Date de contact si adresa Direcția Sanitar Veterinară Bistrița Năsăud

Poți contacta Direcția Sanitar Veterinară Bistrița Năsăud în vederea depunerii unei reclamații la:

 • Număr de telefon Direcția Sanitar Veterinară Bistrița Năsăud :0263-224974
 • E-mail Direcția Sanitar Veterinară Bistrița Năsăud : office-bistrita-nasaud@ansvsa.ro

Ce reclamații se pot face la Direcția Sanitar Veterinară Bistrița Năsăud ?

Reclamații în domeniul sanitar-veterinar și siguranța alimentară din Bistrița Năsăud se pot referi la:

 • Reclamație pentru semnalarea animalelor/păsărilor găsite bolnave sau moarte în mediul sălbatic
 • Reclamație pentru reacțiile advserse;
 • Reclamație legată de produsele medicinale veterinare;
 • Reclamație legată de rechemarea sau retragerea alimentelor.

Care sunt atribuțiile Direcției Sanitar Veterinaredin judetul Bistrița Năsăud ?

D.S.V.S.A.  Bistrița Năsăud are următoarele atribuţii şi responsabilităţi generale:

 • organizează întreaga activitate sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi răspunde de aplicarea legislaţiei din domeniul apărării sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, siguranţei alimentelor de origine animală şi nonanimală, protecţiei şi bunăstării animalelor şi protecţiei mediului;
 • întocmeşte şi răspunde de aplicarea planului cifric anual în baza Programului acţiunilor de
 • supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului şi răspunde de aplicarea şi realizarea acestuia;
 • controlează aplicarea şi răspunde de modul cum sunt respectate prevederile legislaţiei sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în toate exploataţiile de animale şi în unităţile în care se produc, procesează, depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare de origine animală şi nonanimală, furaje şi alte materii şi produse supuse controlului sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • emite documentul de înregistrare/autorizare sanitar – veterinară/sanitar – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, după caz, unităţilor a căror activitate este supusă controlului sanitar-veterinar/sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, potrivit legislaţiei în vigoare;
 • avizează, în condiţiile legii, amplasarea, proiectarea şi construirea obiectivelor sau unităţilor de creştere a animalelor, a obiectivelor veterinare, precum şi a unităţilor care produc, prelucrează, procesează, depozitează, valorifică şi comercializează produsele de origine animală, precum şi a altor obiective supuse controlului sanitar-veterinar;
 • înregistrează/ autorizează şi controlează activitatea depozitelor farmaceutice veterinare, farmaciilor veterinare şi punctelor farmaceutice veterinare;
 • autorizează, coordonează tehnic şi controlează producţia, distribuţia şi utilizarea furajelor combinate şi a celor medicamentate;
 • monitorizează, verifică şi răspunde de activităţi referitoare la identificarea animalelor şi înregistrarea exploataţiilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

Efectuează analize pentru:

 • evaluarea stării de sănatate şi bunăstării animalelor, cât şi pentru diagnosticul bolilor prin examene: morfopatologice, bateriologice, micologice, virusologice, parazitologice, toxicologice, micotoxicologice, serologice, biochimice, hematologice, seminalogice, de biologie moleculară şi de analiză genetică;
 • controlul alimentelor de origine animală şi nonanimală şi pentru controlul hranei pentru animale prin examene: microbiologice, micotoxicologice, fizico-chimice, imunoenzimatice, radioactivitate, contaminanţi
 • determinarea reziduurilor din probe biologice, alimente şi din hrana pentru animale

Eliberează următoarele documente:

 • Documentul de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
 • Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare
 • Certificat de autorizare sanitar-veterinară
 • Buletine de analiză oficiale (domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor)
 • Paşaportul bovinei

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal