solicitări și având în vedere avantajele generate, în octombrie 2012, Actul privind piața unică II (IP/12/1054) a identificat o propunere privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice ca fiind una dintre cele douăsprezece acțiuni-cheie.

Gestionarea achizițiilor publice este de primă importanță în contextul actual de consolidare bugetară. Întrucât cheltuielile publice pentru bunuri, lucrări și servicii reprezintă 19 % din PIB-ul UE, gestionarea lor cât mai eficientă poate contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea generală a eficienței cheltuielilor publice. O administrație publică eficientă este un element esențial al competitivității economiei UE. Modernizarea administrației publice a fost identificată ca fiind una dintre cele cinci priorități ale analizei anuale a creșterii efectuate de Comisie în 2012 și în 2013. Reforma achizițiilor publice, digitalizarea administrației publice, reducerea sarcinii administrative și creșterea transparenței sunt toate elemente de creștere.

Tranziția la achizițiile publice electronice de la un capăt la altul poate genera toate aceste avantaje și multe altele: aceasta poate avea ca rezultat economii semnificative și simplificarea pentru actorii de pe piață, poate facilita inovarea și poate iniția o regândire structurală a anumitor sectoare ale administrației publice. De asemenea, poate facilita participarea IMM-urilor la achizițiile publice prin reducerea sarcinii administrative, prin creșterea gradului de transparență cu privire la oportunitățile de afaceri și prin reducerea costurilor de participare.

Etapele următoare

Propunerea Comisiei privind facturarea electronică va fi transmisă Consiliului de Miniștri și Parlamentului European în vederea adoptării.

Sursa: ec.europa.eu

InfoCons – InfoCons (www.protectia-consumatorilor.ro ), unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

FII INFORMAT! IA ATITUDINE! – 0219615

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal