Reglementarea drepturilor si obligatiilor partilor in ceea ce priveste contractele de credit

 1. Acasă
 2. Comunicate de presă
 3. Reglementarea drepturilor si obligatiilor partilor in ceea ce priveste contractele de credit

Guvernul a adoptat miercuri, 14 septembrie 2016, Ordonanta de urgenta care are ca obiect reglementarea drepturilor si obligatiilor partilor in ceea ce priveste contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Ordonanța se aplica tuturor contractelor de credit ce au ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil ori ce sunt garantate cu bunuri imobile, respectiv contractelor de credit legate in vreun fel de bunuri imobile destinate consumatorilor. Prin termenul “consumatori` se intelege persoanele fizice, inclusiv codebitorii, ce actioneaza in scopuri care se afla în afara activitatii sale comerciale sau profesionale.

Prevederi ale Ordonantei:

– prevederi referitoare la costurile pentru consumator:

 • se interzice creditorilor ca, pe parcursul derularii contractului, sa majoreze comisioanele, sa introduca noi comisioane, sa perceapa comisioane pentru depunerea de numerar (plata ratelor) sau retragerea sumelor creditate, sa perceapa comision la rescadențare sau reesalonare, precum si perceperea unor comisioane in situatiile in care consumatorii solicita schimbarea garantiilor (in conditiile in care consumatorul plateste toate costurile aferente constituirii si evaluarii noilor garantii).
 • se interzice modificarea in sens crescator a marjei de dobanda, sau, dupa caz, a ratei dobanzii fixe. In cazul acordarii la solicitarea consumatorului de rescadențari, reeșalonari, perioade de grație se interzice introducerea sau majorea comisioanelor aplicabile sau introducerea unor elemente noi de cost.
 • consumatorul are dreptul, in orice moment, sa ramburseze integral sau parțial obligațiile care ii revin in temeiul unui contract de credit inainte de incetarea acestuia. In acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, aceasta reducere constand in dobanda si costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursarii anticipate si data prevazuta pentru incetarea contractului de credit. Creditorul nu are dreptul sa aplice penalizari, sa perceapa compensatie sau orice alte costuri de la consumator in cazul rambursarii anticipate.

– prevederi pentru eventualele probleme la achitarea ratelor:

 • Obligația creditorilor de a veni in sprijinul consumatorilor atunci cand aceștia au dificultați la rambursarea creditului.
 • Creditorul trebuie sa elaboreze proceduri pentru a identifica, in cel mai scurt timp, consumatorii aflați in dificultate de plata, in scopul prevenirii acumularii restanțelor. Concret, creditorii vor trebui sa ofere solutii in functie de situatia in care se afla consumatorul. Acestea pot fi: refinantarea creditului, reducerea cuantumului ratelor lunare pe o perioada de timp determinata, consolidarea mai multor credite, care pot oferi o perioada mai lunga de timp si rata mai mica). Acestea se vor face fara alte garantii din partea consumatorului si fara reevaluarea garantiilor existente.
 • in cazul imposibilitatii consumatorilor de a-si indeplini obligatiile contractuale ca urmare a majorarii dobanzii cu cel puțin doua puncte procentuale (raportat la momentul incheierii contractului), creditorul depune toate diligențele pentru a transmite in scris consumatorului solutii in raport cu veniturile actuale ale consumatorului. Partile agreeaza propunerea prin act aditional ce va fi valabil pana la disparitia cauzei, dar nu mai mult de 12 luni.
 • In situatiile de executare silita, se interzice perceperea dobanzilor si a dobanzilor penalizatoare.

– prevederi referitoare la recuperarile de creante- se interzice:

 • Cesionarea contractului de credit si a accesoriilor, precum si a creantei catre o entitate care nu are sediul social, sucursala sau reprezentant in Romania;
 • Perceperea de comisioane, dobanzi si dobanzi penalizatoare, cu exceptia dobanzilor penalizatoare legale;
 • Perceperea de costuri aferente activitatii de recuperare, cu exceptia costurilor aferente procedurilor de executare silita;
 • Utilizarea de tehnici care sa hartuiasca sau sa abuzeze orice persoana in legatura cu recuperarea creanțelor;
 • Contactarea consumatorului, in cadrul procesului de recuperare creanțe, la locul de munca al acestuia;
 • Contactarea, in legatura cu recuperarea creantelor, a oricarei alte persoane diferita de consumator, succesorii legali, avocatul sau imputernicitul acestuia, creditorul, avocatul sau imputernicitul creditorului;
 • Afisarea la usa apartamentului/blocului a notificarilor/somatiilor/adreselor in legatura cu recuperarea creantelor, cu exceptia actelor de procedura afisate la solicitarea executorului judecatoresc ori a instantei de judecata;
 • Comunicarea entitatii de recuperare creante cu consumatorul in intervalul orar 20:00 – 09:00.

– prevederi referitoare la informarea consumatorilor

 • informarea corecta si completa a consumatorilor care solicita credite imobiliare sau garantate cu ipoteca.
 • informarea se refera atat la publicitatea produselor bancare, cat si la informarea precontractuala a consumatorilor.
 • se vor oferi si informatii personalizate de care consumatorul are nevoie pentru a compara produsele de credit disponibile pe piata si a decide in cunostinta de cauza daca incheie sau nu un contract de credit. Aceste informații sunt oferite prin intermediul Fisei Europene de Informații Standardizate (FEIS) si vor fi oferite in timp util, dar nu mai putin de 15 zile calendaristice inainte de semnarea unui contract. Informatiile cuprinse in FEIS nu pot fi modificate si reprezinta un angajament ferm pentru creditor.

– prevederi referitoare la situația premergatoare declararii scadente a creditului sau a executarii silite

 • consumatorul are dreptul sa solicite creditorului vanzarea bunului imobil ipotecat direct de catre consumator. Creditorul acorda acest drept pentru o perioada de cel putin 6 luni. In aceasta situatie, executarea se poate declanșa doar dupa expirarea perioadei in care consumatorul are dreptul sa vanda direct imobilul.

– prevederi referitoare la conversia contractului

 • consumatorul are dreptul de a-si converti contractul, oricand pe parcursul derularii acestuia, in alta moneda (cea in care este retribuit sau cea din tara de resedinta) decat cea in care a contractat creditul, la valoarea cursului de schimb al BNR din ziua solicitarii.

– prevederi referitoare la evaluarea bunului

 • consumatorul are dreptul sa aleaga daca evaluarea este realizata de un evaluator angajat/ remunerat de creditor sau este realizata de un alt evaluator. In cazul in care consumatorul decide ca evaluarea sa fie realizata de un evaluator ce nu este angajat/remunerat de creditor, consumatorul are dreptul sa aleaga intre un evaluator dintr-o lista propusa de creditor de cel putin 15 evaluatori si orice alt evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania.

O alta prevedere importanta se refera la dezvoltatorii imobiliari care pot acorda credite, incepand cu 1 ianaurie 2017, doar daca sunt inregistrati la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. Totodata, si activitatea de recuperare de creanțe va putea fi desfasurata doar de entitatile inregistrate de ANPC.

Ordonanța de urgenta intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii.

Acest act normativ transpune la nivel national dispozitiile Directivei nr. 2014/17/UE si reglementeaza unele aspecte specifice pietei si practicilor nationale.

Sursa: ANPC

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercita-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Meniu