Principalele societăţi de investiţii în cercetare şi dezvoltare prevăd o creştere cu 5% pe an a eforturilor de inovare

investiţiile cu 2,6%.De asemenea, potrivit datelor furnizate în cadrul unei anchete de societăţile respondente, în medie, 27% din vânzările lor anuale se datorează produselor inovatoare introduse pe piaţă în ultimii trei ani, ceea ce demonstrează din nou că inovarea este esenţială pentru succesul pe plan comercial şi pentru crearea de locuri de muncă.

Aceste cifre au fost publicate astăzi de Comisia Europeană în cea de-a şasea ediţie a Anchetei UE privind tendinţele societăţilor în domeniul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, o analiză a previziunilor în materie de investiţii în C&D a celor 1 000 de societăţi europene cu cele mai mari investiţii în acest domeniu. Studiul a fost realizat pe un eşantion substanţial de 205 societăţi.

Comisarul pentru cercetare, inovare şi ştiinţă, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat:`Ancheta oferă informaţii economice pozitive şi motive de optimism prudent pe termen mediu, dat fiind că cercetarea şi dezvoltarea reprezintă un motor esenţial al creşterii durabile şi al creării de locuri de muncă.Însă dacă dorim să realizăm obiectivele strategiei Europa 2020, inclusiv creşterea ponderii în PIB a investiţiilor în C&D până la 3%, va fi necesar ca investiţiile prevăzute pentru perioada 2011 ‑ 2013 să se concretizeze.De asemenea, va fi nevoie, în anii următori, de o rată mai mare de creştere a investiţiilor private în C&D, atât în ceea ce priveşte marile societăţi repertoriate în cadrul anchetei, cât şi IMM‑urile.În plus, va trebui să realizăm o Uniune a inovării în Europa, pentru ca investiţiile în C&D să devină mai atractive aici decât în altă parte.`


Societăţile respondente estimează că investiţiile în C&D pe care le realizează în UE vor creşte cu 3% pe an în următorii trei ani.Deşi această rată de creştere este mai mică decât cea prevăzută pentru investiţiile lor în C&D în alte regiuni ale lumii, societăţile respective se aşteaptă totuşi să-şi localizeze în UE 75% din investiţii.Conform estimărilor, ponderea investiţiilor în C&D realizate de aceste societăţi va creşte cel mai mult în China (25%), urmată de Japonia (17%), de alte ţări europene (8%), de India (8%) şi de SUA şi Canada (5%).

Această tendinţă – identică în trei din cele patru anchetele anterioare – arată că societăţile cu sediul în UE doresc să profite de creşterea economiilor emergente, rămânând totodată puternic orientate spre UE.Acest lucru este confirmat de cifrele furnizate de societăţile respective cu privire la valoarea nominală a investiţiilor în C&D care, potrivit estimărilor, va înregistra o creştere de 2,2 miliarde de euro în următorii trei ani în UE şi de 2,7 miliarde de euro în afara UE.

Principalii factori identificaţi ca având un efect pozitiv asupra inovării au fost disponibilitatea personalului calificat şi cea a sprijinului acordat de sectorului public, printre altele sub formă de granturi şi stimulente fiscale.Importantă a fost considerată şi colaborarea cu alte entităţi, cum ar fi instituţiile de învăţământ superior.

Factorii percepuţi ca având un efect negativ asupra tuturor sectoarelor au fost costurile legate de garantarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) şi timpul necesar pentru a obţine protecţia acestora.Se evidenţiază astfel importanţa încurajării unui regim de DPI care să favorizeze inovarea, context în care propunerea de brevet unitar la nivelul Uniunii Europene va constitui o evoluţie semnificativă.

În octombrie 2011 Comisia Europeană îşi va publica următorul tablou de bord al investiţiilor în cercetarea şi dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană (EU Industrial R&D Investment Scoreboard), care prezintă topul celor mai mari 1 000 de societăţi de investiţii în C&D din UE şi al celor mai mari 1 000 din afara UE, pe baza investiţiilor reale realizate în 2010.

Context:

Ancheta UE privind tendinţele societăţilor în domeniul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare

Ancheta UE privind tendinţele societăţilor în domeniul investiţiilor în cercetare şi dezvoltarea fost realizată de serviciul ştiinţific intern al Comisiei Europene, respectiv Centrul Comun de Cercetare (JRC), şi de Direcţia Generală Cercetare şi Inovare.

Rezultatele anchetei se bazează pe 205 răspunsuri oferite în principal de societăţi mai mari din grupul primelor 1 000 de societăţi cu sediul în UE repertoriate în tabloul de bord pentru 2010 al investiţiilor în cercetarea şi dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană.

Aceste 205 societăţi realizează împreună investiţii în C&D de aproape 40 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 30% din totalul investiţiilor în C&D realizate de cele 1 000 de societăţi identificate în tabloul de bord al UE şi un procent semnificativ din investiţiile în C&D ale tuturor societăţilor europene.

Raportul complet poate fi consultat la adresa: http://iri.jrc.es/reports.htm.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la tabloul de bord al investiţiilor în cercetarea şi dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană IP/10/1379.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal