Consumatorii din UE vor putea în curând să își apere drepturile în mod colectiv

  • Consumatorii vor fi mai bine protejați de prejudiciile colective de la nivel național sau transfrontalier
  • Se introduc garanții pentru a evita abuzul de procedură prin aplicarea principiului `partea care pierde plătește`
  • Asociațiile pentru protecția consumatorului pot fi desemnate să lanseze acțiuni în numele consumatorilor

Parlamentul a aprobat ieri, 24 Noiembrie 2020 o nouă lege care va permite grupurilor de consumatori să lanseze împreună acțiuni colective în UE.

Noile norme introduc un model armonizat pentru acțiunea de reprezentare în toate statele membre. Acesta garantează protecția consumatorilor împotriva prejudiciilor colective și introduce garanții adecvate pentru a evita procesele abuzive.

Toate statele membre trebuie să instituie cel puțin un mecanism procedural eficace care să permită entităților calificate (de exemplu, organizații ale consumatorilor sau organisme publice) să introducă acțiuni în instanță pentru acțiuni în încetare (pentru a stopa sau interzice încălcările) sau măsuri reparatorii (compensații). Legislația dorește să îmbunătățească funcționarea pieței interne oprind practicile ilegale și facilitând accesul consumatorilor la justiție.

Mai multe drepturi pentru consumatori și garanții pentru comercianți

Modelul european de acțiune colectivă va permite numai entităților calificate, cum ar fi organizațiile consumatorilor, să reprezinte grupuri de consumatori și să intenteze acțiuni în justiție, în locul cabinetelor de avocatură.

Pentru a introduce acțiuni transfrontaliere în instanță, entitățile calificate vor trebui să respecte aceleași criterii în întreaga Uniune. Ele vor trebui să demonstreze că dispun de un anumit grad de stabilitate. În plus, trebuie să și demonstreze că au activitate publică și că sunt o organizație non-profit. Pentru a sesiza instanțele naționale, entitățile vor trebui să îndeplinească criteriile prevăzute în legislația națională.

Normele mai introduc garanții puternice pentru a evita abuzul de procedură. În acest scop, se folosește principiul `partea care pierde plătește`, care garantează că partea care nu a obținut câștig de cauză suportă cheltuielile de judecată ale părții care are câștig de cauză.

Pentru a preveni și mai mult utilizarea abuzivă a acțiunilor de reprezentare, ar trebui evitate daunele-interese cu caracter punitiv. Entitățile calificate trebuie, de asemenea, să stabilească proceduri pentru a evita conflictele de interese și influența externă, și anume dacă sunt finanțate de o terță parte.

Pot fi introduse acțiuni colective împotriva unor comercianți dacă se presupune că aceștia au încălcat legislația Uniunii într-o gamă largă de domenii, cum ar fi protecția datelor, călătoriile și turismul, serviciile financiare, energia și telecomunicațiile.

În fine, directiva se referă și la încălcările care au încetat înainte de a se iniția sau încheia o acțiune de reprezentare, întrucât ar putea fi necesar să se interzică practica în sine pentru a împiedica repetarea ei.

Etapele următoare

Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Statele membre vor dispune apoi de 24 de luni pentru a transpune directiva în legislația națională și de șase luni suplimentare pentru a o aplica. Noile norme se vor aplica acțiunilor de reprezentare introduse la data aplicării sau după această dată.

Context

Directiva privind acțiunile de reprezentare, propusă în aprilie 2018 de Comisia Europeană, a fost aprobată de negociatorii Parlamentului și de miniștrii Uniunii în iunie 2020. Actul legislativ face parte din Noile avantaje pentru consumatori. El vine ca răspuns la o serie de scandaluri recente legate de încălcarea drepturilor consumatorilor de către unele companii multinaționale. În unele state membre, consumatorii pot deja să lanseze acțiuni colective în fața instanței. De acum înainte, însă, opțiunea va fi disponibilă în toate țările Uniunii.

Sursa : europarl.europa.eu

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal