Valorificarea potențialului antreprenorial al Europei pentru relansarea creșterii economice

InfoCons – o9atitudine ! – InfoCons te informează:

Valorificarea potențialului antreprenorial al Europei pentru relansarea creșterii economice

Pentru a reveni la creștere economică și la niveluri scăzute ale șomajului, Europa are nevoie de mai mulți întreprinzători. Creând 4 milioane de noi locuri de muncă în fiecare an, întreprinderile nou înființate, și în special cele mici și mijlocii (IMM-urile), sunt principalele furnizoare de locuri de muncă noi din Europa. Ca urmare, dl Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, a prezentat astăzi un plan de măsuri pentru sprijinirea întreprinzătorilor și modificarea radicală a culturii antreprenoriale în Europa. Planul pune accent pe rolul esențial al educației și al formării în cultivarea noilor generații de întreprinzători și cuprinde măsuri specifice pentru asistarea celor care fac primii pași în antreprenoriat dintre tineri, femei, persoane în vârstă, migranți și șomeri. Nivelul ridicat al șomajului din UE lasă nevalorificate resurse umane, în special din rândurile femeilor și ale tinerilor. Planul abordează, de asemenea, obstacolele din calea întreprinzătorilor, de exemplu prin măsuri ambițioase de susținere a întreprinderilor recent înființate, de îmbunătățire a șanselor de succes pentru transferurile de proprietate asupra întreprinderilor, de ameliorare a accesului la finanțare și de acordare a unei a doua șanse întreprinzătorilor onești care au falimentat.

Antonio Tajani, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: `Să fim foarte clari: mai mulți întreprinzători înseamnă mai multe locuri de muncă, mai multă inovație și mai multă competitivitate. Să devii întreprinzător și să-ți pui în practică viziunea presupune să-ți asumi multe riscuri personale și multe eforturi. Întreprinzătorii sunt eroii timpurilor noastre. Antreprenoriatul este cel mai puternic catalizator pentru creșterea economică din istoria economiei. De aceea, trebuie să facem din antreprenoriat o perspectivă atractivă și accesibilă pentru cetățeanul european. Acesta este principalul mesaj al planului nostru de măsuri. Dacă reușim să valorificăm potențialul antreprenorial european, putem relansa creșterea economică în Europa`.

MEMO/13/7 Eurobarometrul Antreprenoriat 2012: În ultimii trei ani, proporția cetățenilor europeni dornici să nu mai aibă alt șef decât propria persoană a scăzut de la 45% la 37%. Scăderea este datorată perspectivelor mai puțin promițătoare pentru întreprinderi, cauzate de criza economică actuală.

MEMO/13/5 Antreprenoriatul drept principal catalizator al creșterii economice

Entrepreneurship 2020 Action Plan

Educația antreprenorială duce la creșterea numărului de întreprinderi noi

Între 15% și 20% dintre elevii care participă la un program de simulare a unei microîntreprinderi în perioada liceului își vor deschide mai târziu propria întreprindere, un procent de trei până la cinci ori mai ridicat decât media populației în general. Educația antreprenorială universitară poate stimula întreprinderile de înaltă tehnologie și cu creșteri puternice prin susținerea ecosistemelor de afaceri, a parteneriatelor și a alianțelor industriale.

Planul acoperă, de asemenea, șase domenii-cheie în care sunt necesare acțiuni pentru crearea unui mediu în care întreprinzătorii să poată crește și prospera:

  • accesul la finanțare – pe lângă consolidarea instrumentelor financiare existente, Comisia propune și crearea unei piețe europene pentru microfinanțare și simplificarea structurilor de impozitare, pentru a le permite IMM-urilor să obțină fonduri prin investiții private directe (precum mini-obligațiuni, finanțare colectivă solidară sau investitori providențiali);
  • asistență pe timpul fazelor cruciale din ciclul de viață al întreprinderii – cum circa 50% dintre întreprinderi eșuează în primii cinci ani, statele membre ar trebui să aloce mai multe resurse pentru a ajute noile întreprinderi să treacă peste această perioadă critică, de exemplu prin formare în domeniul managementului, îndrumare în domeniul cercetării și dezvoltării, precum și crearea de rețele cu alți întreprinzători, cu furnizorii și cu clienții potențiali;
  • valorificarea noilor posibilități de afaceri ale erei digitale – IMM-urile cresc de două până la trei ori mai repede folosind TIC. O puternică susținere pentru întreprinderile recent înființate care se bazează pe internet și îmbunătățirea competențelor digitale ajută atât întreprinzătorii din domeniul internetului, cât și întreprinderile tradiționale;
  • transferul simplificat al proprietății asupra întreprinderilor – în fiecare an, circa 450 000 de firme cu 2 milioane de angajați își schimbă proprietarul în Europa, ceea ce duce la pierderea a aproximativ 150 000 de firme și 600 000 de locuri de muncă. De aceea, Comisia propune extinderea piețelor pentru întreprinderi și eliminarea barierelor din calea transferurilor transfrontaliere de întreprinderi;
  • o a doua șansă pentru întreprinzătorii onești după un faliment – majoritatea (96%) falimentelor se datorează, de departe, unui ciclu de plăți întârziate sau altor probleme practice. Iar cei care încearcă a doua oară au mai mult succes. Prin urmare, Comisia tocmai a propus deplasarea accentului de pe lichidare pe asistarea întreprinderilor în vederea depășirii dificultăților financiare (IP/12/1354);
  • simplificarea administrativă – Comisia va continua să urmărească cu fermitate reducerea poverii legate de reglementări.

De asemenea, Comisia intenționează să promoveze spiritul antreprenorial în rândurile unor segmente specifice de populație:

  • potențialul antreprenorial al femeilor – faptul că femeile reprezintă doar 34,4% dintre lucrătorii independenți din Europa sugerează că acestea au nevoie de mai multă încurajare și de mai mult sprijin pentru a deveni întreprinzătoare;
  • cetățenii în vârstă – oamenii de afaceri pensionați dispun de cunoștințe prețioase, ce ar trebui transferate generațiilor următoare, care pot fi astfel ajutate să deschidă noi întreprinderi;
  • întrucât populațiile de migranți întâmpină adesea dificultăți pe piața muncii, exercitarea unei activități independente reprezintă o șansă prețioasă pentru capacitarea lor economică și integrarea lor socială;
  • sprijinul pentru dezvoltarea antreprenorială a șomerilor ar trebui să cuprindă formare, consiliere în afaceri și mentorate.

Comisia va colabora acum îndeaproape cu statele membre, cu întreprinderile și cu părțile interesate relevante pentru punerea în practică a planului de măsuri, în vederea scoaterii Europei din criză, cu o foaie de parcurs cuprinzând ținte specifice și date până la care se așteaptă rezultate concrete.

37% dintre europeni și-ar dori să nu aibă alt șef decât propria persoană

Aproape 4 din 10 europeni și-ar dori să nu aibă alt șef decât propria persoană. Dacă s-ar putea valorifica acest potențial, s-ar putea adăuga milioane de întreprinderi noi la cele aproape 21 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) din UE. În calea alegerii de către europeni a unei activități independente stau însă mai multe obstacole, printre care teama de faliment și riscul legat de veniturile neregulate. Eurobarometrul Flash `Antreprenoriatul în UE și în afară` (FL354), prezentat astăzi de dl Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, subliniază, de asemenea, faptul că, în 2009, europenii dornici să lucreze independent erau mai numeroși (45%). E vorba așadar despre o scădere de 20% în trei ani, scădere care reflectă situația economică actuală, cu perspectivele sale mai puțin promițătoare pentru întreprinderi.

Cu toate aceste, există încă milioane de oameni care cântăresc posibilitatea de a-și fi propriul șef, atrași de perspectivele de independență personală, de venituri mai mari și de libertatea de a alege locul și orele de lucru.

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din Romania – InfoCons – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizaţie din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociaţie de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federaţiei Asociaţiilor de Consumatori.

 

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal