Comisia ajută statele membre să aibă o gestionare sustenabilă a deșeurilor

  1. Acasă
  2. Comunicate de presă
  3. Comisia ajută statele membre să aibă o gestionare sustenabilă a deșeurilor

InfoCons – o9atitudine ! – InfoCons te informează:

 

Comisia ajută statele membre să aibă o gestionare sustenabilă a deșeurilor

În fiecare an, fiecare cetățean european generează peste 500 de kilograme de deșeuri municipale, dintre care mai mult de o treime merg direct la depozitele de deșeuri. În vreme ce unele state membre reușesc să utilizeze aceste resurse într-un mod productiv, reciclând sau transformând în compost aproximativ 60% din deșeurile lor municipale, altele au dificultăți în gestionarea deșeurilor. Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, participă astăzi la Bruxelles la un seminar la nivel înalt vizând sprijinirea statelor membre care nu au reușit să pună în aplicare în mod eficient practicile de gestionare sustenabilă a deșeurilor. Obiectivul este de a contribui la optimizarea politicilor lor în materie de deșeuri prin foi de parcurs individualizate, care cuprind recomandări practice axate pe punerea în aplicare eficientă a legislației UE în domeniul deșeurilor. Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia au fost reprezentate la acest seminar. În paralel, Agenția Europeană de Mediu (AEM) a publicat o analiză aprofundată a realizărilor din ultimii zece ani în ceea ce privește politicile de gestionare a deșeurilor municipale în UE.

Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat pe această temă: `Multe state membre continuă să se bazeze prea mult pe depozitarea deșeurilor, iar acest lucru nu este în concordanță cu eforturile noastre de a avea o utilizare mai eficientă a resurselor în Europa. Îngroparea deșeurilor reprezintă o pierdere uriașă de materiale prețioase și o ocazie pierdută de a crea mai multe locuri de muncă, de a genera creștere economică și de a reduce impactul deșeurilor asupra sănătății umane. În contextul economic actual, este necesar să găsim modalități de a îmbunătăți gestionarea deșeurilor și de a ne folosi de acestea pentru a crea locuri de muncă, reducând în același timp presiunea asupra resurselor naturale.`

Deși la nivelul UE s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și punerea în aplicare a legislației în domeniu, sunt necesare îmbunătățiri suplimentare în majoritatea statelor membre sau chiar în toate.

Foile de parcurs subliniază necesitatea de a folosi instrumente economice pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor municipale, de exemplu taxe și interdicții privind depozitarea și incinerarea deșeurilor, programe de responsabilizare a producătorilor și stimulente vizând promovarea prevenirii, a reutilizării și a reciclării deșeurilor (de exemplu, sisteme de plată în funcție de deșeurile generate, `pay as you throw`). Alte recomandări cuprinse în foile de parcurs se referă la îmbunătățirea monitorizării și a statisticilor, creșterea gradului de colectare separată, o guvernanță mai bună, actualizarea strategiilor de gestionare a deșeurilor și măsuri de sporire a participării publicului.

Se subliniază de asemenea faptul că investițiile viitoare în gestionarea deșeurilor trebuie îndreptate cu prioritate către prevenire, reutilizare, reciclare și compostare — opțiunile preferate în ierarhia deșeurilor stabilită în Directiva-cadru privind deșeurile. Prezenta recomandare reflectă cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020, în care noile condiții ex ante în contextul fondurilor structurale ale UE prevăd că proiectele care urmează să fie finanțate trebuie să respecte ierarhia deșeurilor și să ajute statele membre să îndeplinească obiectivele UE cu caracter juridic obligatoriu, cum ar fi obiectivul de reciclare de 50 % pentru deșeurile municipale.

Etapele următoare

Comisia intenționează să organizeze noi seminarii privind gestionarea deșeurilor municipale în alte state membre, în colaborare cu Agenția Europeană de Mediu. Planurile naționale de gestionare a deșeurilor și programele de prevenire a generării de deșeuri — pe care statele membre trebuie să le finalizeze și să le transmisă Comisiei până în decembrie 2013 — vor fi analizate în detaliu.

A început totodată un proces de reexaminare a obiectivelor cu caracter juridic obligatoriu cu termen de realizare până la finalul anului 2014, incluse în legislația UE. Reexaminarea poate avea ca rezultat propuneri de consolidare a obiectivelor existente în vederea creșterii eficienței utilizării resurselor.

Context

În august 2012, Comisia a publicat un tablou de bord în cadrul căruia sunt clasificate performanțele statelor membre în ceea ce privește gestionarea deșeurilor municipale. Principalele probleme constau în utilizarea excesivă a depozitării deșeurilor (până la 95 %), ratele de reciclare scăzute (sub 20 %) ca urmare a deficiențelor sistemelor de colectare separată și a lipsei infrastructurii, precum și lipsa unor stimulente suficiente pentru prevenirea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor. Statele membre cu cele mai bune performanțe în aceste domenii — Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Țările de Jos și Suedia — au sisteme complexe de colectare a deșeurilor, depozitează mai puțin de 5 % din deșeurile lor și utilizează pe deplin instrumentele economice de stimulare a unei gestionări eficiente a deșeurilor. Cu toate acestea, sunt necesare îmbunătățiri chiar și în statele membre în care ratele de incinerare ridicate pot constitui un obstacol în calea dezvoltării unor opțiuni mai bune de gestionare a deșeurilor, cum ar fi reutilizarea și reciclarea.

Directiva-cadru privind deșeurile stabilește o ierarhie de gestionare a deșeurilor care favorizează prevenirea, reutilizarea și reciclarea față de incinerare, cu valorificare energetică ori depozitare, și incinerarea fără valorificare energetică, ca soluție de ultimă instanță. Un studiu recent elaborat de Comisie estimează că punerea în aplicare integrală a legislației UE privind deșeurile ar conduce la economii de 72 de miliarde de euro pe an, ar spori cifra anuală de afaceri a sectorului gestionării și reciclării deșeurilor din UE cu 42 de miliarde de euro și ar crea peste 400 000 locuri de muncă până în 2020.

Acest seminar face parte dintr-o inițiativă mai vastă de promovare a conformității. După publicarea tabloului de bord în august 2012, Comisia a organizat seminarii bilaterale în ultimul trimestru al anului 2012 pentru a înțelege mai bine situația din fiecare dintre cele zece state membre și pentru a elabora foi de parcurs naționale cu opțiuni specifice pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor.

Sursa: Comisia Europeana

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din Romania – InfoCons – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizaţie din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociaţie de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federaţiei Asociaţiilor de Consumatori.

 

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal