Comisia propune facilitarea accesului la mărci și asigurarea unei protecții mai eficace prin acestea

InfoCons – o9atitudine ! – InfoCons te informează:

Comisia propune facilitarea accesului la mărci și asigurarea unei protecții mai eficace prin acestea

Comisia Europeană a prezentat un pachet de inițiative care au drept obiectiv ca sistemele de înregistrare a mărcilor din întreaga Uniune Europeană să devină mai ieftine, mai rapide, mai fiabile și mai previzibile. Reforma propusă ar urma să aducă îmbunătățiri condițiilor care permit întreprinderilor să inoveze și să beneficieze de o protecție mai eficace prin marcă împotriva contrafacerilor, inclusiv a mărfurilor contrafăcute aflate în tranzit pe teritoriul UE.

În ceea ce privește taxele, Comisia propune principiul `o taxă pe categorie` (`one-class-per-fee`), care se va aplica atât în cazul cererilor de mărci comunitare, cât și în cazul cererilor de mărci naționale. Acest principiu va permite oricăror întreprinderi – în special IMM-urilor – să solicite protecția conferită de marcă în funcție de nevoile lor reale, costul acestui demers acoperind doar necesitățile individuale respective. În cadrul sistemului actual, taxa pentru înregistrarea unei mărci permite înregistrarea a până la trei categorii de produse. În cadrul sistemului revizuit, o marcă poate fi înregistrată doar pentru o singură categorie de produse. Astfel, la nivelul UE, întreprinderile vor plăti mult mai puțin atunci când vor dori să obțină protecție doar pentru o categorie de produse.

Comisarul pentru piața internă și servicii, domnul Michel Barnier, a declarat: `Mărcile au fost primul succes obținut de UE în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. Armonizarea legislațiilor statelor membre în 1989 și crearea mărcii comunitare în 1994 au pregătit terenul pentru alte instrumente care asigură protecția proprietății intelectuale, cum ar fi protecția desenelor și a modelelor industriale și brevetul unitar. Astăzi, după 20 de ani, sunt foarte mândru să anunț că sistemul nostru de mărci a trecut testul timpului. Nu este necesară o reformare majoră: bazele sistemului nostru rămân perfect valabile. Obiectivul nostru este o modernizare punctuală, în urma căreia protecția conferită de marcă să fie mai ușor de obținut, mai ieftină și mai eficace.`

În scopul de a impulsiona inovarea și creșterea prin măsuri menite să faciliteze accesul întreprinderilor la sistemele de mărci din Europa și să asigure că sistemele respective

sunt mai eficiente pentru întreprinderi, propunerea de revizuire ar urma:

  • să raționalizeze și să armonizeze procedurile de înregistrare, inclusiv la nivelul statelor membre, punctul de referință fiind sistemul mărcii comunitare;
  • să modernizeze dispozițiile existente și să asigure o mai mare securitate juridică prin modificarea dispozițiilor caduce, prin eliminarea ambiguităților, prin clarificarea domeniului de aplicare al drepturilor de marcă și a limitărilor acestor drepturi, precum și prin încorporarea jurisprudenței cuprinzătoare a Curții de Justiție;
  • să îmbunătățească mijloacele de combatere a mărfurilor contrafăcute aflate în tranzit pe teritoriul UE și
  • să faciliteze cooperarea dintre oficiile statelor membre și agenția UE din domeniul mărcilor – Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI) – în scopul de a promova convergența practicilor acestora și dezvoltarea unor instrumente comune.

Pachetul propus conține trei inițiative:

  1. reformarea Directivei din 1989 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (în prezent, codificată ca Directiva 2008/95/CE);
  2. revizuirea Regulamentului din 1994 privind marca comunitară [în prezent, codificat ca Regulamentul (CE) nr. 207/2009] și
  3. revizuirea Regulamentului Comisiei din 1995 [Regulamentul (CE) nr. 2869/95] privind taxele care trebuie plătite către OAPI.

Reformarea directivei și revizuirea Regulamentului privind marca comunitară sunt propuneri legislative care urmează să fie adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul procedurii de codecizie. Propunerea de revizuire a Regulamentului privind taxele va urma o procedură diferită. Aceasta va fi adoptată de Comisie ca un act de punere în aplicare și, prin urmare, este necesară o aprobare prealabilă din partea comisiei competente în ceea ce privește taxele OAPI. Prima reuniune a comisiei respective va avea loc până la vară, pentru ca versiunea revizuită a Regulamentului privind taxele să fie adoptată înainte de sfârșitul anului.

A se vedea și MEMO/13/291

Pentru mai multe informații referitoare la mărci:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

Sursa: Comisia Europeana

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din Romania – InfoCons – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizaţie din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociaţie de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federaţiei Asociaţiilor de Consumatori.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal