Pataki Csaba , Președinte , Consiliul Județean Satu Mare – 21 de ani InfoCons Protecția Consumatorilor

Cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale și a aniversării a 21 de ani de protecție a consumatorilor în România și Europa – InfoCons, în numele Consiliul Județean Satu Mare îmi exprim recunoștința față de progresul și angajamentul dumneavoastră constant în promovarea valorilor esențiale pentru dezvoltarea durabilă și prosperitatea societății.

Apreciem că, proprietatea intelectuală reprezintă un motor al inovației și creativității, stimulând progresul economic și tehnologic, încurajăm astfel inovatorii și creatorii locali să își pună ideile în valoare, iar comunitatea să le prețuiască și să le susțină.

Subliniem faptul că, prin adoptarea agendei de integritate organizațională anticorupție, ne-am asumat valorile fundamentale și principiile etice universale și specifice, în vederea consolidării calităţii serviciilor publice şi dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenţei, legalităţii, eficacităţii şi supremaţiei interesului public.

În ceea ce privește protecția consumatorilor considerăm că, este esențial să ne asigurăm de faptul că toți cetățenii beneficiază de drepturi și garanții adecvate în relația cu serviciile de care beneficiază. Încurajăm educația și informarea consumatorilor, promovând transparența și responsabilitatea față de consumatorii de servicii publice.

În acest sens, (ne)propunem intensificarea eforturilor de informare și conștientizare a populației cu privire la drepturile de proprietate intelectuală și la protecția consumatorilor, prin campanii educaționale și colaborări cu instituții și organizații  relevante,  cu  expertiză  în  domeniile:  informare – comunicare  prin conștientizare și promovare, asistență tehnică  și consultanță  bazată pe informații de actualitate, analiză și planificare strategică, adaptată populației țintă, precum și în domeniul de formare și cercetare  prin furnizarea de servicii de formare legate de reglementările din sănătatea publică, management educațional și protecție socială, infrastructură rutieră, managementul deșeurilor, turism și cultură, alături de implementarea de proiecte de cercetare calitativă și cantitativă în domeniul sănătății în scopul susținerii demersului de obținere și de gestionare a protecției optime a drepturilor de autor și a drepturilor conexe.

Susținem promovarea mecanismelor de implementare a măsurilor de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile, iar printre principiile care guvernează aceste drepturi ocrotim și respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea discriminării, egalitatea de tratament și egalitatea de șanse cu respectarea nevoilor specifice ale consumatorilor activi adoptând o9atitudine.

Prin colaborarea noastră susținută, putem construi o societate mai justă, mai inovatoare și mai prosperă pentru toți cetățenii noștri.

 

 

 

Cu aleasă considerație,

Pataki Csaba

Președintele Consiliului Județean Satu Mare

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal