Cea mai bună ofertă de servicii poştale este cea care răspunde cel mai bine necesităţilor tale. De aceea, trebuie să ştii câteva lucruri despre serviciile poştale pentru a decide care este cel mai potrivit pentru tine.

Astfel, dacă este important pentru tine să ai dovada  predării  trimiterii poştale este indicat să optezi pentru:

  • serviciul confirmare primire, şi vei primi în acest caz de la destinatarul trimiterii confirmarea în scris a faptului că trimiterea i-a fost livrată;
  • serviciul de trimitere recomandată, şi vei primi, în urma formulării unei cereri către furnizorul de servicii poştale, dovada faptului că a livrat trimiterea poştală respectivă.

Dacă, în plus, vrei să asiguri o trimitere împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a acesteia ar fi bine să alegi serviciul de trimitere cu valoare declarată.

Mai mult, dacă te interesează ca livrarea trimiterii să se realizeze într-un timp mai scurt, poţi apela la serviciul Express.

Există şi servicii care îţi permit să schimbi destinatarul sau adresa înscrise pe trimiterea poştală după ce ai trimis-o (serviciul Schimbare destinaţie) sau să hotărăşti tu în ce condiţii se va face livrarea unei trimiteri poştale (serviciul Livrare specială).

De asemenea, poţi trimite bani unei alte persoane prin mandat poştal şi poţi achiziţiona sau vinde bunuri a căror contravaloare va fi achitată prin intermediul unui furnizor poştal, apelând la serviciul de trimitere contra ramburs.

Pentru a obţine o listă cu furnizorii care prestează un anumit tip de serviciu accesează Lista furnizorilor poștali autorizaţi → alege județul din care urmează să expediezi trimiterea poştală → selectează opțiunea `Filtrează` → selectează opţiunea `Filtrare avansata` → bifeaza tipul de serviciu care te interesează.

Toate aceste tipuri de servicii sunt descrise mai jos.

Serviciu de trimitere recomandată – serviciul poştal ale cărui particularităţi constau în oferirea unei garanţii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

Serviciul de trimitere cu valoare declarată – serviciul poştal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poştale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale.

Serviciul de trimitere contra ramburs – serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate.

Serviciul confirmare de primire – serviciul poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar.

Mandat poştal pe suport hârtie – serviciul poştal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicaţiilor expeditorului, transferul şi remiterea unei sume de bani, fără nicio deducere, destinatarului.

Serviciul Express  serviciul poştal care presupune, în mod cumulativ:

  • eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data şi ora depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;
  • predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;
  • răspunderea furnizorului pentru predarea cu întârziere a trimiterii poştale;
  • predarea rapidă a trimiterii poştale.

 

Serviciul Schimbare destinaţie  serviciul poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării, la solicitarea expresă a expeditorului, înainte de predare şi într-un termen convenit cu furnizorul, a destinatarului sau a adresei înscrise pe trimiterea poştală, precum şi în posibilitatea opririi predării trimiterii poştale.

Serviciul Livrare specială – serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea trimiterii poştale potrivit indicaţiilor expeditorului privind data şi ora predării, la adresa indicată, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poştală, sau ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari.

InfoCons – InfoCons (www.protectia-consumatorilor.ro ), unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

Sursa: ANCOM

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal