Comisia propune norme pentru garantarea accesibilității site-urilor web guvernamentale pentru toți

  1. Acasă
  2. Comunicate de presă
  3. Comisia propune norme pentru garantarea accesibilității site-urilor web guvernamentale pentru toți
InfoCons – o9atitudine ! – InfoCons te informează:
 
Comisia propune norme pentru garantarea accesibilității site-urilor web guvernamentale pentru toți
 
Grație noilor norme propuse astăzi de Comisia Europeană, peste 100 de milioane de cetățeni ai UE ar putea să acceseze mai ușor serviciile publice online pentru a căuta un loc de muncă, a înmatricula un autovehicul, a prezenta o declarație fiscală și a face o cerere pentru un pașaport sau permis de conducere, cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor cu handicap. Propunerea de directivă a Comisiei referitoare la accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public ar introduce, de la sfârșitul anului 2015, caracteristici de accesibilitate standardizate la nivelul UE pentru 12 tipuri de site-uri web. Accesibilitatea obligatorie s-ar aplica serviciilor publice esențiale, cum ar fi serviciile de securitate socială și cele legate de sănătate, căutarea unui loc de muncă, înscrierea la universitate și eliberarea de documente și certificate cu caracter personal (a se vedea lista completă în anexă). Noile norme propuse ar clarifica, de asemenea, definiția accesibilității internetului (specificații tehnice, metodologia pentru evaluare, raportare, teste de la bază la vârf), iar guvernele vor fi încurajate să aplice aceste norme tuturor serviciilor, nu doar listei obligatorii.
Principalii beneficiari ai propunerii de astăzi ar fi cei 80 de milioane de cetățeni cu handicap din Europa și cei 87 de milioane de europeni în vârstă de peste 65 de ani. De exemplu, persoanele cu deficiențe de vedere vor auzi descrieri de imagini atunci când vor folosi un cititor de ecrane, persoanele cu deficiențe de auz vor vedea o titrare scrisă a fișierelor audio și toate părțile unui site web ar putea fi explorate prin intermediul atât al tastaturii, cat și al mouse-ului.
În urma punerii în aplicare, propunerea de astăzi ar trebui să permită exploatarea unei piețe europene a accesibilității internetului cu o valoare estimată de 2 miliarde EUR dar care realizează, în momentul actual, doar 10% din potențialul său Inovațiile stimulate de propunere vor îmbunătăți, de asemenea, experiența online a tuturor utilizatorilor de internet printr-o mai mare funcționalitate și costuri mai mici pentru furnizarea acestei funcționalități.
Neelie Kroes, vicepreședintă a Comisiei Europene, a declarat: `În zilele noastre, toți depindem într-un fel sau altul, de accesul la internet în viața noastră de zi cu zi, și toți avem dreptul la acces egal la servicii publice online. Prezenta propunere va face acest drept o realitate și nu doar o idee. Aceasta ar crea condiții de piață mai avantajoase, mai multe locuri de muncă și va scădea costurile accesibilității site-urilor web pentru guverne.`
Ioannis Vardakastanis, președintele Forumului european al persoanelor cu handicap se asociază apelului Comisiei privind progresul în acest domeniu: `Forumul european al persoanelor cu handicap salută propunerea referitoare la o legislație privind accesibilitatea site-urilor web publice, deoarece aceasta va contribui la asigurarea drepturilor cetățenești și a accesului direct pentru 80 de milioane de cetățeni cu handicap la serviciile publice, și ca fiind un prim pas către eliminarea tuturor obstacolelor din calea accesului la produse și servicii de internet pe piața unică`
Un set unic de norme privind accesibilitatea înseamnă că dezvoltatorii ar fi în măsură să ofere produsele și serviciile lor în întreaga UE fără costuri de adaptare și complicații suplimentare. Directiva propusă a fost transmisă Consiliului de miniștri al UE și Parlamentului European spre adoptare.
Statele membre vor trebui să pună în aplicare normele și reglementările naționale până la 30 iunie 2014. 21 de state membre au deja o legislație sau măsuri la nivel național privind accesibilitatea internetului, dar progresele sunt lente.
Această propunere permite Comisiei să respecte angajamentele asumate în cadrul Acțiunea 64 a Agendei digitale pentru Europa și al articolului 9 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD).
Context
Situația actuală privind accesibilitatea site-urilor web din sectorul public este dezastruoasă. Doar o treime din cele 761 000 de site-uri ale administrațiilor publice și guvernelor din Europa sunt total accesibile, în ciuda utilizării unor soluții tehnice, dintre care unele au fost dezvoltate cu fondurile pentru cercetare acordate de UE pe parcursul ultimilor 15 ani.
Accesibilitatea site-urilor web face trimitere la principiile și tehnicile care trebuie avute în vedere în momentul construirii de site-uri web cu scopul de a face conținutul online accesibil tuturor utilizatorilor, în special persoanelor cu handicap1. Există orientări recunoscute la nivel internațional și neutre din punct de vedere tehnologic în acest domeniu: criteriile și cerințele de succes privind conformitatea de nivel AA din versiunea 2.0 a Orientărilor privind accesibilitatea conținutului web (WCAG 2.0), emise de Consorțiul World Wide Web (W3C). Un standard european care include accesibilitatea internetului pe baza acestor orientări este în curs de dezvoltare în cadrul `Mandatului 376 al Comisiei Europene` și ar fi putut fi disponibil începând cu 2014.
Exemple de proiecte de cercetare finanțate de UE includ proiectul WAI-Age, al cărui obiectiv consta în examinarea nevoilor specifice ale utilizatorilor în curs de îmbătrânire și care a fost introdus în revizuirea WCAG 2.0.
Comisia va contacta guvernele, industria și organizațiile, inclusiv Forumul european al persoanelor cu handicap pentru a exploata la maximum angajamentele luate și cheltuielile la nivel național pentru garantarea accesibilității site-urilor web publice și pentru a accelera adoptarea și punerea în aplicare a acestor norme de bază.
Linkuri utile
Mai multe despre accesibilitatea site-urilor web ale sectorului public
Comisia Europeană – Persoane cu handicap:
Sondaj Eurobarometru – Atitudini privind accesibilitatea în UE:
Site-ul web dedicat agendei digitale
Site-ul web al comisarului Neelie Kroes
Urmăriți activitatea dnei Neelie Kroes pe Twitter
Contacts :
Ryan Heath (            +32 2 296 17 16      ), Twitter: @RyanHeathEU
Linda Cain (            +32 2 299 90 19      )
 
