22% din energia consumată în 2021 provine din surse regenerabile conform Eurostat

  1. Acasă
  2. Comunicate de presă
  3. 22% din energia consumată în 2021 provine din surse regenerabile conform Eurostat

InfoCons – Asociație Natională pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din România  te informează .

Ponderea consumului final brut de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie la nivelul UE a ajuns la 21,8% în 2021 . Comparativ cu 2020, aceasta a reprezentat o scădere de 0,3 puncte procentuale (pp) și prima scădere înregistrată vreodată .

Citește și : Alertă InfoCons : Pate de pasăre cu doar 15% ficat de pasăre și până la 9 E-uri ! Verifică ce conțin produsele cu Aplicația Gratuită InfoCons !

Dacă se analizează obiectivul UE stabilit în prezent pentru 2030 de 32% prin Directiva 2018/2001 din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, cota de 21,8% înregistrată pentru 2021 este încă mult sub țintă . Prin urmare, țările trebuie să își intensifice eforturile pentru a se menține peste nivelul de referință stabilit în Regulamentul 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și acțiunile climatice și pentru a se conforma traiectoriei UE solicitate . Acest lucru este cu atât mai mult dacă ținem cont de faptul că, în 2021 , Comisia a emis propunerea sa de modificare a Directivei privind energia din surse regenerabile, în care își propune să crească această țintă la 40 %, iar planul REPowerEU din 2022 va crește și mai mult această țintă la 45 %.

Suedia are în continuare cea mai mare pondere a energiei din surse regenerabile

Cu mai mult de jumătate din energia provenită din surse regenerabile în consumul său final brut de energie , Suedia (62,6%, bazându-se în principal pe un amestec de biomasă , hidroenergie , energie eoliană , pompe de căldură și biocombustibili lichizi ) avea de departe cea mai mare pondere dintre statele membre ale UE în 2021 , devansând Finlanda (43,1%) și Letonia (42,1%) (ambele folosind în principal biomasa și hidroenergia), Estonia (37,6%, bazându-se în principal pe biomasă și energie eoliană), Austria (36,4%, în principal hidroenergie și biomasă) și Danemarca (34,7%, în principal biomasă și energie eoliană).

Mai mult de jumătate din statele membre ale UE se situează sub media UE

Citește și : Restaurantele trebuie să afișeze ingredientele , declarația nutrițională și aditivii pentru preparate

În total, 15 dintre cele 27 de state membre ale UE au raportat cote sub media UE în 2021 ( Belgia , Bulgaria , Cehia , Germania , Irlanda , Spania , Franța , Italia , Cipru , Luxemburg , Ungaria , Malta , Țările de Jos , Polonia și Slovacia).

Cele mai mici proporții de energie regenerabilă au fost înregistrate în Luxemburg (11,7%), Malta (12,2%), Țările de Jos (12,3%), Irlanda (12,5%) și Belgia (13,0%).

Pe lângă efectul pe care ridicarea restricțiilor COVID-19 în 2021 l-a avut asupra creșterii consumului de energie , care a diminuat ponderea surselor regenerabile (în ciuda unei creșteri a producției de energie regenerabilă în termeni absoluți față de 2020), o schimbare de metodologie contribuie , de asemenea , la explicarea acestei evoluții . Vă rugăm să consultați notele metodologice pentru o explicație mai detaliată .

Citeste si : Ai grijă ce semnezi ! Tu știi ce înseamnă termenii din contractele pentru furnizarea de energie ?

Energie din surse regenerabile InfoCons Protecția Consumatorilor