Este contractul prin care o persoană – numită comodant – dă cu titlu gratuit, unei alte persoane – numită comodatar, un bun mobil sau imobil pentru ca acesta din urmă să îl folosească, cu obligația de a-l restitui după un anumit timp.

Ce drepturi și obligații are comodatarul?

Comodatarul are dreptul să folosească bunul conform destinației acestuia (fie după natura bunului, fie conform contractului).

Comodatarul este obligat:

  • să păstreze și să conserve bunulîmprumutat;
  • să folosească bunul conform destinațieilui;
  • să nu permită unui terț să folosească bunul decât cu aprobarea prealabilă a comodantului;
  • să suporte cheltuielile necesare pentru folosireabunului;
  • să înapoieze bunul la împlinirea termenuluiconvenit.

Care sunt avantajele încheierii contractului de comodat în formă autentică?

În cazul în care comodatarul nu își îndeplinește obligația de restituire a bunului, contractul de comodat încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă constituie titlu executoriu, în condițiile legii, în cazul încetării prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal