Mișcarea de Protecția Consumatorilor a semnat un Acord de Parteneriat cu Centrul de Alertă Albania

InfoCons Protectia Consumatorilor Protectia Consumatorului Acord de Parteneriat Centrul de Alerta Albania

InfoCons – Asociație Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România reprezentată de domnul Președinte Sorin Mierlea a încheiat un Acord de Parteneriat cu Centrul de Alertă din Albania , Organizația pentru Protecția Consumatorilor , reprezentată prin domnul Director Executiv Granit Sokolaj ce are ca scop dezvoltarea unor programe și proiecte cu impact semnificativ pentru consumatori.

InfoCons și Centrul de Alertă din Albania își recunosc în mod bilateral și neechivoc rolul important pe care îl joacă în societate, prin promovarea valorii, a calității, a unui sistem prin intermediul căruia se dorește atingerea unor niveluri superioare ale relațiilor profesionale, prin apărarea intereselor individuale, dar și de grup, prin punerea la dispoziția membrilor societății a unor programe cu suport civic bazate pe soluții sociale moderne, transparente și europene, viabile din punct de vedere economic, originale din punct de vedere cultural și accesibile din punct de vedere comunicațional.

Nu în ultimul rând, InfoCons – prin programele și colaboratorii săi – dorește să se implice activ în societate în așa fel încât să contribuie eficient la protecția consumatorilor, precum și la informarea acestora, în vederea atingerii de către România a standardelor impuse de Uniunea Europeană.

[EN]

InfoCons – National Association for Consumer Protection and Promotion of Programs and Strategies in Romania, represented by Mr. Sorin Mierlea, President, has signed a Partnership Agreement with the ALERT Center, Consumer Protection Organization, represented by Mr. Granit Sokolaj, Executive Director, which aims to develop programs and projects with significant impact for consumers.

The two parts recognize bilaterally the important role played in society, through the promotion of values and quality of a system, through which a superior quality of professional relations is envisioned, through the protection of individual as well as group interests. The two parts provide the members of society with programs of civil support based on modern social solutions, transparent and European, viable from an economic point of view, original from a cultural point of view  and accessible from the point of view of communication.

Last but not least, InfoCons – through its programs and collaborators wants to be actively involved in society in such a way that will lead to effective consumer protection as well as well informed consumers with a view for Romania to meet the standards required by the European Union.

View the Partenership here

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal