Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul (proprietarul construcției) dobândește un drept de folosință.

Cum se dobândește dreptul de superficie?

Printr-un act juridic – de exemplu o convenție încheiată în formă autentică (fie proprietarul terenului își exprimă acordul ca o altă persoană să construiască pe terenul său; fie proprietarul terenului renunță la dreptul de a invoca accesiunea atunci când o altă persoană, fără acordul său, a construit pe terenul său; fie proprietarul întregului fond – teren + construcție – a înstrăinat terenul către o persoană și construcția către o altă persoană) sau prin uzucapiune. Convenția se înscrie în cartea funciară a terenului.

Care este durata dreptului de superficie?

Dreptul de superficie se poate constitui pe o durată de cel mult 99 ani. La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi reînnoit.

Cum se exercită dreptul de superficie?

Titularul poate dispune în mod liber de dreptul său.

Cât timp construcția există, dreptul de folosință asupra terenului se poate înstrăina ori ipoteca numai odată cu dreptul de proprietate asupra construcției.

Când încetează superficia?

Dreptul de superficie se stinge prin radiere din Cartea Funciară pentru una dintre următoarele cauze:

  • la expirarea termenului;
  • prin consolidare – dacă terenul și construcția devin proprietatea aceleiași persoane;
  • prin pieirea construcției (dacă există stipulație expresă în acest sens);
  • în alte cazuri prevăzute de lege.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal