Amenzi in valoare de 8 856 746 de lei aplicate de ANSVSA – Studiu Autoritati de Control 2015-2016

Ca urmare a studiului realizat de InfoCons cu privire la cheltuielile inregistrate si activitatea desfasurata in anul precedent de Institutiile statului cu abilitati de control, in ceea ce priveste Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, au reiesit urmatoarele:

In ceea ce priveste personalul si cheltuielile de personal, in cadrul ANSVSA si-au desfasurat activitatea in perioada ianuarie 2015 – iunie 2016, in medie, 287 de angajati pentru care in anul 2015 a fost alocat un fond de salarii de 15967366 lei, iar in 2016 un fond de salarii de 15871738 lei.

In ceea ce priveste cheltuielile de consum, cele mai mari costuri au fost inregistrate pentru energia electrica si gaze, telefonie fixa si mobila, internet si TV si pentru plata carburantului iar cele mai mici costuri pentru achizitia de semnaturi electronice, abonamente la diverse publicatii si asigurare bunuri mobile/imobile.

In perioada Ianuarie 2015 – Iunie 2016, ANSVSA a facut investii in valoare de 17807660 lei, cele mai mari fiind pentru achizitie echipamente hardware aferente platforma RASFF, achizitie soft aferent platforma RASF pentru A.N.S.V.S.A si consolidare, recompartimentare si reabilitare imobil din Str. Georges Clemenceau, nr.7, Sector 1, Bucuresti.

In ceea ce priveste activitatea desfasurata in perioada Ianuarie 2015 – Iunie 2016, ANSVSA a efectuat un total de 243040 de controale in urma carora a fost aplicat un total de 8815 de sanctiuni si avertismente, fiind aplicate amenzi in cuantum de 8856746 lei.

Din totalul sanctiunilor acordate in perioada Ianuarie 2015 – Iunie 2016, un numar de 13 au fost contestate.

Costurile alocate pentru Serviciul Juridic au insumat 1607158 lei. In ceea ce priveste cheltuielile de judecata la plata carora ANSVSA a fost obligata, acestea au insumat 57199 lei.

Principalele tematici de control au vizat verificarea respectarii legislatiei sanitare veterinare in vigoare de catre operatorii economici ce isi desfasoara activitatea in domeniul sigurantei alimentelor, a sanatatii animalelor, inclusiv exploatatii nonprofestionale, a hranei pentru animale, domeniul farmaceutic veterinar, precum si a laboratoarelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Operatorii economici care au facut obiectul actiunilor de control sunt:

  • Controalele inspectorilor din structura ANSVSA sunt efectuate la unitati inregistrte/autorizate/notificate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor
  • Gospodariile populatiei

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal