În conformitate cu prevederile Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile acestei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.

Conform art.2, lit.b) din legea menționată, prin dezastru natural se înțelege: cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii, ca fenomene naturale.

Proprietarii de locuințe își îndeplinesc această obligație prin încheierea unei poliţe de asigurare obligatorie – PAD.

Asigurările obligatorii PAD sunt emise exclusiv de societatea de asigurare POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID), înființată în temeiul Legii nr.260/2008 și autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (detalii despre societate sunt disponibile pe site-ul www.paidromania.ro).

Aceasta înseamnă că, în caz de daune produse de cutremur, alunecări de teren sau inundații manifestate ca fenomene naturale, proprietarul locuinței asigurate prin PAD (polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale) va fi despăgubit de PAID.

Riscurile acoperite prin polița obligatorie de asigurare PAD = cutremure, alunecări de teren și inundații, manifestate ca fenomene naturale.

Rețineți: Legea permite acordarea de despăgubiri numai pentru acele daune care au rezultat din manifestarea unuia/unora dintre cele trei riscuri, nu și din cauza altor fenomene (naturale sau cauzate de om). Asigurarea obligatorie emisă de PAID acoperă daunele și la locuințele situate în zonele în care s-au făcut exploatări şi prospecţiuni miniere sau petroliere, dar şi lucrări edilitare, cu condiţia ca aceste daune să fi fost provocate de riscurile de cutremur, alunecare de teren și/sau inundații, manifestate ca fenomene naturale și nu din alte cauze.

Procedura de constatare a daunelor și de plată a despăgubirilor este prevăzută de Legea nr.260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și de Normele privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul nr. 7/2009.

Condițiile de asigurare (suma asigurată, prima de asigurare, riscurile acoperite, excluderile, procedura de constatare a daunelor și de plată a despăgubirilor etc.) sunt cele prevăzute de Legea nr.260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și de Norma nr. 20/2015 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr.7/2013 privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor

Suma asigurată prin polița obligatorie PAD (adică suma maximă a despăgubirii) este 10.000 euro (pentru o primă de asigurare de 10 euro/an) sau de 20.000 euro (pentru o primă de asigurare de 20 euro/an), în funcție de tipul locuinței.

Polițele obligatorii PAD au un format standard prevăzut de legislația în vigoare, iar principalele elemente prin care acestea se disting de polițele de asigurări facultative sunt:

  • în partea de sus este trecută denumirea asigurarii – PAD poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale, precum și mențiunea “Asigurarea obligatorie a locuinței în baza Legii nr.260/2008`;
  • Certificatul de Asigurare împotriva dezastrelor naturale care dovedeşte subscrierea acestei poliţe si care cuprinde elemnte importante din contractul de asigurare.

De reţinut: Puteţi verifica PAD la: https://www.paidromania.ro/verifica-polita

În prezent, polițele obligatorii PAD sunt vândute prin intermediul societăţilor membre PAID sau prin intermediul societăţilor de asigurare care au încheiat protocoale de colaborare cu PAID.

Nerespectarea obligației de asigurare a locuinței împotriva riscurilor de cutremur, alunecări de teren și inundații, manifestate ca fenomene naturale,reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit aceleiași legi, constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prin amendă se fac de către primari şi de către persoanele împuternicite în acest scop de aceştia.

Atenție: Proprietarii de locuințe neasigurate vor suporta singuri pagubele, având în vedere faptul că, în conformitate cu dispozițiile legii mai sus menționate, nu se vor acorda niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuinţelor în cazul producerii unuia dintre cele trei riscuri de calamități naturale.

Atribuțiile legale ale Autorităţii de Supraveghere Financiară în domeniul asigurărilor de locuințe sunt cuprinse în prevederile dispozițiilor Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, ale Legii nr. 260/2008, republicată, ale precum și ale normelor emise în aplicarea legii.

De reţinut: Prin încheierea unui asigurări facultative proprietarii de locuințe se pot proteja suplimentar și pentru alte riscuri. Contractul de asigurare facultativă reprezintă un act de voinţă a părţilor, respectiv a asigurătorilor autorizaţi şi a potenţialilor asiguraţi. Un astfel de contract poate acoperi riscurile asigurate obligatoriu însă numai pentru sume care depășesc plafoanele de 10.000 euro sau 20.000 euro, ori alte riscuri pentru locuinţe conform produselor de asigurare ofertate de asigurători.

Condițiile de asigurare (suma asigurată, prima de asigurare, riscurile acoperite, excluderile, procedura d e constatare a daunelor și de plată a despăgubirilor etc.) sunt stabilite prin contractul încheiat de asigurat cu societatea pentru care optează. Atenție: Aceste condiții pot diferi de la o societate de asigurare la alta.

Asigurările facultative pot fi vândute de societăți și prin intermediul brokerilor de asigurare autorizați de ASF sau al altor intermediari în asigurări cu care acestea colaborează.

Vă recomandăm să accesați Registrul asigurătorilor și brokerilor de asigurare și/sau Registrul intermediarilor, pentru a verifica intermediarul care vă adresează o ofertă de asigurare în numele unei societăți de asigurare autorizate în România.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal