26 Aprilie Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale – Conf. univ. Dr. habil. Magdalena Mititelu

Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale (World Intellectual Property Day) este un moment de celebrare și reflectare care are loc anual la data de 26 aprilie. Această zi reprezintă un prilej important pentru a evidenția rolul și contribuția deosebită pe care proprietatea intelectuală o deține în promovarea inovației, creativității și progresului socio-economic.

Motivul esențial al sărbătoririi acestei zile constă în recunoașterea valorii substanțiale pe care inovația și creativitatea o au în modelarea societății noastre contemporane. Proprietatea intelectuală, în calitatea sa de concept legal și exclusiv, asigură un cadru esențial pentru protejarea și stimularea creațiilor umane, incluzând lucrări literare și artistice, invenții tehnologice, mărci comerciale și multe altele.

În acest context, Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale se dedică sublinierii importanței fundamentale a inovației și creativității în evoluția economică și socială a societății globale. Prin recunoașterea și promovarea drepturilor de proprietate intelectuală, se urmărește încurajarea unui mediu propice pentru inovație și progres, care să stimuleze investițiile în cercetare și dezvoltare și să consolideze competitivitatea națională și internațională.

În plus, Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale are și un scop educațional și de conștientizare publică. În contextul unei societăți în continuă transformare digitală, cu o creștere a accesului la informații și tehnologii, este crucial să se înțeleagă importanța protejării și respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Fenomenele precum pirateria și încălcările de drepturi de autor trebuie să fie adresate printr-o conștientizare crescută și prin promovarea unei culturi a respectului pentru proprietatea intelectuală.

De asemenea, în fiecare an, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) a Națiunilor Unite alege un anumit subiect relevant al proprietății intelectuale pentru a fi explorat și promovat în această zi. Această temă poate acoperi o gamă largă de aspecte, precum inovația în sănătate, digitalizarea și impactul ei asupra drepturilor de autor, importanța proprietății intelectuale în dezvoltarea sustenabilă și multe altele.

Tema aleasă pentru Ziua Internațională a Proprietății Intelectuale în 2024 este “Inovația și Durabilitatea: Rolul Proprietății Intelectuale în Construirea unui Viitor Sustenabil”. Această temă subliniază legătura esențială dintre inovație, proprietatea intelectuală și durabilitatea, evidențiind rolul crucial pe care îl joacă drepturile de proprietate intelectuală în promovarea unei dezvoltări sustenabile și a unui mediu în care să fie garantată echilibrul între nevoile prezente și cele ale generațiilor viitoare.

Prin alegerea acestei teme, se încurajează explorarea modului în care inovația și creativitatea, stimulate și protejate de drepturile de proprietate intelectuală, pot contribui la abordarea provocărilor contemporane legate de dezvoltarea durabilă. Se subliniază importanța dezvoltării și promovării tehnologiilor, produselor și proceselor inovatoare care să contribuie la protejarea mediului înconjurător, la conservarea resurselor naturale și la creșterea economică durabilă.

 

Această temă își propune să stimuleze dialogul și colaborarea între diferitele sectoare ale societății, inclusiv mediul academic, sectorul privat, organizațiile non-guvernamentale și guvernele, pentru a identifica soluții inovatoare și sustenabile pentru problemele globale precum schimbările climatice, poluarea, reducerea resurselor și alte provocări legate de durabilitate.

Prin intermediul evenimentelor, campaniilor de conștientizare și altor inițiative organizate în cadrul Zilei Internaționale a Proprietății Intelectuale în 2024, se urmărește promovarea unui mediu propice pentru inovare și creativitate, în care drepturile de proprietate intelectuală să fie utilizate ca instrumente esențiale pentru construirea unui viitor mai echitabil, mai prosper și mai sustenabil pentru toți.

În România, legislația în materie de drepturi de proprietate intelectuală, care include legi privind drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele și desenele și modelele industriale, este concepută pentru a oferi un cadru robust de protecție și promovare a proprietății intelectuale în conformitate cu standardele internaționale. Aceste legi reprezintă un angajament al statului român în sprijinirea inovației și creativității și în promovarea unei economii bazate pe cunoaștere și valoare adăugată.

Proprietatea intelectuală reprezintă un concept fundamental în domeniul juridic și economic, definind drepturile legale și exclusivitățile asociate creațiilor intelectuale. Aceste creații pot fi variate și includ, printre altele, opere literare și artistice, invenții tehnologice, design-uri, mărci comerciale și alte forme de expresie și inovație.

În esență, proprietatea intelectuală este un instrument legal care conferă creatorilor și deținătorilor de drepturi o serie de privilegii și protecții pentru munca lor intelectuală. Aceste privilegii pot include dreptul de a controla și de a beneficia de utilizarea, reproducerile, distribuirea și comercializarea creațiilor lor într-un mod exclusiv și conform propriilor dorințe și interese.

 

De asemenea, proprietatea intelectuală servește și ca un stimulent esențial pentru inovație și creativitate, oferind o recompensă pentru eforturile și investițiile depuse în procesul de creație. Prin asigurarea unui cadru legal robust pentru protejarea și promovarea drepturilor de proprietate intelectuală, se creează un mediu propice pentru dezvoltarea și avansarea cunoașterii și a progresului uman.

Aspectele legate de proprietatea intelectuală sunt complexe și variate, și pot fi reglementate de legi și tratate internaționale, precum și de regulamente și practici specifice fiecărei țări sau jurisdicții. În consecință, înțelegerea și gestionarea adecvată a proprietății intelectuale implică adesea o expertiză specializată în domeniul juridic și economic, precum și o conștientizare a evoluțiilor tehnologice și sociale care pot influența și modela acest domeniu în continuă transformare.

Încălcarea dreptului de proprietate intelectuală poate atrage o serie de consecințe legale, cunoscute sub numele de sancțiuni, care sunt prevăzute de legislația specifică și aplicate în funcție de circumstanțele fiecărui caz. Aceste sanctiuni pot varia în funcție de gravitatea încălcării, jurisdictie și alte factori relevanți. În general, sancțiunile pentru încălcarea dreptului de proprietate intelectuală pot include, dar nu se limitează la:

Daune financiare: persoanele sau entitățile găsite vinovate de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală pot fi obligate să plătească daune financiare pentru prejudiciul cauzat deținătorului drepturilor. Aceste daune pot fi calculate pe baza pierderilor suferite de proprietarul drepturilor sau pe baza profitului obținut de infractor din încălcarea acestora.

Interdicții preliminare și definitive: instanțele de judecată pot emite ordine preliminare sau definitive care interzic infractorului să continue să încalce drepturile de proprietate intelectuală. Aceste interdicții pot include, de exemplu, interzicerea producerii, distribuirii sau comercializării produselor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală.

Confiscarea: în anumite circumstanțe, instanțele de judecată pot ordona confiscarea produselor sau materialelor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală. Acest lucru poate include confiscarea bunurilor produse sau comercializate ilegal, precum și a materialelor folosite pentru producerea acestora.

Amenzi penale: în unele jurisdicții, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală poate fi considerată o infracțiune penală, ceea ce poate duce la aplicarea unor amenzi penale, sancțiuni de închisoare sau ambele, în funcție de gravitatea încălcării și de legislația aplicabilă.

Alte măsuri corrective: în plus față de daunele financiare și alte sancțiuni, instanțele de judecată pot impune și alte măsuri corrective, cum ar fi retragerea de pe piață a produselor sau publicarea hotărârii judecătorești în mass-media pentru a informa publicul cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

 

Magdalena Mititelu

Associate Professor habil. PhD.

Faculty of Pharmacy 

U.M.F. “Carol Davila” Bucharest

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal