ORDIN nr. 594 din 15 decembrie 2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr.72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 8 şi ale art. 66 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Referatul nr. 1/2.119 din 6 octombrie 2014,în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Articolul I

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 15 martie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:’Art. 1. – (1) Pentru corecta informare a consumatorilor şi pentru a le da acestora posibilitatea să afle informaţii referitoare la modul în care pot face sesizări ori reclamaţii cu privire la produsele şi/sau serviciile ce le sunt puse la dispoziţie, operatorii economici au obligaţia să afişeze numărul de telefon denumit TELEFONUL CONSUMATORILOR – 0219551, adresa şi numerele de telefon/fax ale comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor în a căror rază teritorială se află operatorul economic, precum şi adresa site-ului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro.’

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexele nr. 2.1-2.42, prevăzute în anexele nr. 1-42, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul II

Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

Bucureşti, 15 decembrie 2014.

Nr. 594.

Anexa 1 (Anexa nr. 2.1 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 2 (Anexa nr. 2.2 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 3 (Anexa nr. 2.3 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 4 (Anexa nr. 2.4 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 5 (Anexa nr. 2.5 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 6 (Anexa nr. 2.6 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 7 (Anexa nr. 2.7 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 8 (Anexa nr. 2.8 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 9 (Anexa nr. 2.9 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 10 (Anexa nr. 2.10 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 11 (Anexa nr. 2.11 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 12 (Anexa nr. 2.12 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 13 (Anexa nr. 2.13 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 14 (Anexa nr. 2.14 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 15 (Anexa nr. 2.15 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 16 (Anexa nr. 2.16 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 17 (Anexa nr. 2.17 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 18 (Anexa nr. 2.18 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 19 (Anexa nr. 2.19 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 20 (Anexa nr. 2.20 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 21 (Anexa nr. 2.21 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 22 (Anexa nr. 2.22 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 23 (Anexa nr. 2.23 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 24 (Anexa nr. 2.24 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 25 (Anexa nr. 2.25 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 26 (Anexa nr. 2.26 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 27 (Anexa nr. 2.27 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 28 (Anexa nr. 2.28 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 29 (Anexa nr. 2.29 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 30 (Anexa nr. 2.30 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 31 (Anexa nr. 2.31 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 32 (Anexa nr. 2.32 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 33 (Anexa nr. 2.33 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 34 (Anexa nr. 2.34 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 35 (Anexa nr. 2.35 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 36 (Anexa nr. 2.36 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 37 (Anexa nr. 2.37 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 38 (Anexa nr. 2.38 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 39 (Anexa nr. 2.39 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 40 (Anexa nr. 2.40 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 41 (Anexa nr. 2.41 la Ordinul nr. 72/2010)

Anexa 42 (Anexa nr. 2.42 la Ordinul nr. 72/2010)

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercita-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Meniu