Anexa 1
Site-uri web care intră sub jurisdicția propunerii de directivă a UE privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public
1. Impozite pe venit: declarație, decizie de impunere
2. Servicii de căutare a unui loc de muncă oferite de către birourile de ocupare a forței de muncă
3. Prestații de asigurări sociale: ajutoare de șomaj, alocații pentru copii, costuri medicale (rambursare sau plată directă), burse pentru studenți
4. Documente personale: pașaport sau permis de conducere
5. Înmatricularea autovehiculelor
6. Cerere de solicitare a autorizației de construcție
7. Declarație la poliție, de exemplu, în caz de furt
8. Biblioteci publice, de exemplu, cataloage și instrumente de căutare
9. Solicitarea și furnizarea certificatelor de naștere sau de căsătorie
10. Înscriere în (cadrul) învățământul(ui) superior sau la universități
11. Notificarea schimbării de reședință
12. Servicii de sănătate: consiliere interactivă cu privire la disponibilitatea serviciilor, servicii online pentru pacienți, programări la medic.
În conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, persoanele cu handicap includ persoanele cu incapacități fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung, care, în interacțiune cu diferite bariere, pot împiedica participarea deplină și efectivă a acestora la viața socială în condiții de egalitate cu ceilalți.
 
Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa 
 
Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din Romania – InfoCons – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizaţie din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociaţie de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federaţiei Asociaţiilor de Consumatori.
 

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Meniu