Programul Rabla va demara și în acest an cu un buget alocat de Guvern de 316,6 de milioane lei, respectiv 110 milioane de lei (Rabla Plus).

Programul se desfăsoară în perioada 2017-2019, iar cuantumul primei de casare a rămas tot 6.500 lei.

Data de începere a acestui program nu este cunoscută, însă din declarațiile apărute în presă, Ministrul Grațiela Gavrilescu preconizează 10 mai ca fiind data de debut.

Prima de casare se oferă în funcție de cantitatea de emisii de CO2/km generată de sistemul de propulsie al autovehiculului nou, astfel că în 2017 cantitatea de emisii nu trebuie să depășească 130 de grame de dioxid de carbon pe kilometru, urmând ca această valoare să scadă la 120 de grame în 2018 și 110 de grame în 2019.

Valoarea ecobonusului s-a dublat. Poți primi 1.500 lei

Comparativ cu anul trecut, la prima de casare, pentru o mașină achiziționată cu un motor care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/Km, puteai primi un ecobonus de 750 lei, acum această valoare s-a dublat, ajungând la1.500 lei.

Pentru a beneficia de ecobonusul de 1.500 lei, la achiziționarea unui autovehicul nou cantitatea de emisii nu trebuie să depășească 98g CO2/km (2017), 96g CO2/km (2018) și 95g CO2/km (2019).

Valoarea ecobonusului s-a mărit și în cazul unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid, poți primi 2.500 lei, comparativ cu 1.500 lei in 2016.

Proprietarul poate achiziționa mai multe autovehicule noi în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe prime de casare‘, se menționează în Ghidul de finanțare.

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a beneficia de prima de casare?

  • ai domiciliul sau reședința în România;
  • nu ai obligații de plată la bugetul local;
  • te-ai înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, obținând notă de înscriere;
  • ai predat autovehiculul uzat unui colector autorizat și ai obținut certificatul de distrugere;
  • ai radiat din evidența circulației autovehiculul uzat și ai obținut certificatul de radiere;
  • ai prezentat producătorului validat dovada distrugerii și a radierii din evidența circulației a autovehiculului uzat;
  • ai achiziționat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat notă de înscriere.

Ce trebuie să conțină dosarul?

a) formularul cererii de validare a producătorului, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;

c) certificatul de cazier fiscal al societății, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei raza teritorială își are sediul social, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de catre AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;

h) actul doveditor al calității de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, în copie certificată ‘conform cu originalul’. În cazul în care acesta este redactat într-o limba straină, trebuie prezentată traducerea autorizată în original sau copie legalizată;

i) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 ‘Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului’, în copie certificată ‘conform cu originalul’; prin excepție, acest document poate fi prezentat cel mai tarziu la data perfectării contractului de finanțare cu Autoritatea, în original și copie certificată ‘conform cu originalul’ (originalul se restituie), conform celor declarate în cererea de validare;

j) certificatul de cazier judiciar al societății, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată, se menționeaza în Ghidul de finantare publicat pe site-ul Ministerului Mediului.

Sursa: www.finzoom.ro

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal