Codul civil – Care este perioada maximă pentru închiriere?

Locațiunile nu se pot încheia pentru o perioadă mai mare de 49 ani. Dacă părțile stipulează un termen mai mare, acesta se reduce de drept la 49 ani.

Care sunt obligațiile locatorului?

  • să predea locatarului bunul dat înlocațiune;
  • să mențină bunul în stare corespunzătoare de folosință pe toată durata locațiunii;
  • să asigure locatarului liniștita și utila folosință a bunului pe tot timpul locațiunii

Care sunt obligațiile locatarului?

  • să ia în primire bunul dat înlocațiune;
  • să plătească chiria și în cuantumul stabilite încontract;
  • să folosească bunul cu prudență și diligență;
  • să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului de locațiune.

Care sunt avantajele unui contract de locațiune încheiat la notar?

  • Contractul de locațiune încheiat în formă autentică notarială constituie titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele și în condițiile stabilite în contract;
  • În privința obligației de restituire a bunului dat în locațiune, contractul încheiat pe durată determinată și constatat prin înscris autentic notarial constituie, în condițiile legii, titlu executoriu la expirarea termenului.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal