Reclamații Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistrița Năsăud

Dacă întâmpini probleme legate de munca si contract de munca, poți face o reclamație la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bistrița Năsăud

Date de contact si adresa Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistrița Năsăud

Cum poți reclama angajatorul? Dacă te confrunți cu probleme ce țin de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistrița Năsăud , le poți semnala folosind următoarele date de contact:

 • Număr de telefon Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistrița Năsăud : 0263/235.054
 • E-mail Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistrița Năsăud : itmbistrita@itmbistrita.ro

Pentru ce poți depune o reclamație la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistrița Năsăud ?

 • Dacă ai lucrat și nu ai primit banii;
 • Primești un salariu mai mic decât salariul minim brut pe țară;
 • Angajatorul îți cere să lucrezi ore suplimentare, fără a fi plătite;
 • Nu ai primit banii pentru șomajul tehnic;
 • Ai fost anunțat că ești concediat de pe o zip e alta;
 • Ești discriminat la locul de muncă direct sau indirect;
 • Nu ți-au fost plătite contribuțiile la sănătate și pensii desi plata acestora este în obligația amgajatorului;
 • Nu primești plata pentru concediul de odihnă/ de maternitate;
 • Angajatorul refuză să-ți elibereze adeverința de muncă sau de vechime.

Cum depui o reclamație la Inspectorul Teritorial de Muncă Bistrița Năsăud ?

Primul pas este de a te adresa managerului direct sau angajatorului pentru a-I sesiza problema în scris. În momentul în care angajatorul nu vine cu o soluție, atunci trebuie să te adresezi Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Care sunt atribuțiile Inspectoratul Teritorial de Muncă din judetul Bistrița Năsăud ?

A. in domeniul relatiilor de munca:
a) controleaza aplicarea reglementarilor legale, generale si speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
b) controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
c) controleaza aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
d) asigura evidenta muncii prestate in baza contractelor individuale de munca, prin registrul general de evidenta al salariatilor, precum si evidenta zilierilor si a beneficiarilor prestatiilor acestora;

e) controleaza folosirea fortei de munca, in scopul identificarii cazurilor de munca nedeclarata;
f) asigura inregistrarea contractelor colective de munca la nivel de unitati si verifica prevederile acestora si conciliaza conflictele de munca declansate la nivelul unitatilor;

B. in domeniul securitatii si sanatatii in munca si al supravegherii pietei:
a) controleaza, coordoneaza si indruma metodologic aplicarea prevederilor referitoare la securitatea si sanatatea in munca;
b) cerceteaza evenimentele conform competentelor, avizeaza cercetarea, stabileste sau confirma caracterul accidentelor, colaboreaza cu institutiile implicate in ceea ce priveste evidenta si raportarea accidentelor de munca si bolilor profesionale;
c) controleaza activitatea de instruire, informare si consultare a salariatilor si furnizeaza informatii in vederea imbunatatirii acesteia;
d) autorizeaza din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca functionarea persoanelor fizice si juridice si retrage sau poate propune retragerea autorizarii, in conditiile legii;
e) elibereaza avize si autorizatii conform competentelor stabilite prin actele normative aplicabile;
f) dispune sistarea activitatii sau oprirea din functiune a echipamentelor de munca, in cazul in care se constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;
g) dispune angajatorului efectuarea de masuratori, determinari si expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum si verificarea, prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale in limite admisibile la locurile de munca, cheltuielile fiind suportate de catre angajator;
h) controleaza respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor pentru care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei, conform competentelor;
i) restrictioneaza, prin masurile legale stabilite de legislatia in vigoare, comercializarea produselor neconforme si dispune masuri de eliminare a neconformitatilor constatate;

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal