Ordin nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 12/01/2012).

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 decembrie 2011, prin care s-au adoptat modificările şi completările Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009, cu completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. – Normele privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 23 decembrie 2009, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
‘Art. 51. – (1) Înainte de încheierea unui contract de asigurare de viaţă, asigurătorii sunt obligaţi să realizeze analiza nevoilor financiare ale clientului, pe baza căreia vor recomanda ulterior o soluţie financiară acestuia. Soluţia financiară propusă este doar o recomandare a asigurătorului.’

2. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 54, cu următorul cuprins:
‘Art. 54 – Prevederile articolelor 51, 52 şi 53 nu se aplică contractelor de asigurare de viaţă care sunt complementare la produsele furnizate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare care acţionează într-o piaţă reglementată şi nici contractelor de asigurare de grup (nominale sau nenominale).’

3. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
‘(4) Clauzele contractuale din poliţa de asigurare şi din certificatul de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu cele menţionate în documentele prevăzute la art. 1 alin. (3).’
Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

InfoCons (www.infocons.ro), unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercita-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal