Produse din tutun: Comisia Europeană publică un raport referitor la o consultare publică care a generat 85 000 de răspunsuri

Consumul de tutun este cauza individuală cea mai importantă a îmbolnăvirilor evitabile în Uniunea Europeană (UE) și se estimează că este cauza decesului a peste 650 000 de persoane anual în UE.La nivel mondial, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că aproape șase milioane de persoane vor deceda doar în acest an ca urmare a consumului de tutun.Acest număr ar putea ajunge la opt milioane până în 2030, în cazul în care nu se iau măsuri pentru a inversa această tendință îngrijorătoare.Prin urmare, necesitatea de a acționa la nivelul UE este destul de evidentă.În toamna trecută a fost lansată o consultare publică prilejuită de revizuirea directivei privind produsele din tutun, prin care respondenții au fost invitați să-și exprime opinia cu privire la o serie de politici în domeniu, cum ar fi:

–       avertismentele imagistice obligatorii indicând amenințarea sănătății – imagini grafice – pe pachetele produselor din tutun;

–       ambalajele standardizate sau generice;

–       reglementarea substanțelor nocive și atractive prezente în produsele din tutun;și

–       restricționarea sau interzicerea vânzării de produse din tutun prin intermediul internetului și al distribuitoarelor automate.

Contribuțiile au diferit în mod semnificativ.De exemplu, cele în favoarea avertismentelor imagistice obligatorii indicând amenințarea sănătății și a ambalajelor standardizate au scos în evidență faptul că aceste măsuri vor diminua în mod semnificativ atractivitatea comercială a ambalajului și vor oferi protecție egală pentru cetățenii europeni.Opozanții, pe de altă parte, au exprimat preocupări de ordin juridic, susținând că aceste măsuri ar avea un impact mic sau inexistent asupra adoptării obiceiului de a fuma.


Cele în favoarea reglementării ingredientelor au susținut că restricționarea anumitor aditivi pe lângă cei care conferă senzația de dulce, fructat, floral și a altor arome ar putea împiedica tinerii să înceapă să fumeze și ar facilita comerțul intra-UE prin uniformizarea reglementărilor naționale cu privire la ingrediente.Opozanții au susținut ca reglementarea ingredientelor și aditivilor ar avea o contribuția minoră în a împiedica tinerii să înceapă să fumeze și ar putea să discrimineze anumite soiuri și mărci de produse de tutun.

John Dalli, comisarul european pentru sănătate și consumatori, a declarat:`Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit cu punctele lor de vedere.Rezultatele acestei vaste dezbateri publice vor contribui la conturarea eforturilor noastre de combatere a efectelor nocive ale tutunului și, foarte important, vor descuraja tinerii să înceapă să fumeze.`

Raportul este publicat de Direcția Generală Sănătate și Consumatori a Comisiei Europene.Rezultatele acestei consultări vor fi luate în considerare în studiul de impact aflat în curs de elaborare, care vizează impactul economic, social și asupra sănătății, precum și fezabilitatea diferitelor opțiuni de politici în domeniu.Rezultatul evaluării impactului va fi prezentat, împreună cu o propunere legislativă, anul viitor.

Context

Consumul de tutun reprezintă cauza individuală cea mai importantă de decese evitabile în Uniunea Europeană, fiind responsabil de aproximativ 650 000 de decese premature în fiecare an.

Directiva privind produsele din tutun în vigoare (2001/37/CE) datează din 2001.De atunci, s-au înregistrat progrese științifice și evoluții internaționale semnificative.Mai exact, UE și 26 dintre statele sale membre sunt părți la Convenția-cadru a OMS pentru controlul tutunului (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC), care a intrat în vigoare în februarie 2005.

Revizuirea directivei privind produsele din tutun este o consecință a acestei convenții.Unele dintre actualele dispoziții ale directivei sunt perimate, ceea ce determină existența unei diferențe semnificative între legislațiile statelor membre referitoare la fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun.

Revizuirea reprezintă totodată o reacție la solicitările formulate de Parlamentul European și de Consiliul de Miniștri, precum și la propriul raport al Comisiei referitor la punerea în aplicare a directivei privind produsele din tutun, din noiembrie 2007, care a identificat domeniile care ar putea fi îmbunătățite.

Consultarea publică s-a desfășurat în perioada 24 septembrie 2010 – 17 decembrie 2010.Părțile interesate au fost invitate să ofere răspunsuri cu privire la posibilele opțiuni de politici în domeniu și să-și exprime opinia cu privire la șase domenii­cheie:sfera de cuprindere, produsele din tutun afumigene, informarea consumatorilor, raportarea cu privire la ingrediente, reglementarea ingredientelor și accesul la produsele din tutun.


Procedură/ce urmează?

Rezultatele consultării publice își vor aduce o contribuție utilă în cadrul procesului de revizuire a directivei privind produsele din tutun, aflat în derulare.

Mulți participanți au furnizat răspunsuri foarte detaliate, unele dintre acestea incluzând noi surse de informații.O mare parte din aceste rezultate vor fi luate în considerare în cadrul studiului de impact, aflat în curs de elaborare, care va studia impactul economic, social și asupra sănătății, precum și fezabilitatea din punct de vedere juridic a diferitelor opțiuni de politici în domeniu.Rezultatul acestei analize va fi prezentat împreună cu propunerea legislativă aferentă, eveniment care va avea loc în cursul anului viitor.

Informații suplimentare:

Raportul care rezumă consultarea publică prilejuită de revizuirea directivei privind produsele din tutun:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

Directiva privind produsele din tutun în vigoare (2001/37/CE):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32001L0037:RO:PDF

Convenția-cadru a OMS pentru controlul tutunului:

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf

Al doilea raport al Comisiei Europene în ceea ce privește aplicarea directivei privind produsele din tutun:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_products_ro.pdf

Rezoluția Parlamentului European privind Cartea verde `Către o Europă fără fum de tutun:opțiuni privind politicile comunitare`:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0471+0+DOC+XML+V0//RO

Rezoluția Parlamentului European privind mediile fără fum de tutun:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=RSP/2009/2751

Recomandarea Consiliului de Miniștri privind mediile fără fum de tutun:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0004:0014:RO:PDF

 

 

Persoane de contact :

     Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

     Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

 

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal