Reclamații Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Suceava

Dacă întâmpini probleme ce țin de mediul înconjurător , nu ezita să faci o reclamație / sesizare la Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Suceava.

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Suceava Contact

Adresă Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Suceava : Str. Bistriţei nr.1A, Suceava

Număr de telefon  Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Suceava : 0230 514 056

E-mail Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Suceava : office@apmsv.anpm.ro

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Suceava Program

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Suceava are următorul program :

 • Luni – Joi  8:00 – 16:30;
 • Vineri 8:00 – 14:00

Ce trebuie să conțină o reclamație pentru Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Suceava:

 • Nume și Prenume ;

Este important să furnizați numele și adresa dumneavoastră de contact astfel încât autoritățile să poată să vă contacteze și să vă furnizeze informații actualizate cu privire la starea reclamației dumneavoastră.

 • Adresa;
 • Număr de telefon;
 • Adresa de E-mail;
 • Descrierea reclamației;
 • Documente justificative.

Furnizați o descriere detaliată a faptelor care sunt subiectul reclamației dumneavoastră și identificați cu precizie locul unde acestea au avut loc.

În cazul în care există dovezi care susțin reclamația dumneavoastră, cum ar fi fotografii, înregistrări sau alte documente, acestea ar trebui atașate la reclamația dumneavoastră.

Care sunt problemele de care se ocupă Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Suceava?

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Suceava se ocupă de probleme ce țin de :

 • Sol , Subsol ;
 • Deșeuri ;
 • Reglementări ;
 • Biodiversitate ;
 • Emisii Industriale ;
 • Dezvoltare Durabilă ;
 • Substanțe și produse chimice periculoase ;
 • Calitatea Aerului ;
 • Radioactivitate ;
 • Zgomot ambiant ;
 • Schimbări Climatice ;
 • Biosecuritate ;
 • Instrumente ale performanței de mediu ;
 • Laboratoare Naționale de Referință ;

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Suceava – Informații despre mediu

Informaţia privind mediul este în mod progresiv diseminată şi pusă la dispoziţia publicului în scopul realizării celei mai largi posibile şi sistematice accesibilităţi şi diseminări a acestei informaţii. În vederea atingerii scopului propus se promovează, în special, utilizarea tehnologiei electronice şi/sau a telecomunicaţiilor computerizate.

1. informaţia privind mediul – orice informaţie scrisă, vizuală, audio, electronică sau sub orice formă materială despre:

a) starea elementelor de mediu, cum sunt aerul şi atmosfera, apa, solul, suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, inclusiv zonele umede, marine şi costiere, diversitatea biologică şi componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic, precum şi interacţiunea dintre aceste elemente;

b) factorii, cum sunt substanţele, energia, zgomotul, radiaţiile sau deşeurile, inclusiv deşeurile radioactive, emisiile, deversările şi alte evacuări în mediu, ce afectează sau pot afecta elementele de mediu prevăzute la lit. a);

c) măsurile, inclusiv măsurile administrative, cum sunt politicile, legislaţia, planurile, programele, convenţiile încheiate între autorităţile publice şi persoanele fizice şi/sau juridice privind obiectivele de mediu, activităţile care afectează sau pot afecta elementele şi factorii prevăzuţi la lit. a) şi b), precum şi măsurile sau activităţile destinate să protejeze elementele prevăzute la lit. a);

d) rapoartele referitoare la implementarea legislaţiei privind protecţia mediului;

e) analizele cost-beneficiu sau alte analize şi prognoze economice folosite în cadrul măsurilor şi activităţilor prevăzute la lit. c);

f) starea sănătăţii şi siguranţei umane, inclusiv contaminarea, ori de câte ori este relevantă, a lanţului trofic, condiţiile de viaţă umană, siturile arheologice, monumentele istorice şi orice construcţii, în măsura în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu prevăzute la lit. a) sau, prin intermediul acestor elemente, de factorii, măsurile şi activităţile prevăzute la lit. b) şi c);

2. autoritate publică:

a) Guvernul, alte organe ale administraţiei publice, inclusiv organismele lor publice consultative, constituite la nivel naţional, regional sau local;

b) orice persoană fizică sau juridică care îndeplineşte funcţii publice administrative conform legislaţiei naţionale, inclusiv responsabilităţi, activităţi sau servicii în legătură cu mediul;

c) orice persoană fizică sau juridică care îndeplineşte responsabilităţi sau funcţii ori furnizează servicii publice în legătură cu mediul şi este sub controlul unui organism sau al unei persoane prevăzute la lit. a) sau b).

Prezenta definiţie nu include instituţii sau organisme, atunci când acestea acţionează în calitate de organ judiciar sau legislativ;

3. informaţia deţinută de o autoritate publică – informaţia privind mediul aflată în posesia sa şi care a fost elaborată sau primită de acea autoritate;

4. informaţia deţinută pentru o autoritate publică informaţia privind mediul care este deţinută în fapt de o persoană fizică sau juridică, în numele unei autorităţi publice;

5. solicitant – orice persoană fizică sau juridică care solicită informaţii privind mediul, indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau domiciliu, iar în cazul persoanelor juridice, indiferent de locul în care sunt înregistrate sau în care se află centrul efectiv al activităţii lor;

6. public – una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, în conformitate cu legislaţia ori practica naţională, asociaţiile, organizaţiile sau grupurile acestora.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal