Produse mai sigure şi condiţii de concurenţă echitable pe piaţa internă

InfoCons – o9atitudine ! – InfoCons te informează:

Produse mai sigure şi condiţii de concurenţă echitable pe piaţa internă

Comisia Europeană a propus astăzi reguli noi pentru îmbunătăţirea siguranţei produselor de consum care circulă pe piaţa unică şi pentru intensificarea supravegherii pieţei în privinţa tuturor produselor nealimentare, inclusiv cele importate din ţări terţe. Acest lucru va contribui atât la consolidarea protecţiei consumatorilor, cât şi la crearea unor condiţii de concurenţă echitabile pentru întreprinderi. Produsele nesigure nu ar trebui să ajungă la consumatori sau la alţi utilizatori, iar o mai bună identificare şi trasabilitate a acestora vor reprezenta un progres major care va ajuta la eliminarea lor rapidă de pe piaţă. Odată adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu, noile reguli vor fi aplicate de autorităţile naţionale de supraveghere a pieţei din statele membre care vor beneficia de o cooperare consolidată şi de instrumente mai bune pentru realizarea de controale.

Cele două propuneri legislative sunt completate de un plan multianual de supraveghere a pieţei, care stabileşte 20 de acţiuni concrete ce trebuie întreprinse de acum până în 2015 în scopul unei mai bune supravegheri a pieţei în temeiul actualului cadru de reglementare şi până la intrarea în vigoare a noilor reguli.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, comisarul pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: `Dacă vrem să ne bucurăm de toate beneficiile economice ale pieţei unice, ne sunt necesare un set de reguli de calitate superioară referitoare la siguranţa produselor şi un sistem eficace, bine coordonat, la nivelul Uniunii, de punere în aplicare care să îl susţină. O mai bună coordonare a controalelor care vizează siguranţa produselor, în special la frontierele externe ale UE, va elimina concurenţa neloială din partea operatorilor necinstiţi sau care comit infracţiuni.` Tonio Borg, comisarul european pentru sănătate și protecţia consumatorilor, a declarat: `Consumatorii se aşteaptă ca produsele de pe piaţa europeană să fie sigure. Întreprinderile se aşteaptă ca schimburile lor comerciale să se petreacă în condiţii echitabile. Autorităţile au nevoie de instrumentele potrivite pentru a acţiona în mod eficient. Pachetul de propuneri adoptat astăzi de Comisie urmăreşte să vină în întâmpinarea acestor aşteptări. Suntem convinşi că întreprinderile, consumatorii şi autorităţile naţionale vor avea mult de profitat de pe urma unor reguli clare şi coerente care să guverneze întreaga piaţă unică, a unei supravegheri mai eficace a pieţei şi a unei mai bune trasabilităţi a produselor.`

Produse mai sigure şi o mai bună supraveghere a pieţei

Actualmente, regulile Uniunii referitoare la supravegherea pieţei şi la siguranţa produselor de consum sunt fragmentate şi răspândite în diverse acte legislative, creându-se astfel lacune și suprapuneri. Propunerile legislative adoptate de Comisie astăzi vor permite o mai bună coerenţă cu regulile care reglementează identificarea şi trasabilitatea produselor de consum şi o coordonare mai eficace a felului în care autorităţile verifică produsele şi aplică regulile referitoare la siguranţa produselor peste tot în Uniunea Europeană.

Principalele modificări introduse prin pachetul de astăzi sunt:

  • Alinierea obligaţiilor generale ale operatorilor economici cu scopul de a garanta siguranţa tuturor produselor de consum, cu responsabilităţi mai clare pentru fabricanţi, importatori şi distribuitori.
  • Instrumente mai eficace pentru consolidarea siguranţei şi a altor cerinţe referitoare la produse şi pentru a lua măsuri împotriva produselor periculoase şi neconforme din toate sectoarele prin intermediul unui set unic de reguli coerente pentru supravegherea pieţei.
  • O mai bună trasabilitate a produselor de consum de-a lungul lanţului de aprovizionare, care să permită o reacţie rapidă şi eficace la problemele de siguranţă (de exemplu, rechemările de produse). Pentru ca acest lucru să fie posibil, fabricanții și importatorii trebuie să se asigure că produsele poartă o mențiune a țării de origine a produsului sau, în cazul în care dimensiunea ori natura produsului nu permite acest lucru, mențiunea respectivă trebuie furnizată pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte produsul. Pentru produsele fabricate în Uniunea Europeană, menţiunea trebuie să se refere la Uniune sau la un anumit stat membru. Menţiunea de origine reprezintă un element suplimentar faţă de cerinţele de bază referitoare la trasabilitate în ceea ce priveşte numele şi adresa fabricantului. Astfel de informaţii pot facilita sarcina autorităţilor de supraveghere a pieţei de a stabili legătura produsului cu locul real de fabricaţie şi fac posibil contactul cu autorităţile din ţările de origine în cadrul cooperării bilaterale sau multilaterale în privinţa siguranţei produselor de consum, în scopul luării măsurilor subsecvente corespunzătoare.
  • Crearea unui sistem mai cooperant de supraveghere a pieţei pe întreg teritoriul UE.
  • Proceduri raţionalizate de notificare a produselor periculoase şi sinergii între Sistemul de alertă rapidă existent (RAPEX) şi Sistemul de informare şi comunicare pentru supravegherea pieţei (ICSMS).

Cine va beneficia de pe urma schimbărilor și în ce mod?

  • Consumatorii – Produse sigure şi conforme în întreaga Uniune Europeană, cu un nivel chiar mai ridicat de protecţie. Aceasta înseamnă un grad mai mare de încredere a consumatorilor în piaţa internă.
  • Fabricanţii/Întreprinderile – Reguli mai coerente în toate sectoarele de produse. Aceasta înseamnă costuri de conformitate mai reduse pentru întreprinderi, în special pentru cele mici și mijlocii. În plus, o mai bună coordonare a controalelor vizând siguranţa produselor înseamnă eliminarea concurenţei neloiale din partea operatorilor necinstiţi sau care comit infracţiuni.

Propunerea urmează să fie discutată de către Parlamentul European și Consiliu. Se estimează că noua legislaţie va intra în vigoare în 2015.

Context

Pe piața unică a UE, mărfurile circulă liber, iar consumatorii și întreprinderile pot cumpăra și vinde produse în cele 27 de state membre ale UE și în cele trei țări AELS/SEE, populația totală fiind de peste 490 de milioane. Regulile UE privitoare la siguranța produselor și supravegherea pieței de către autoritățile naționale care le sprijină reprezintă baza unei pieţe unice sigure.

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din Romania – InfoCons – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizaţie din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociaţie de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federaţiei Asociaţiilor de Consumatori.

 

 

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal