InfoCons: Mediu: 268,4 milioane EUR pentru 202 noi proiecte în domeniul mediului

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România – A.N.P.C.P.P.S. România – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizaţie din România cu drepturi depline în Consumers International,  membră fondatoare a Federaţiei Asociaţiilor de Consumatori, pune la dispoziţia consumatorilor din România, cele mai recente informaţii existente la  nivel european, prin intermediul comunicatelor de presă date de către Comisia Europeană.

Comisia Europeană a aprobat finanțarea a 202 noi proiecte în cadrul programului LIFE+, fondul pentru mediu al Uniunii Europene. Proiectele vizează acțiuni în domeniul conservării naturii, al politicii de mediu, alschimbărilor climatice,precum și activități de informare și comunicare privind problemele de mediu. Ele reprezintă o investiție totală deaproximativ 516,5 milioane EUR, din care UE va furniza 268,4 milioane.

Dl Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: `Cu ocazia celei de-a douăzecea aniversări a programului LIFE și a Directivei «Habitate», îmi face plăcere să anunț continuarea sprijinului pentru proiectele de mediu de înaltăcalitate pe teritoriul UE.Aceste noi proiecte LIFE+ reprezintă continuarea unei tendințe, începute cu două decenii înurmă, în favoarea unor acțiuni inovatoare și de cele mai bune practici pentru ameliorarea conservării naturii,îmbunătățirea mediului și combaterea schimbărilor climatice.`

În urma celei mai recente cereri de propuneri, care s-a încheiat în iulie 2011, Comisia a primit 1 078 de candidaturi dincele 27 de state membre ale UE. Dintre acestea, 202 au fost selecționate pentru cofinanțareîn cadrul celor treicomponente ale programului: LIFE+ Natură și biodiversitate, LIFE+ Politică și guvernanță în materie de mediu și LIFE+Informare și comunicare. Proiectele selectate sunt prezentate în anexa la prezentul comunicat de presă (a se vedea MEMO/12/585).

Proiectele din cadrul componentei LIFE+ Natură și biodiversitate vizează ameliorarea stării de conservare a unorspecii și habitate pe cale de dispariție. Dintre cele 268 de propuneri primite, Comisia a alespentru finanțare 76 deproiecte depuse de parteneriate între organisme de conservare a naturii, autorități guvernamentale și alte părțiinteresate. Situate în 22 de state membre, ele reprezintă o investiție totală de 241,8 milioane EUR, din care UE vafurniza 136 milioane EUR. 71 dintre acestea se înscriu în categoria `Natură` și vor contribui la punerea în aplicare adirectivelor `Păsări` și/sau `Habitate` și la dezvoltarea rețelei Natura 2000. Celelalte cinci abordează aspecte mai vaste ale biodiversității.

Proiectele din cadrul componentei LIFE+ Politică și guvernare în materie de mediu sunt proiecte-pilot carecontribuie la dezvoltarea de politici, tehnologii, metode și instrumente inovatoare. Dintre cele 607 propuneri primite,Comisia a selectat pentru finanțare 113 proiecte depuse de o gamă largă de organizații din sectorul public și privat.Proiectele câștigătoare reprezintă o investiție totală de 258,4 milioane EUR, din care UE va furniza aproximativ 124,4milioane.

În cadrul acestei componente, Comisia va contribui cu peste 31,4 milioane EUR la 23 de proiecte care abordează în mod direct schimbările climatice, cu un buget total de 67,8 milioane EUR. În plus, numeroase alte proiecte care seconcentrează asupra altor aspecte vor avea un impact indirect asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. Deșeurile șiapa sunt alte două domenii importante asupra cărora se concentrează acțiunile, cu 29 și, respectiv, 19 proiecteselectate.

Proiectele din cadrul componentei LIFE+ Informare și comunicare diseminează informații, pun în evidențăproblemele de mediu și oferă activități de formare și de sensibilizare cu privire la prevenirea incendiilor forestiere.Dintre cele 203 propuneri primite, Comisia a selecționat pentru finanțare 13 proiecte depuse de diferite organizațiipublice și private din domeniul naturii și/sau al mediului. Proiectele se desfășoară în nouă state membre și reprezintă oinvestiție totală de 16,2 milioane EUR, din care UE va furniza aproximativ 7,2 milioane EUR.
Context

LIFE+ este instrumentul financiar european pentru mediu și are un buget total de 2, 143 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013. Comisia lansează în fiecare an câte o cerere de propuneri pentru proiectul LIFE+.

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 20 iulie 2012

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal