Cursul Internațional de Formare din cadrul proiectului Safe Harbor

 1. Acasă
 2. Safe Harbour
 3. Cursul Internațional de Formare din cadrul proiectului Safe Harbor

Timp de 3 zile are loc, la Roma, Cursul Internațional de Formare din cadrul proiectului Safe Harbor, proiect ce se va întinde pe o durată de 24 de luni și în cadrul căruia InfoCons este partener, alături de alte 7 organizații de protecție a consumatorului, din țările Uniunii Europene.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

 • De a contribui la aplicarea cu succes și într-un mod coerent a Directivei UE 2016/680 și a Regulamentului UE 2016/679;
 • De a forma avocați și juriști pregătiți și cunoscători ai Regulamentului UE 2016/679 și ai Directivei UE 2016/680;
 • De a îmbunătăți cooperarea transfrontalieră a furnizorilor de formare la nivele diferite;
 • De a extinde oferta de formare în domeniul legilor generale ale Uniunii Europene.

Proiectul Safe Harbor așteaptă următoarele rezultate:

 • O cunoaștere îmbunătățită a Directivei UE 2016/680 și a Regulamentului UE 2016/679;
 • Un nivel de încredere mutuală îmbunătățit între juriști ca urmarea a evenimentelor de formare în coopararea judiciară transfrontalieră;
 • O mai bună cooperare între formatorii de diferite nivele;
 • O mai mare conștientizare a valorii și a razei de aplicare a Cartei UE pentru Drepturi Fundamentale printre avocați și juriști pentru a întări protecția drepturilor fundamentale la nivelul Uniunii Europene.

Partenerii proiectului sunt:

Scop general al cursului este de a contribui la aplicarea cu succes și într-un mod coerent a Directivei UE 2016/680 și a Regulamentului UE 2016/679.

Obiectivele principale în ceea ce privește acest curs sunt:

 • de a forma avocați, juriști (inclusiv alte categorii profesionale compatibile subiectului dezvoltat de proiect) pe direcția aprofundării respectării Regulamentului UE 2016/679
 • de a îmbunătăți cooperarea transfrontalieră a furnizorilor de formare la nivele diferite; o de a extinde oferta de formare în domeniul aplicării legislației generale ale Uniunii

Cursul este organizat pe 12 module organizate astfel:

 • MODUL I Introducerea în noua legislație UE privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Rezultate preconizate: temeiul juridic și bazele noii reforme.

 • MODULUL II Drepturile persoanei vizate

  Rezultate preconizate: o mai mare sensibilizare cu privire la principiile și instrumentele de protecție a cetățenilor și a consumatorilor în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

 • MODULUL III Operatorul de date și activitățile de control

  Rezultate așteptate: o mai mare conștientizare a profesioniștilor implicați în prelucrarea datelor cu caracter personal și a activităților de control, pentru o mai bună înțelegere a gestionării și deținerii de date sensibile.

 • MODULUL IV Securitatea datelor cu caracter personal

  Rezultate așteptate: o mai mare conștientizare a gestionării riscurilor și încălcării datelor cu caracter personal și rolul autorităților de supraveghere în protejarea cetățenilor și a consumatorilor.

 • MODULUL V Evaluarea impactului protecției datelor și consultarea prealabilă

  Rezultate aşteptate: o mai mare conștientizare a procedurilor preventive de prelucrare a datelor cu caracter personal, realizate de controlorul de date și de autoritățile de supraveghere.

 • MODULUL VI Ofițer pentru protecția datelor

  Rezultate aşteptate: o mai mare conștientizare a noului rol al DPO și a sarcinilor care i -au fost atribuite.

 • MODULUL VII Coduri de conduită și certificare

  Rezultate aşteptate: o mai mare conștientizare a procedurilor interne ale organizațiilor (private sau publice) chemate să respecte legislația privind confidențialitatea.

 • MODULUL VIII Transferuri de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale

  Rezultate aşteptate: o mai mare conștientizare a relațiilor dintre Uniunea Europeană și țările terțe și modalitățile de cooperare internațională în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

 • MODULUL IX Autorități independente de supraveghere

  Rezultate așteptate: cunoașterea noilor roluri ale autorităților independente de supraveghere și a controlului și cooperării între state în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • MODULUL X Comisia Europeană pentru Protecția Datelor

  Rezultate așteptate: o mai mare sensibilizare cu privire la instrumentele introduse de regulament pentru a asigura aplicarea corectă a legislației privind protecția vieții private și a procedurilor de coordonare cu Parlamentul, Consiliul și Comisia Europeană.

 • MODULUL XI Protecția extrajudiciară și judiciară

  Rezultate aşteptate: cunoașterea instrumentelor extrajudiciare și judiciare de soluționare a litigiilor.

 • MODULUL XII Directiva 2016 /680 a UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter perso nal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării, detectării sau urmăririi infracțiunilor sau al executării sancțiunilor penale, precum și al liberei circulații a acestor date

  Rezultate aşteptate: armonizarea între Regulamentul 2016 /679 și Directiva 2016 /680 și o mai mare conștientizare a instrumentelor de protecție a datelor cu caracter personal.

Calendarul evenimetelor pentru ziua de astăzi se poate vedea aici.

Citește și:

Cum a apărut nevoia de asigurare?

– Vrei să știi mai multe? Poți să te protejezi singur! Descarcă aplicația gratuită InfoCons pentru Android și IOS!

– Fii cu adevărat și tu cu o9atitudine și ia atitudine!

Nr. de tel – 021.9615 sau *9615

Whats App – 0732.008.969

Mail: [email protected]

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Meniu