Contractele de servicii de Internet incheiate in scris

Ia atitudine ! Apelează 021 9615 şi cunoaşte-ţi drepturile !

De regulă, contractele încheiate în scris se realizează în două exemplare originale. Cere-i furnizorului un exemplar şi păstrează-l pe toată perioada sa de valabilitate!

Contractul conţine de regulă mai multe documente: pagina principală, termeni şi condiţii generale, broşuri de tarife. Verifică dacă ai primit tot contractul! În caz contrar, solicită-i agentului de vânzări toate aceste documente.

Cere-i furnizorului contractul-cadru! 

În principiu, contractele pe care furnizorii le încheie cu consumatorii sunt contracte de adeziune, fiind redactate în întregime de furnizori.

Înainte să semnezi contractul, ai posibilitatea să-i ceri agentului de vânzări o copie a acestuia, să-l analizezi şi să decizi dacă accepţi condiţiile propuse de furnizor pentru a beneficia de serviciile oferite de acesta. Verifică şi site-urile furnizorilor să vezi dacă au publicat din oficiu o copie a contractului-cadru pentru furnizarea serviciului de internet, iar în cazul serviciilor pe bază de cartelă preplătită, termenii şi condiţiile de utilizare a acestora.

Contractul-cadru este acel contract care conţine prevederi generale aplicabile în relaţia dintre un utilizator  şi un furnizor de servicii, indiferent de oferta concretă pentru care optează utilizatorul.

Ce trebuie să conţină în mod obligatoriu contractul

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2011, contractul tău cu furnizorul de servicii de acces la internet trebuie să conţină cel puţin următoarele clauze minime:

– datele de identificare a furnizorului;

– serviciile oferite;

-tarifele pentru fiecare serviciu şi produs contractat împreună cu serviciul, modul de aplicare a acestora, modalităţile prin care pot fi obţinute informaţii actualizate privind totalitatea tarifelor practicate de furnizor, modalităţi de plată;

– durata contractului;

– condiţiile de reînnoire a contractului;

– condiţiile de încetare a furnizării serviciilor şi a contractului;

– condiţiile în care îţi poate fi suspendat serviciul;

– când se aplică şi la ce despăgubiri ai dreptul în cazul în care furnizorul nu respectă nivelurile de calitate şi celelalte clauze asumate prin contract;

– cum se iniţiază procedura de soluţionare a litigiilor;

– ce măsuri va lua furnizorul în cazul apariţiei unor incidente şi ameninţări referitoare la securitatea sau integritatea reţelei sau serviciilor;

– ce niveluri de calitate se angajează să-ţi ofere furnizorul (termenul de conectare iniţială la reţeaua şi/sau serviciile oferite de furnizor, termenul de remediere a deranjamentelor, termenul de soluţionare a reclamaţiilor);

– parametrii de calitate reglementaţi de ANCOM;

– modul de măsurare şi gestionare a traficului pentru evitarea congestionării reţelei şi cum îţi afectează acest lucru calitatea serviciului;

– ce servicii de asistenţă tehnică şi de relaţii cu clienţii îţi oferă furnizorul şi cum le poţi contacta;

– ce restricţii îţi impune furnizorul la utilizarea echipamentului terminal, precum şi la accesarea anumitor servicii sau aplicaţii;

– cât timp trebuie să utilizezi un anumit serviciu pentru a beneficia de anumite promoţii sau avantaje;

– toate sumele pe care le datorezi furnizorului la încetarea contractului, inclusiv, dacă este cazul, recuperarea anumitor costuri legate de echipamentul terminal contractat.

InfoCons – InfoCons (www.protectia-consumatorilor.ro ), unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

Sursa : www.ancom.org.ro

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal