Reclamații Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Călărași

Dacă întâmpini probleme ce țin de mediul înconjurător , nu ezita să faci o reclamație / sesizare la Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Călărași.

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Călărași Contact

Adresă Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Călărași : sos. Chiciu, nr. 2, Călărași, jud. Călărași

Număr de telefon  Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Călărași : 0242 315 035 ,  0242 311 926

E-mail Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Călărași : office@apmcl.anpm.ro

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Călărași Program

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Călărași are următorul program :

 • Luni – Joi  8:00 – 16:30;
 • Vineri 8:00 – 14:00

Ce trebuie să conțină o reclamație pentru Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Călărași:

 • Nume și Prenume ;

Este important să furnizați numele și adresa dumneavoastră de contact astfel încât autoritățile să poată să vă contacteze și să vă furnizeze informații actualizate cu privire la starea reclamației dumneavoastră.

 • Adresa;
 • Număr de telefon;
 • Adresa de E-mail;
 • Descrierea reclamației;

Furnizați o descriere detaliată a faptelor care sunt subiectul reclamației dumneavoastră și identificați cu precizie locul unde acestea au avut loc.

 • Documente justificative.

În cazul în care există dovezi care susțin reclamația dumneavoastră, cum ar fi fotografii, înregistrări sau alte documente, acestea ar trebui atașate la reclamația dumneavoastră.

Care sunt problemele de care se ocupă Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Călărași?

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Călărași se ocupă de probleme ce țin de :

 • Biodiversitate ;
 • Calitatea Aerului ;
 • Sol , Subsol ;
 • Schimbări Climatice ;
 • Substanțe și produse chimice periculoase ;
 • Reglementări ;
 • Deșeuri ;
 • Radioactivitate ;
 • Zgomot ambiant ;
 • Biosecuritate ;
 • Dezvoltare Durabilă ;
 • Emisii Industriale ;
 • Instrumente ale performanței de mediu ;
 • Laboratoare Naționale de Referință ;

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Călărași – Informații despre mediu

Informaţia privind mediul este orice informaţie scrisă, vizuală, audio, electronică sau sub orice formă materială despre:

a) starea elementelor de mediu, cum sunt aerul şi atmosfera, apa, solul, suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, inclusiv zonele umede, marine şi costiere, diversitatea biologică şi componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic, precum şi interacţiunea dintre aceste elemente;

b) factorii, cum sunt substanţele, energia, zgomotul, radiaţiile sau deşeurile, inclusiv deşeurile radioactive, emisiile, deversările şi alte evacuări în mediu, ce afectează sau pot afecta elementele de mediu prevăzute la lit. a);

c) măsurile, inclusiv măsurile administrative, cum sunt politicile, legislaţia, planurile, programele, convenţiile încheiate între autorităţile publice şi persoanele fizice şi/sau juridice privind obiectivele de mediu, activităţile care afectează sau pot afecta elementele şi factorii prevăzuţi la lit. a) şi b), precum şi măsurile sau activităţile destinate să protejeze elementele prevăzute la lit. a);

d) rapoartele referitoare la implementarea legislaţiei privind protecţia mediului;

e) analizele cost-beneficiu sau alte analize şi prognoze economice folosite în cadrul măsurilor şi activităţilor prevăzute la lit. c);

f) starea sănătăţii şi siguranţei umane, inclusiv contaminarea, ori de câte ori este relevantă, a lanţului trofic, condiţiile de viaţă umană, siturile arheologice, monumentele istorice şi orice construcţii, în măsura în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu prevăzute la lit. a) sau, prin intermediul acestor elemente, de factorii, măsurile şi activităţile prevăzute la lit. b) şi c);

Poate solicita informatii privind mediul orice persoană fizică sau juridică, indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau domiciliu, iar în cazul persoanelor juridice, indiferent de locul în care sunt înregistrate sau în care se află centrul efectiv al activităţii lor.

Orice persoană care solicită informatii privind mediul are dreptul să le primească fără a justifica scopului în care această informaţie a fost cerută, adica fără să demonstreze că are vreun interes specific în a afla respectivele informatii.

Cadrul legislativ:

 • Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în problemele de mediu (Convenţia de la Aarhus);
 • Hotărârea de Guvern nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publice;
 • Ordin nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal