​Condiţii de intrare şi regim de şedere

Începând cu data de 21 martie 2020, cetățenii români care doresc să călătorească în Japonia trebuie să obțină viză de intrare pentru orice durată și scop al călătoriei, anterior deplasării pe teritoriul acestui stat.

Atenţie! Autorităţile japoneze nu eliberează vize la frontieră! Acestea se pot obţine numai de la ambasadele şi consulatele Japoniei din străinătate. În România, vizele se pot obţine de la Ambasada Japoniei la Bucureşti.

Cetățenii români care intră în Japonia în baza unei vize de lungă şedere sau permis de reşedinţă sau care tranzitează acest stat trebuie să dețină un pașaport valabil la momentul intrării, respectiv tranzitării arhipelagului.

Atenţie! În conformitate cu legislația japoneză, deținerea unei vize nu garantează şi permiterea intrării și șederii în Japonia. Permiterea intrării și perioada de ședere sunt  hotărâte de autorităţile japoneze în momentul prezentării la punctul de trecere a frontierei.  Permisul de şedere pe teritoriul nipon este acordat de Biroul de Imigrări care are competenţă în zona în care locuieşte solicitantul, iar schimbarea statutului de rezidenţă este permisă numai cu acordul acestuia.

Cu ocazia controlului la frontiera din Japonia, este posibil ca ofițerul de imigrație să vă adreseze întrebări privind:

 • scopul intrării în Japonia;
 • durata şederii;
 • locul de cazare;
 • posibilitatea de a vă suporta cheltuielile de şedere etc.

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră documente care să susțină răspunsul la aceste întrebări.

Constituie infracţiuni la regimul intrării şi şederii în Japonia următoarele:

 • încălcarea reglementărilor cu privire la legislaţia muncii;
 • depăşirea perioadei de şedere stabilită de autorităţile nipone;
 • imposibilitatea de a face dovada deținerii unui permis pentru străini valabil sau a unui paşaport valabil pe care să fie aplicată menţiunea privind permisiunea de şedere în Japonia;
 • desfăşurarea unor activităţi ce contravin statutului de rezidenţă acordat de autorităţile nipone.

Legislaţia japoneză prevede următoarele sancţiuni în cazul în care condiţiile cu privire la regimul de intrare şi şedere nu sunt respectate:

 • expulzarea;
 • închisoare până la 3 ani;
 • amendă penală de 3 milioane de yeni (aproximativ 22.000 de euro).

Începând cu anul 2019, Japonia a introdus o nouă taxă pentru fiecare persoană care părăsește teritoriul statului pe cale aeriană sau navală. Taxa Internațională Turistică este de 1000 yeni (aproximativ 9 USD), fiind scutite de la plata acesteia următoarele categorii de persoane; pasagerii care călătoresc cu nave sau aeronave deținute/operate/ sau prin curse charter de către stat, membrii corpului diplomatic și consular, personalul tehnic și administrativ acreditat în Japonia, oficialii organizațiilor internaționale care beneficiază de aceleași facilități ca membrii corpului diplomatic, precum și invitații statului nipon sau echivalent, pe bază de reciprocitate.

Conform legislaţiei nipone, nu este permisă desfăşurarea unor activităţi remunerate de către unele categorii de rezidenți (studenți, dependenți, etc.) fără acordul expres al Biroului Regional de Imigrări. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați legătura cu Biroul de Imigrări din zona dvs. de rezidență în Japonia.

Atenţie! Conform modificării legii privind controlul imigraţiei şi recunoaşterea refugiaţilor, străinii care se prezintă la intrarea pe teritoriul japonez sunt obligaţi să accepte prelevarea de amprente digitale şi efectuarea unei fotografii, proceduri standard de control a trecerii frontierei.

Categoriile de cetăţeni care sunt exceptate de la această reglementare sunt următoarele:

 • rezidenţii permanenţi speciali;
 • persoanele care nu au împlinit 16 ani;
 • persoanele care desfăşoară activităţi care se încadrează la statutul de rezidenţă „diplomat” sau „oficial”;
 • persoanele care au fost invitate de către conducătorii unor instituţii administrative naţionale din Japonia;
 • persoanele desemnate de către Ministerul Justiţiei al Japoniei ca fiind asimilate categoriilor 3 sau 4 de mai sus.

Autorităţile japoneze vor realiza cu această ocazie şi un scurt interviu al solicitantului de intrare în Japonia.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia naţională japoneză recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile japoneze:

Apelează rapid numerele de urgență din Japonia!

ATENŢIONĂRI SPECIALE

 • Persoanele care au fost extrădate din Japonia, cărora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul acestei ţări sau cărora li s-a respins cererea pentru obţinerea unui permis de şedere local, sunt obligate să solicite viză de intrare de la ambasadele şi consulatele Japoniei din străinătate.
 • RESPECTAŢI CU RIGUROZITATE LEGISLAŢIA LOCALĂ privind condiţiile de intrare şi regimul de şedere în Japonia!
 • NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE INTRARE ŞI A REGIMULUI DE ŞEDERE PE TERITORIUL JAPONIEI pot determina autorităţile nipone să vă refuze dreptul de intrare în ţară!
 • NERESPECTAREA DECLARAŢIEI FĂCUTE LA FRONTIERĂ poate determina refuzul intrării în Japonia la o viitoare călătorie!

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care se vor deplasa în Japonia să respecte cu stricteţe legislaţia şi reglementările locale, în special cele privind durata şederii şi condiţiile de călătorie în acest stat, contribuind astfel, prin propriul lor comportament, la permanentizarea regimului de deplasare fără vize.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze Ambasadei României la Tokyo şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

​Doriţi să munciţi în Japonia?

Legislația muncii pentru străini

„Legea privind controlul imigrării și recunoașterea refugiaților” prevede următoarele categorii de străini ce au drept de muncă în Japonia:

 • Categoriile de persoanele cu drept de muncă în orice industrie sau care au dreptul de a deține orice fel de loc de muncă:
  • Rezident permanent
  • Soț/soție de cetățean japonez
  • Soț/soție de rezident permanent
  • Rezident pe termen lung
 • Categoriile de persoane cu drept de muncă limitat  la anumite domenii și tipuri de locuri de muncă:
  • Profesori, artiști, activități religioase, jurnaliști, investitori/manageri, cei care activează în servicii juridice/contabile, servicii medicale, cercetători, instructori, ingineri, specialiști în servicii umanitare și internaționale, cei transferați între companii, cei în industria divertismentului, muncitori calificați și cei cu activități desemnate.
  • Pentru a se angaja în alt domeniu sau o altă formă de activitate decât cea de sus, cei din această categorie trebuie să obțină o nouă viză ce le oferă dreptul de a-și schimba statutul de rezident conform noii categorii de job.
 • Cei care au statut de student la facultate, student înainte de facultate, activist cultural, vizitator temporar, stagiar și dependent trebuie să obțină un permis special ce le conferă dreptul de a se angaja și în alte activități pecuniare.

Studenții au dreptul să lucreze un număr de maxim 28 ore/săptămână. În timpul vacanțelor școlare numărul se ridică la 8 ore/zi.

Pentru a putea schimba statutul de rezident în Japonia trebuie ca persoana respectivă să se adreseze organelor locale competente (Oficiul pentru Imigrări).

Identificarea unui loc de muncă

În Japonia sunt în jur de 550 de Centre Publice de Muncă și Securitate în municipalitățile principale. Aceste centre oferă informații pentru găsirea unui loc de muncă, inclusiv în mai multe limbi de circulație internațională. Funcționarii din aceste centre oferă cetățenilor străini consiliere vocațională și informații cu privire la postări de noi locuri de muncă.

Serviciul este oferit și online la adresa https://www.hellowork.mhlw.go.jp (doar în limba japoneză).

În majoritatea cazurilor, cetățenii străini care vin în Japonia muncesc în sistemul de educație ca profesori de limba engleză, cel mai frecvent, sau alte limbi străine.

Informații importante cu privire la găsirea unui loc de muncă în Japonia:

 • CV-ul este privit cu deosebită considerație.
 • Este de preferat ca, înainte de semnarea contractului, condițiile de muncă să fie reconfirmate, pentru siguranța și liniștea dumneavoastră.
 • Atenție la agențiile ce oferă muncă ilegal și care funcționează fără autorizații necesare.
 • Evitați întârzierea la interviu. În cazul în care nu puteți ajunge la timp din cauze neimputabile dumneavoastră, este de preferat să sunați și să vă consultați cu persoana responsabilă de interviu.

Centre de angajare pentru cetățenii străini

Există centre de angajare pentru străini în majoritatea prefecturilor din Japonia. Cele mai imporante agenții de ocupare a forței de muncă pentru străini sunt localizate în Tokyo (Shinjuku), Nagoya și Osaka.

Tokyo Employment Service Center for Foreigners

Adresa: 〒160-8489, 1st Floor Hello Work Shinjuku Bldg. (Kabuki-cho office) 2-42-10 Kabukicho, Shinjuku-ku, Tokyo
Telefon:+81 3 3204 8609

Fax: +81 3 3204 8619
Website:  https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/english.html.

Osaka Employment Service Center for Foreigners

Adresa: 8-47 Kakuda-cho Kita-ku Osaka Hankyu Grand Bldg 16th floor
Telefon: +81 6 7709 9465
Fax: +81 6-7709-9468
E-mail: gaikoku@osaka-rodo.go.jp
Website: https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/e-toppage.html.

Nagoya Employment Service Center for Foreigners

Telefon: +81 5 2971 2059
Website:  https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-foreigner/english.html.

Alte informații

Deși Japonia este o țară sigură, este importantă verificarea validității și a exactității informațiilor cuprinse în clauzele contractuale anterior sosirii în acest stat în scop lucrativ. Există situații în care contractele de muncă semnate în alt stat să fie schimbate pe plan local în momentul sosirii în Japonia, în detrimentul angajatului.

Persoanele angajate la o firmă în Japonia sau rezidente pe mai mult de un an trebuie să dețină asigurare de sănătate și să contribuie la sistemul de pensii.

În cazul nerespectării contractului de către angajator în privința neplății salariului sau a orelor suplimentare efectuate, concedierii din cauza absenței de la serviciu datorată unui accident la locul de muncă, cetățenii români se pot adresa Biroului de consiliere pentru cetățenii străini (din cadrul Departamentelor de Inspecție și Standardelor Muncii din fiecare prefectură).

Ameninţări teroriste

Riscul ameninţărilor teroriste în Japonia este scăzut, însă cetăţenii români trebuie să aibă în vedere riscurile globale pe care fenomenul terorist le poate produce oriunde în lume.

Recomandăm cetăţenilor români care călătoresc sau se află în Japonia să consulte periodic informaţiile prezentate de autorităţile locale şi să urmeze recomandările acestora.

Siguranţă şi criminalitate

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români să evite călătoriile în zonele afectate de cutremurul, tsunamiul şi accidentul nuclear din 2011, în special prefectura Fukushima, precum și în zona de 20 de km adiacentă centralei nucleare Fukushima Daichii. Mai multe informatii se pot regăsi la următoarea adresă de Internet: https://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/roadmap/pdf/190417MapOfAreas.pdf .

Postul public de televiziune niponă Nipon Hoso Kyokai (NHK) a lansat în anul 2018 o nouă aplicație destinată cetățenilor străini, vorbitori de limbă engleză, care se află sau urmează să vină în Japonia, inclusiv pentru turiști.

Aplicația, care reflectă efortul autorităților nipone de a lărgi spectrul de acces la informații privind siguranța rezidenților străini și a turiștilor în perspectiva Jocurilor Olimpice și Paralimpice din anul 2020, transmite alerte emise de Agenția de Meteorologie din Japonia, însă poate transmite și avertizări cu privire la un eventual atac sau erupții vulcanice.

Aplicația “ NHK WORLD TV“ poate fi descărcată gratuit din App Store sau Google Play și reprezintă un sistem de notificare în timp real cu privire la iminența producerii unor dezastre naturale  (cutremure sau tsunami) pe teritoriul Japoniei.

Cetăţenii români care se află pe teritoriul acestui stat sunt sfătuiţi să respecte următoarele recomandări:

 • Să respecte cu stricteţe anunţurile şi recomandările autorităţilor locale;
 • Să urmărească mass-media locală pentru a afla care sunt zonele cele mai afectate pentru a le putea evita;
 • Să păstreze în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit pentru a evita pierderea acestora;
 • Cetăţenii români trebuie să ţină cont de faptul că Japonia, ca şi majoritatea insulelor din zonă, prezintă un potenţial seismic ridicat.

Informaţii suplimentare despre cutremurele din Japonia, tsunami, erupții vulcanice etc. pot fi obţinute accesând următoarele pagini de internet:

Japonia este, în general, o ţară sigură din punctul de vedere al criminalităţii. Totuşi, se recomandă turiştilor să manifeste o atenţie sporită la bicicliştii şi motocicliştii care uneori practică furtul genţilor trecătorilor. În cazul în care sunteți victima unei infracţiuni, se recomandă anunţarea de urgenţă a celui mai apropiat post de poliţie, situat de regulă în intersecţii importante sau în apropierea staţiilor de tren.

În cazul pierderii sau furtului paşaportului sau a altor documente emise de autorităţile române, trebuie contactat cel mai apropiat post de poliţie în vederea întocmirii unei declaraţii privind data, locul şi circumstanţele producerii evenimentului. Pe baza acestei declaraţii, victima poate solicita  Ambasadei României la Tokyo eliberarea unui titlu de călătorie, ce îi va permite reîntoarcerea în ţară.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor nipone, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • pompieri şi serviciul de ambulanţă: 119 (limba engleză)
 • accidente şi infracţiuni (poliţie): 110 (limba engleză)
 • accidente şi incidente maritime: 118

Se recomandă, de asemenea, sesizarea Ambasadei României, care poate acorda asistenţă consulară în condiţiile prevăzute de lege.

Sistemul medical

Având în vedere costul foarte mare al serviciilor medicale, se recomandă încheierea unei asigurări medicale şi de călătorie pentru persoanele care călătoresc în Japonia. Întrucât nu toate poliţele de asigurare emise în România sunt acceptate de unităţile medicale nipone, este de preferat încheierea de contracte de asigurare cu acele companii care au o experienţă pe piaţa niponă pe care o pot dovedi şi parteneriate încheiate cu firme internaţionale. Se recomandă evitarea companiilor care dau numai instrucţiuni vagi în legătură cu procedura de urmat în cazul îmbolnăvirilor sau care nu pun la dispoziţia clienţilor o listă a unităţilor medicale la care se poate apela în caz de nevoie.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

În Japonia se circulă pe partea stângă a drumului.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.

 • Centura de siguranţă

Utilizarea centurii de siguranţă este obligatorie atât de către conducătorul auto, cât şi de pasagerul situat pe scaunul din faţă. Copiii având vârsta sub şase ani trebuie aşezaţi pe scaune special destinate lor.

 • Limitele de viteză admise

Limitele de viteză admise sunt de 40 km/oră în oraş şi 80 km/oră pe autostradă.

 • Parcarea

Parcarea autovehiculelor se face numai în locuri special amenajate.

 • Permisul de conducere

În Japonia sunt recunoscute doar permisele de conducere internaționale eliberate pe baza Convenției de la Geneva Asupra Circulației Rutiere din 1949 (pentru mai multe detalii vă rugăm contactați Automobil Clubul Român).

În Japonia nu sunt recunoscute permisele naționale de conducere româneşti. Obţinerea permisului de conducere nipon se face numai dacă solicitantul a trecut cu succes examenul de echivalare în Japonia a permisului de conducere românesc.

Pentru informații legate de regulile conducerii unui autovehicul în Japonia vă rugăm să consultați site-ul Agenției de Poliție Națională a Japoniei.

Reglementări vamale

Serviciul nipon de carantină pentru produse de origină animală ia măsuri stricte împotriva introducerii de carne și produse de origine animală în mod ilegal (nedeclarate la conținutul bagajelor și neînsoțite de certificat de inspecție).

Începând cu 1 iulie 2020, s-au intensificat verificările efectuate de ofițerii de carantină și s-au înăsprit amenzile aplicate pentru încălcarea prevederilor de carantină privind activitățile de import-export produse de origine animală desfășurate atât de companii, cât și de persoane private care vizitează Japonia în interes personal, fiind afectate inclusiv pachetele internaționale de poștă.

Pentru aducerea în Japonia, în mod ilegal, de carne sau produse de origină animală, cetățenii străini sunt pasibili de pedeapsa cu închisoarea, până la 3 ani sau amendă de până la 3 milioane JPY (pentru persoane fizice) și 50 milioane JPY (pentru persoane juridice). Aceste reguli se aplică și pentru produsele de origine animală aduse în Japonia pentru consum propriu, primite sau aduse drept cadouri, cumpărate în magazinele din aeroporturi, obținute din cultură proprie sau procesate artizanal, procesate cu tratament termic sau ambalate în vid.

Informații suplimentare se regăsesc pe site-ul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Pescuitului: https://www.maff.go.jp/aqs/english/product/import.html

Nu pot fi introduse în Japonia produse alimentare, fructe şi legume. În ceea ce priveşte produsele cosmetice, conform legislaţiei nipone, este permisă introducerea a maximum 24 de bucăţi din acelaşi produs. Produse permise: 3 sticle x 760 ml conţinând băuturi alcoolice; 100 bucăţi ţigări de foi; 400 bucăţi de ţigări; parfum –  până la 60ml.

Nu există limită la sumele de bani ce pot fi introduse sau scoase din Japonia, dar sumele care depăşesc echivalentul a 1 milion yeni (circa 7000 euro) trebuie declarate autorităţilor vamale la trecerea frontierei.

Cu privire la restricțiile aplicate, vă rugăm să vizitați site-ul Autorității Vamale nipone, pentru mai multe detalii.

Regimul medicamentelor

Cantitatea de medicamente procurate pe baza de reţetă medicală, care pot fi introduse în Japonia, nu poate depăşi necesarul pentru o lună, iar cea a medicamentelor obţinute fără prescripţie medicală nu poate depăşi necesarul pentru două luni. Limita maximă admisă pentru medicamentele de uz extern (ex.: picături pentru ochi, unguente, loţiuni pentru piele şi păr) este de 24 de bucăţi. Pentru persoanele ce urmează tratamente speciale este recomandată prezentarea la vamă a prescripţiei medicale din România, precum şi a unei scrisori din partea medicului personal, privind scopul utilizării respectivului medicament/tratament.

Este interzisă introducerea pe teritoriul nipon a medicamentelor ce fac parte din categoria stimulentelor (amfetamine, metanfetamine etc). Decizia privind legalitatea introducerii unui medicament în Japonia şi posibilitatea confiscării acestuia revine în totalitate autorităţilor vamale nipone.

Utilizarea cărţilor de credit

Utilizarea cărţilor de credit este foarte răspândită în Japonia (persoanele care fac plăţi de sume mai mari în numerar fiind privite de regulă cu neîncredere). Sunt acceptate principalele cărţi de credit internaţionale (American Express, Visa, MasterCard etc.) şi cele emise de instituţiile financiare locale. Acest lucru este afişat în mod vizibil la intrarea în magazinele unde se pot efectua plăţi în acest sistem.

Regimul animalelor de companie

La sosirea în Japonia, animalele de companie vor fi supuse unui sistem de carantină, unele necesitând o perioadă de carantină de 180 de zile, iar altele de numai 12 ore, ținând cont și de vaccinurile efectuate.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal