ANCOM: incidentele de securitate provocate de întreruperea furnizării energiei electrice sunt în creștere în ultimii doi ani, în România

  1. Acasă
  2. Comunicate de presă
  3. ANCOM: incidentele de securitate provocate de întreruperea furnizării energiei electrice sunt în creștere în ultimii doi ani, în România

Având în vedere creșterea nevoii de securitate a rețelelor de comunicații electronice și în acord cu recomandările organismelor europene privind securitatea rețelelor, ANCOM a analizat recent particularitățile incidentelor cauzate de întreruperile furnizării energiei electrice, mai ales că în ultimii ani numărul acestora a crescut în totalul incidentelor raportate către Autoritate. Analiza are drept scop evaluarea impactului incidentelor electrice ce pot afecta reziliența comunicațiilor electronice mobile și identificarea unor măsuri specifice care pot fi luate, în acord cu alte entități implicate.

Lipsa comunicațiilor mobile într-o anumită zonă împreună cu întreruperea temporară a furnizării energiei electrice este de natură să afecteze buna funcționare a unei game largi de activități în domenii precum comerț, industrie, educație, sănătate, ordine publică și chiar securitate națională.

Rezultatele studiului

Conform rapoartelor privind incidentele de securitate realizate de Autoritate, în 2019 numărul incidentelor electrice cu impact semnificativ cauzate de întreruperile de curent a crescut aproape de 3 ori comparativ cu anul 2017 (de la 140 la 360), ajungând să reprezinte 45% din totalul incidentelor raportate. Pe de altă parte, numărul mediu de conexiuni afectate ca urmare a incidentelor electrice este în scădere, aceeași tendință fiind înregistrată și în cazul duratei medii a unui astfel de incident, în timp ce durata totală a incidentelor datorate problemelor de alimentare cu energie electrică se menține relativ constantă (1.960 ore).

Aproape 90% dintre incidentele cauzate de lipsa de alimentare cu energie electrică au afectat furnizarea serviciilor la puncte mobile (88,5% în anul 2017, peste 94% în 2018, respectiv peste 97% în 2019). Din perspectivă geografică, județele care au înregistrat cele mai multe probleme sunt Buzău, Gorj, Teleorman, Constanța, Timiș, Olt și Dolj.

La nivel extins, fără limitare la incidentele electrice cu impact semnificativ, se constată existența unui număr mult mai mare de incidente, potrivit datelor rezultate din răspunsurile operatorilor mobili la un chestionar transmis de ANCOM. Astfel, aceștia au înregistrat un număr total de peste 100.000 de evenimente de acest tip în decursul ultimelor 12 luni calendaristice, cu consecințe semnificative în funcționarea echipamentelor de comunicații și a sistemelor-suport ale acestora.

Pe de altă parte, în pofida eforturilor continue de dezvoltare a rețelelor de distribuție, indicii tehnici relevanți de continuitate în furnizarea energiei electrice din România se situează încă sub valorile înregistrate la nivel european, potrivit datelor publicate de ANRE pentru anul 2019.

Măsurile luate de furnizori

Măsurile prevăzute de operatorii mobili pentru prevenirea și tratarea efectelor incidentelor electrice acoperă o gamă largă de soluții, de la generatoare fixe și mobile până la sisteme UPS sau baterii de acumulatori. O tendință de evoluție se constată și în ceea ce privește utilizarea, deocamdată sporadică, a energiilor alternative. Revizuirea necesarului energetic în toate situațiile în care acesta poate fi afectat de modificările de topologie sau de configurație din rețele este de asemenea în atenția operatorilor, precum şi optimizarea logisticii de intervenție în caz de întrerupere a energiei electrice şi utilizarea procedurilor specifice de lucru pentru scurtarea timpilor de repunere în serviciu a echipamentelor.

Evaluarea posibilităților de acțiune

Ca urmare a concluziilor studiului și analizând practicile la nivelul Uniunii Europene, Autoritatea poate lua în considerare modificarea procedurii de raportare a incidentelor de securitate, fie prin modificarea nivelurilor unor praguri de calcul (de ex. durata de indisponibilitate, număr de utilizatori afectați/volum de trafic pierdut), fie prin adăugarea de noi criterii sau factori de analiză (de ex. frecvența incidentelor electrice pe o anumită locație, clasa de importanță a locației). O altă posibilă măsură pentru îmbunătățirea indicilor de reziliență a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice ar putea fi realizarea unor audituri în ceea ce privește continuitatea în alimentarea cu energie electrică a elementelor de rețea.

Este necesară totodată creșterea nivelului de reziliență a rețelelor de furnizare a energiei electrice și identificarea metodelor optime de colaborare între domeniile energie şi comunicații.

Sursa : ANCOM

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal