Reclamații Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Constanta

Dacă întâmpini probleme ce țin de mediul înconjurător , nu ezita să faci o reclamație / sesizare la Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Constanța.

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Constanța Contact

Adresă Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Constanța : Strada Unirii, nr. 23, Constanța, jud. Constanța

Număr de telefon  Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Constanța : 0241 546 596; 0241 546 696

E-mail Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Constanța : office@apmct.anpm.ro

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Constanța Program

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Constanța are următorul program :

 • Luni – Joi  8:00 – 16:30;
 • Vineri 8:00 – 14:00

Ce trebuie să conțină o reclamație pentru Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Constanța:

 • Nume și Prenume ;

Este important să furnizați numele și adresa dumneavoastră de contact astfel încât autoritățile să poată să vă contacteze și să vă furnizeze informații actualizate cu privire la starea reclamației dumneavoastră.

 • Adresa;
 • Număr de telefon;
 • Adresa de E-mail;
 • Descrierea reclamației;

Furnizați o descriere detaliată a faptelor care sunt subiectul reclamației dumneavoastră și identificați cu precizie locul unde acestea au avut loc.

 • Documente justificative.

În cazul în care există dovezi care susțin reclamația dumneavoastră, cum ar fi fotografii, înregistrări sau alte documente, acestea ar trebui atașate la reclamația dumneavoastră.

Care sunt problemele de care se ocupă Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Constanța?

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Constanța se ocupă de probleme ce țin de :

 • Biodiversitate ;
 • Calitatea Aerului ;
 • Sol , Subsol ;
 • Schimbări Climatice ;
 • Substanțe și produse chimice periculoase ;
 • Reglementări ;
 • Deșeuri ;
 • Radioactivitate ;
 • Schimbări Climatice ;
 • Zgomot ambiant ;
 • Biosecuritate ;
 • Dezvoltare Durabilă ;
 • Emisii Industriale ;
 • Instrumente ale performanței de mediu ;
 • Laboratoare Naționale de Referință ;

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Constanța – Informații despre mediu

Cadrul legislativ:

 • Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în problemele de mediu (Convenţia de la Aarhus);
 • Hotărârea de Guvern nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publice;
 • Ordin nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului.

Convenţia de la Aarhus conţine o serie de principii importante:

 • dreptul fiecăruia de a avea acces la informaţia de mediu deţinută de autorităţile publice (accesul la informaţia de mediu). Aceasta poate include informaţii de mediu, dar şi politice şi măsuri întreprinse de autorităţi, informaţii referitoare la sănătatea şi siguranţa publică, în măsura în care acestea pot fi afectate de starea mediului. Cetăţenii au dreptul să primească informaţiile în timp de o lună de la formularea solicitării, fără a fi nevoiţi să-şi motiveze cererea. În plus, potrivit Convenţiei, autorităţile publice au obligaţia să disemineze informaţia de mediu pe care o deţin;
 • dreptul de a participa la luarea deciziilor încă din stadiul incipient al dezbaterilor. Autorităţile publice trebuie să permită cetăţenilor şi organizaţiilor de mediu să-şi exprime opinia cu privire la proiectele care afectează mediul sau la planurile şi programele referitoare la mediu; autorităţile publice vor ţine seama de aceste comentarii în procesul luării deciziilor şi vor furniza informaţii asupra deciziei finale (participarea publicului la luarea deciziilor în probleme de mediu);
 • dreptul de a contesta în justiţie deciziile publice care au fost luate fără respectarea drepturilor menţionate mai sus sau fără respectarea legilor cu privire la mediu în general (accesul în justiţie).

Autorităţile publice au obligaţia de a face publice informaţiile de mediu deţinute. Orice persoană care solicită anumite informaţii privind mediul are dreptul să le primească. Exercitarea acestui drept trebuie să se facă fără a se ţine cont de domiciliu, naţionalitate, cetăţenie şi fără a se cere persoanei să demonstreze că are vreun interes mediat sau specific, în a afla respectiva informaţie.

Solicitantul care se consideră lezat într-un drept al său prevăzut de această hotărâre poate depune o cerere la instanţa de contencios administrativ competentă, soluţionarea cererii făcându-se în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au admis  acţiunile formulate potrivit legii nr. 554/2004 constituie titluri executorii împotriva autorităţilor publice care deţin informaţia privind mediul.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal