Acţiuni de informare cu privire la politica agricolă comună (linia bugetară 05 08 06)

Comisia Europeană cofinanţează acţiunile de informare cu privire la politica agricolă comună care vizează, în special:


Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 814/2000 al Consiliului din 17 aprilie 2000 privind acțiunile de informare cu privire la politica agricolă comună [pdf] definește tipul și conținutul acțiunilor care pot beneficia de finanțare din linia bugetară 05 08 06.

Regulamentul nr. 2208/2002 al Comisiei din 12 decembrie 2002 [pdf], modificat prin Regulamentul nr. 1820/2004 al Comisiei din 20 octombrie 2004 [pdf], stabilește normele de aplicare a Regulamentului nr. 814/2000 al Consiliului.

Regulamentul financiar [pdf] (regulamentul CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr.1995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006 [pdf]).
 


Finanțări 2012 

Până la 30/09/2011 pot fi depuse cereri de finanțare pentru acțiuni de informare care urmează să se desfășoare în perioada 01/03/2012 – 28/02/2013.

Organizațiile interesate sunt invitate să consulte Apelul de propuneri 2011/C 212/11 [pdf] care menționează acțiunile prioritare și calendarul pentru depunerea cererilor pentru anul 2012.

Toate cererile de subvenții pentru anul 2012 trebuie să fie completate utilizând formularele prevăzute în acest scop (le puteți descărca):

  • Cerere de finanțare privind acțiunile de informare cu privire la politica agricolă comună [doc]
  • Tabel de cheltuieli ‘available soon’
  • Tabel de venituri ‘available soon’
  • Fișă de identificare bancară (a se completa pentru țara în care este deschis contul bancar)işă de identificare bancară en
  • Fișă de identificare a persoanei juridice (Vă rugăm să utilizați formularul de identificare a persoanei juridice aplicabil pentru țara dumneavoastră) en

La pregătirea estimărilor privind cheltuielile, solicitanții trebuie să respecte regulile prezentate în anexa IV la apelul pentru propuneri (`Elaborarea bugetului`).  A se vedea de asemenea `Costuri de cazare (hotel) acceptate de Comisie` [pdfdeenfr].

Întrebări adresate frecvent privind pregătirea unei cereri de finanțare en

Exemplu de buget completat corespunzător:

  • Tabel de cheltuieli ‘available soon’
  • Tabel de venituri ‘available soon’

Data prevăzută pentru încheierea procedurii de evaluare pentru exercițiul bugetar 2012 este 28/02/2012. Solicitanții sunt rugați să nu contacteze Comisia prin telefon sau în scris cu privire la rezultatul cererii lor înaintea acestei date.

Cererile selectate vor face obiectul unui acord [doc en] între Comisie și beneficiari care prevede drepturile și obligațiile care decurg din decizia Comisiei de acordare a finanțării

Menţiune: acordul tip a fost modificat în raport cu versiunea anterioară. Modificările prevăd, printre altele, faptul că TVA-ul plătit de organismele publice nu mai este eligibil, chiar şi în cazul în care acestea nu sunt îndreptăţite să îl recupereze.

Contact: AGRI-GRANTS@ec.europa.eu


 

Finanțări 2011

Informaţii destinate semnatarilor unui acord de finanţare în 2010: documentele care trebuie completate – rapoarte finale de execuţie tehnică şi financiară.
‘Will be made available as from October 2011’

 

Mai multe informatii:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_ro.htm

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal