Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Republica Macedonia de Nord pentru călătorii de scurtă şedere, până la 90 de zile, într-un interval de 6 luni de la data primei intrări.
Intrarea fără viză pe teritoriul Republicii Macedonia de Nord a cetăţenilor români se face pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil.

Puncte de trecere a frontierei:

 • Serbia: Blace, Volkovo, Jazince, Pelince, Sopot și Tabanovce
 • Bulgaria: Deve Bair, Delcevo și Novo Selo
 • Grecia: Bogorodica, Gevgelija, Dojran și Medzitlija
 • Albania: Kafasan, Sveti Naum, Stenje și Blato
 • Aeroporturi: Skopje și Ohrid

ATENȚIE! Cartea verde auto în format electronic nu este acceptată pe teritoriul Macedoniei de Nord, fiind necesară varianta tipărită fie pe format clasic (hârtie verde), fie pe hârtie albă.

Atragem atenţia cetăţenilor români asupra obligativităţii ca, în termen de 24 de ore de la intrarea în Macedonia de Nord, să se înregistreze la Poliţia pentru străini/Secţia de poliţie din localitatea respectivă. Acest lucru este valabil cu precădere în situaţia în care cetăţenii români locuiesc la persoane particulare.

În situaţia cazării la hotel, această obligație revine unităţii hoteliere.

Legea privind regimul străinilor nu prevede explicit pedepse pentru cazurile de nerespectare a regimului înregistrării şederii cetăţenilor străini în Republica Macedonia de Nord. În practică se constată că, în cazul nerespectării acestui regim, persoanele vinovate sunt reţinute şi expulzate pentru o perioadă de 1 până la 10 zile de la data reţinerii, la care se adaugă amenda contravenţională (circa 300 euro) şi interzicerea intrării pe teritoriul Republicii Macedonia de Nord între 6 şi 12 luni.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României la Skopje şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă sau să se înregistreze prin intermediul portalului www.econsulat.ro.

ATENȚIE! Pentru evitarea unor pierderi materiale (confiscări parțiale sau totale de bunuri), financiare (valori ale amenzilor calculate în funcție de prejudiciul estimat; sume de bani la purtător peste maximul admis: 10.000 euro) și afectarea bunei desfășurări a deplasării, cetățenii români care intenționează să călătorească în sau să tranziteze Republica Macedonia de Nord sunt avertizați că autoritățile vamale din această țară aplică la intrare un control foarte strict în privința obiectelor, materialelor sau substanțelor susceptibile a fi destinate comercializării ilegale, luând în considerare cantitatea sau valoarea acestora.

În acest scop, facem următoarele precizări:

 • Republica Macedonia de Nord nu este țară membră a Uniunii Europene (UE). Din acest motiv, sunt aplicate reguli specifice privind transportul mărfurilor din/în spațiul UE;
 • În punctele de trecere a frontierei în Republica Macedonia de Nord nu sunt afișate vizibil instrucțiuni vamale în limbile de circulație internațională;
 • Autoritățile vamale nu au obligația de a se asigura că turistul are/nu are ceva de declarat;
 • Agenții vamali din punctele de frontieră pot efectua controlul vamal și declanșa imediat procedurile legale împotriva persoanelor suspectate de nerespectarea regimului vamal al Macedoniei de Nord de Nord; Macedoniei de Nord
 • În aceste cazuri, turiștilor li se rețin imediat documentele de călătorie, iar o comisie de cercetare a cazului va fi formată la unul din sediile Administrației Vămilor din Skopje. În funcție de rezultatul cercetării, comisia poate decide confiscarea mărfii/obiectului și, eventual, a mijlocului de transport utilizat la producerea infracțiunii, precum și aplicarea de amenzi. Documentele de călătorie se înapoiază doar după plata amenzii și încheierea tuturor procedurilor legale, iar turistul nu poate părăsi teritoriul Macedoniei de Nord în acest timp;
 • Este obligația turiștilor să declare la intrarea în țară orice tip de bunuri care ar putea fi susceptibile de comercializare ilegală, fără să aștepte solicitări sau invitații în acest sens;
 • Nu vor fi luate în considerare circumstanțe atenuante, cum ar fi: necunoașterea reglementărilor vamale macedonene, vicii de procedură din partea funcționarilor vamali macedoneni, proprietatea unor terți asupra bunurilor transportate, fie aceștia persoane fizice sau juridice, deplasare în interes de serviciu sau în scop medical; probleme de sănătate etc;
 • După intrarea în Macedonia de Nord este interzisă revenirea în țara vizitată anterior până la finalizarea tuturor procedurilor legale.

Pentru evitarea unor situații deosebite, care pot avea implicații financiare importante sau care se pot răsfrânge asupra bunei desfășurări a deplasării lor, cetățenii români care intenționează să călătorească în sau să tranziteze Republica Macedonia de Nord sunt rugați să țină seama de următoarele recomandări:

 • Să anunțe imediat după intrarea în țară, încă de la primul contact cu autoritățile macedonene, faptul că au ceva de declarat. Să insiste asupra acestui fapt, astfel încât să nu existe nicio posibilitate ca buna intenție a acestora să poată fi ignorată sau interpretată eronat;
 • Să coopereze deplin cu autoritățile vamale macedonene în cazul în care acestea au declanșat controlul autovehiculului sau al bagajelor înainte de declararea bunurilor;
 • În scopul precizat mai sus, să ceară ca agenții vamali să li se adreseze într-o limbă pe care o înțeleg cetățenii români sau să solicite folosirea unui interpret autorizat;
 • Să semneze documentele întocmite de autoritățile vamale macedonene numai după ce s-au asigurat că au înțeles foarte bine conținutul respectivelor documente și doar dacă acestea reflectă corect realitatea;
 • Să contacteze cât mai curând Secția Consulară a Ambasadei României la Skopje, la unul dintre numerele de telefon: 00389 2-322.80.55 sau 00389.70.239.980.

Pagini de internet utile:

Doriţi să munciţi în Macedonia de Nord?

Accesul pe piața muncii

 • Aspecte generale privind dreptul la muncă

Lucrătorii străini sunt angajați în Republica Macedonia de Nord în conformitate cu legislația macedoneană. Un cetăţean străin este considerat angajat în Macedonia de Nord dacă are stabilită o relaţie de muncă cu un angajator, în baza unui contract de muncă sau dacă străinul a dobândit statutul de lucrător independent.

 • Cadrul instituțional

Pe baza politicii de ocupare a forţei de muncă pentru străini, Guvernul Republicii Macedonia de Nord stabileşte, anual, nu mai tărziu de al patrulea trimestru al anului curent, o cotă a permiselor de muncă pentru anul următor. Această cotă nu va depăşi 5% din numărul total al cetăţenilor macedoneni, care sunt angajaţi legal în Macedonia de Nord. Cota de 5% este divizată ulterior între permisele de muncă valabile, permisele de muncă emise în baza unor acorduri internaţionale, care acoperă deja cotele convenite şi noi permise de muncă.

Următoarele categorii de străini au prioritate în obţinerea unui nou permis de muncă: străinii cărora le-a fost emis permis de muncă indiferent de situaţia şi condiţiile de pe piaţa muncii, membrii de familie ai cetăţenilor macedoneni şi ai străinilor care posedă permis de şedere în R. Macedonia de Nord şi străinii care au absolvit învăţământul profesional în domenii în care sunt posturi vacante.

 • Obținerea autorizației de muncă

Cetăţeanul străin poate depune cererea pentru obţinerea autorizaţiei de muncă la misiunile diplomatice/oficiile consulareale Macedoniei de Nord în străinătate, în ţara de cetăţenie a solicitantului sau în ţara în care petentul locuieşte, în baza permisului de şedere acordat de statul terţ.

Angajatorul este obligat să acopere cheltuielile cauzate de obţinerea autorizaţiei de muncă.

 • Viza de angajare

După obţinerea autorizaţiei de muncă, cetăţeanul străin va aplica la misiunea diplomatică – consulară a R. Macedonia de Nord din ţara de reşedinţă, pentru obţinerea unei vize de tip D, de angajare.

În baza deţinerii vizei de lungă şedere sau a deciziei de aprobare pentru eliberarea unui permis de rezidenţă temporar, cetăţeanul străin care se va deplasa în R. Macedonia de Nord are obligația ca, în termen de 5 zile de la data intrării, să se înregistreze în evidenţele pentru cetăţeni străini ale ministerului de Interne macedonean.
Recunoașterea calificărilor profesionale

Cetățenii străini sunt angajați în Republica Macedonia de Nord, în conformitate cu acordurile internaționale, iar pentru recunoașterea calificărilor profesionale se pot adresa Ministerului Educației și Învățământului macedonean.
Soluționarea litigiilor de muncă

 • Desfacerea contractului de muncă

Contractul de muncă încheiat conform legii macedonene cuprinde o multitudine de informații și clauze în favoarea angajatului. Încetarea raporturilor de muncă se face cu un preaviz, care poate varia în funcție de postul ocupat şi/sau de perioada lucrată. Angajatorii sunt obligați să notifice în scris angajatului încetarea raporturilor de muncă și să specifice care este motivul rezilierii contractului.

 • Cine suportă cheltuielile de repatriere a angajaților

În contractul de muncă încheiat între angajat și angajator, trebuie prevăzută ca o clauză esențială, obligația angajatorului de a suporta toate cheltuielile pentru o eventuală repatriere.

Sistemul Național de Sănătate

În Republica Macedonia de Nord, sănătatea şi securitatea în muncă fac parte din domeniul de activitate al Ministerului Muncii si Politicii.

Acesta cuprinde printre altele următoarele componente importante:

 • Institutul de Sănătate Publică
 • Fondul de Sănătate
 • Fondul pentru asigurările de sănătate şi pensie

Alte informații utile:

Autorităţi locale cu competenţe în domeniul muncii şi securităţii sociale

 • Agenţia pentru Angajare;
 • Ministerul Muncii şi Politicii Sociale;
 • Ministerul Economiei;
 • Ministerul de Interne;

Alte pagini de internet utile:

Ameninţări teroriste

Pe teritoriul Republicii Macedonia de Nord nu au fost semnalate activităţi ale unor organizaţii şi grupuri teroriste care să vizeze cetățenii străini aflaţi pe teritoriul acestei ţări. Cu toate acestea, cetăţenii români trebuie să aibă în vedere riscurile globale pe care fenomenul terorist le poate produce oriunde în lume.

Siguranţă şi criminalitate

În Macedonia de Nord rata criminalităţii este relativ redusă şi rareori criminalitatea sau alte fapte antisociale sunt îndreptate împotriva turiştilor.

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii şi cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă. Parcarea se va face în locuri special amenajate.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor şi lucrurilor personale pe întreaga durată a călătoriei.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • Politie: 192
 • Pompieri: 193
 • Salvare: 194
 • Tractări auto/ asistenţă rutieră AMSM: 196

Apelează rapid numerele de urgență din Macedonia de Nord!

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm contactarea poliţiei locale şi a Ambasadei României la Skopje.

Pierderea/furtul banilor si documentelor  se reclamă la Secţia de poliţie aflată în zona în care s-a produs evenimentul. După eliberarea documentului de călătorie de către Secţia consulară, cetăţeanul român trebuie să se prezinte la

Secţia de poliţie care i-a eliberat dovada pierderii paşaportului pentru aplicarea vizei de ieşire.

Sistemul medical

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Sistemul medical are două componente: de stat şi privat. În sistemul privat accesul este nelimitat, contra cost.

Pentru asistenţă medicală gratuită este necesară asigurarea medicală încheiată la firmele autorizate înainte de efectuarea călătoriei.

Condiţii privind traficul auto

La punctele de trecere a frontierei, autorităţile macedonene solicită pe lângă certificatul de înregistrare a maşinii, cartea verde a autoturismului valabilă pentru Macedonia de Nord (nu este suficient numai cel pentru Uniunea Europeană) tipărită fie pe format clasic (hârtie verde), fie pe hârtie albă şi asigurarea internaţională de sănătate.

Se percep taxe de autostradă, în numerar la puncte special amenajate pe parcursul drumului. Taxa se poate efectua şi într-o monedă de circulaţie internaţională, fapt pentru care recomandăm turiştilor să posede mărunt.

De evitat încheierea unor asigurări auto în sistem electronic, care nu sunt recunoscute în Republica Macedonia de Nord.

Contravenţiile la regimul de circulaţie pe drumurile publice se amendează cu sume cuprinse între 150 – 300 euro (de regulă se aplică amendă de 300 euro), redusă la jumătate dacă se plăteşte în 24 de ore. Atenţie: se reţine documentul de identitate (de regulă paşaportul) până la achitarea contravalorii amenzii.

 • Transportul public

În Republica Macedonia de Nord cel mai dezvoltat sector de transport este cel rutier. Autobuzele asigură legăturile între aproape toate localităţile. În oraşe, transportul public este asigurat, de asemenea, cu autobuze.

 • Limitele de viteză admise

Viteza legală maximă este de 60 km/h in localităţi, 80 km/h în afara localităţilor, 100 km/h pe şosele regionale și 120 km/h pe autostrăzi.

 • Centura de siguranţă

Centura de siguranţă este obligatorie.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este recunoscut pe teritoriul Macedoniei de Nord pe toată durata de valabilitate.

 • Informaţii privind cazurile de accidente de circulaţie

Accidentele de orice fel trebuie semnalate la cea mai apropiată secţie de poliție, iar autoturismele trebuie să rămână în poziţia avută după momentul producerii coliziunii, până la sosirea agentului de circulaţie.

Utilizarea cărţilor de credit

În Macedonia de Nord sunt acceptate cărţile de credit cu valabilitate internaţională (de ex. Visa, Mastercard etc.), acestea putând fi utilizate pentru plata bunurilor achiziţionate şi a serviciilor prestate pe teritoriul Macedoniei de Nord.

Regimul medicamentelor

Medicamentele pot fi introduse în Republica Macedonia de Nord numai în baza reţetelor, fişelor de externare din spital sau alte documente în care este precizat diagnosticul şi se prescrie tratament medicamentos.

Regimul animalelor de companie

Animalele de companie pot fi introduse în Republica Macedonia de Nord în baza unor dovezi privind starea de sănătate şi situaţia vaccinărilor eliberate în ţara de domiciliu.

Reglementări vamale

Atât bunurile, cât şi sumele în valută trebuie declarate la intrarea în Republica Macedonia de Nord. Pe teritoriul acestui stat, este permis importul şi exportul de valută, fără declaraţie vamală, în limita a 10.000 euro.

Potrivit reglementărilor locale, sumele de bani trebuie declarate în scris, pe bază de declaraţie vamală, iar lucrătorii vamali trebuie să elibereze dovezi în acest sens.

Este interzisă introducerea drogurilor, altor tipuri de substanțe similare, armamentului, muniției, substanțelor toxice sau radioactive în Republica Macedonia de Nord.

 

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal