[RO]

Pentru a evalua riscurile și efectele asupra vieții private ale unui proiect, sistem, aplicație sau proces care include colectarea, utilizarea sau gestionarea datelor cu caracter personal, este esențial să se utilizeze un cadru structurat și organizat sau o aplicație software, cum ar fi instrumentul de evaluare a impactului asupra vieții private (PIA).
Un curs cuprinzător care acoperă protecția datelor este conceput pentru a dota participanții cu cunoștințele și instrumentele necesare pentru a evalua potențialele riscuri de confidențialitate asociate cu gestionarea datelor personale și sensibile. Printr-un program de studiu care cuprinde atât aspecte teoretice, cât și practice ale protecției datelor, cursul va aprofunda nuanțele legilor privind confidențialitatea, metodologiile de evaluare a riscurilor și implementarea unor controale solide privind confidențialitatea. Participanții vor învăța să identifice vulnerabilitățile, să evalueze impactul acestora și să aplice cele mai bune practici pentru a atenua riscurile legate de confidențialitate, asigurând conformitatea cu standardele legale și promovând încrederea în ecosistemul digital.
Manualul de formare “Risc de confidențialitate” a fost elaborat pentru a instrui persoanele și organizațiile cu privire la cele mai eficiente metode de protecție a datelor.

 

[EN]

To assess the privacy risks and effects of a project, system, application, or process that includes collecting, using, or managing personal data, it is vital to utilise a structured and organised framework or software application, like the Privacy Impact Assessment (PIA) tool.
A comprehensive course covering data protection is designed to equip participants with the knowledge and tools necessary to evaluate potential privacy risks associated with the handling of personal and sensitive data. Through a curriculum that encompasses both theoretical and practical aspects of data protection, the course will delve into the nuances of privacy laws, risk assessment methodologies, and the implementation of robust privacy controls. Participants will learn to identify vulnerabilities, assess their impact, and apply best practices to mitigate privacy risks, ensuring compliance with legal standards and fostering trust in the digital ecosystem.
The “Privacy Risk” training manual has been developed to instruct individuals and organisations on the most effective methods for protecting data.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal