Ordin privind informarea consumatorilor la comercializarea produselor preambalate a căror cantitate a fost modificată

Ca urmare a sesizarilor primite de la consumatori cu privire la modificarea cantitatii anumitor produse , insa acestea si-au pastrat ambalajul si pretul, cat si ca urmare a controalelor efectuate de catre A.N.P.C pe acesta tema, a fost lansat in dezbatere un Proiect de Ordin al Presedintelui A.N.P.C . prin care operatorii economici vor avea obligatia sa informeze consumatorii prin indicarea scaderii cantitatii vandute chiar in conditiile existentei aceluiasi pret de vanzare.

“Pe lângă indicarea reducerii de volum sau greutate, aceste informații vor include și modificarea prețului pe unitatea de măsură, astfel încât consumatorii să poată lua decizii de cumpărare în cunoștință de cauză. Textul mesajului care urmează să fie afișat este specificat în cuprisul proiectului de actul normativ. ”

 

Art.1. În scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a unei bune funcționări a pieței interne, prin prezentul ordin sunt reglementate aspecte referitoare la protejarea directă și indirectă a consumatorilor împotriva unor disfuncţionalități evidente ale pieţei cu repercusiuni asupra acestora.

 

Art.2. Prezentul ordin stabileşte obligația operatorilor economici din lanțul de comercializare de a informa consumatorii complet, corect și precis cu privire la modificarea cantităților de produs având prezentarea, ambalajul, forma, fără a ne limita, identice, chiar în condițiile menținerii aceluiași preț.

 

Art.3. Operatorii economici se asigură de existența unității de referință la locul de comercializare la care aplică modificarea cantității produsului.

 

Art.4. (1) Atunci când operatorul economic oferă spre vânzare un produs preambalat a cărui cantitate a fost modificată, acesta are obligația informării consumatorilor cu privire la faptul că produsul a fost modificat sub aspectul cantității chiar în condițiile existenței aceluiași preț de vânzare.

(2) Informarea va fi făcută în același câmp vizual într-o formă vizibilă, lizibilă și cu aceeași dimensiune.

(3) Informarea se efectuează prin folosirea, de către operatorii economici a următoarelor sintagme: “pe durata întregii perioada de vânzare a produselor cu cantitate modificată” sau „vânzarea este valabilă în limita stocului disponibil”, conform plachetei prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art.5. Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, transpusă în legislaţia română prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat AICI 

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal