Condiții de intrare și regim de ședere

Cetățenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Republica Elenă.

Intrarea în Republica Elenă este permisă cu pașaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Pentru verificarea condițiilor particulare de intrare și ședere prevăzute de legislația elenă, vă recomandăm consultarea informațiilor oficiale furnizate de autoritățile elene:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Greciei (www.mfa.gr)
 • Ambasada Greciei din București

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care intenționează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României la Atena sau Consulatului General al României la Salonic și să își anunțe prezența în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactați în situații de urgență sau să se înregistreze prin intermediul portalului www.econsulat.ro.

Doriți să munciți în Republica Elenă?

Toți cetățenii români beneficiază în Republica Elenă de condiții egale la căutarea unui loc de muncă, la angajare și la exercitarea drepturilor și obligațiilor de lucrători, ca și cetățenii de naționalitate greacă.

Atenţie! Ministerul Afacerilor Externe atenţionează cetăţenii români care se deplasează în Republica Elenă pe baza unor promisiuni de obţinere a unui loc de muncă,  este imperios necesar să verifice toate detaliile ofertei de muncă înaintea efectuării deplasării (bonitatea angajatorului, actele necesare, cerinţele legate de calificările profesionale sau cunoaşterea limbiicondiţiile de muncă, salarizarea etc.) având în vedere faptul că, în ultima perioadă, la nivelul Ambasadei României la Atena au fost înregistrate numeroase cazuri de cetăţeni români, victime ale traficului de persoane, sosite în Republica Elenă şi rămase fără acte şi bani, ca urmare a refuzului patronilor sau intermediarilor de a plăti salariile pentru munca prestată. Majoritatea cetăţenilor români lucrau fără contracte de muncă, în agricultură sau servicii hoteliere.

MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să muncească în Republica Elenă, să efectueze deplasarea numai după încheierea unui contract de muncă valabil, dar şi după o informare prealabilă cu privire la destinaţia, locul de muncă, salarizarea şi condiţiile de muncă.

Începând cu anul 2009, Guvernul Republicii Elene a eliminat restricţiile pentru forţa de muncă din România, astfel încât cetăţenii români pot să trăiască şi să muncească pe teritoriul acestui stat ca şi cetăţenii eleni sau  ai statelor membre ale Uniunii Europene.

Informaţii suplimentare le puteţi obţine accesând:

Contractul de muncă

Contractul de muncă în Grecia este reglementat prin dispozițiile Decretului Prezidențial nr.156/1994, care se aplică atât în ceea ce priveşte contractele de muncă pe durată nedeterminată, cât şi contractelor de muncă pe perioadă determinată și raporturilor de muncă cu o durată mai mare de o lună.

Din anul 2013 a fost activat sistemul electronic de depunere a formularelor pentru notificarea angajării.

Conform legii, contractul de muncă conține următoarele:

 • datele de identificare ale părților contractante (angajator şi angajat);
 • locul în care urmează să se desfăşoare activitatea/lucrările, sediul social al societății sau adresa de domiciliu a angajatorului;
 • descrierea postului angajatului sau specializarea pe care o presupune, gradul sau de categoria locului de muncă, precum şi obiectivele de atins;
 • data de începere a contractului de muncă, dacă este vorba de un contract pe durată determinată și durata acesteia;
 • durata concediului de odihnă cu plată la care salariatul are dreptul;
 • despăgubiri de plătit şi preavizul pe care angajatorul şi angajatul trebuie să le dea, în conformitate cu legislația în vigoare, în caz de reziliere a contractului;
 • câştigurile la care salariatul are dreptul;
 • durata zilnică şi săptămânală a programului de lucru al angajaților;
 • acordurile colective care sunt aplicabile.

Contractul cu toate aceste informații trebuie să fie pus la dispoziția angajatului într-un interval de timp cât mai scurt. Imposibilitatea de a oferi angajatului una dintre informațiile de mai sus nu invalidează contractul de muncă, dar riscă sancționarea angajatorului cu amendă.

Desfacerea contractului de muncă

Denunțarea unui contract de muncă încheiat pe perioadă determinată poate fi făcută de către angajator înainte de îndeplinirea termenului pentru care acesta a fost semnat numai în baza unor „motive importante” (forță majoră), care pot fi: neexecutarea corespunzătoare a muncii, nepotrivirea profesională, absențe repetate ale lucrătorului etc.

Pentru denunțarea unui contract de muncă pe perioadă determinată, angajatorul sau o persoană autorizată legal trebuie să aducă la cunoştința lucrătorului această intenție cu cel puțin o lună şi maxiumum 24 de luni (în funcție de durata contractului), înainte de notificarea încetării contractului de muncă.

Angajatorul poate rezilia un contract de muncă pe durată nedeterminată în mod liber, în orice moment, cu respectarea formalităților legale, printr-o notificare scrisă de reziliere şi cu plata despăgubirilor sau compensațiilor.

Cu toate acestea, atât în cazul unui contract de muncă pe durată determinată, cât și a unui contract pe perioadă nedeterminată, trebuie să existe un motiv important și justificat de reziliere, conform dispozițiilor art. 672 din Codul Civil al Republicii Elene.

O persoană angajată poate denunța un contract pe durată nedeterminată, în mod liber, în orice moment şi poate renunța în mod voluntar la locul său de muncă, cu avizarea angajatorului privind încetarea relațiilor de muncă.

În cazul unui contract încheiat pe durată determinată, salariatul trebuie să poată oferi un motiv important şi justificat de încetare a relațiilor de muncă (articol 672 din Codul Civil al Republicii Elene).

În fiecare din aceste cazuri, indiferent dacă respectivul contract de muncă este încheiat pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, angajatorul trebuie să anunțe încetarea relațiilor de muncă la biroul competent al OAED, în termen de opt zile.

Nu există obligația angajatorului de a acorda o indemnizație în cazul întreruperii contractului de către angajat.

Timpul de lucru

În Grecia, săptămâna legală de lucru este de 40 de ore. În conformitate cu legea muncii nr. 3385/05, modificată prin 3850/2010, timpul zilnic maxim de lucru este stabilit la 10 ore, sistemul de ore suplimentare este fix şi remunerarea orelor suplimentare este foarte strict legiferată.

La întreprinderile în care se aplică săptămâna de lucru de 40 de ore, angajatul poate lucra cinci ore suplimentare, în decurs de o săptămână, conform solicitării angajatorului. Aceste ore sunt tratate ca ore suplimentare de muncă, cu o rată de plată cu 25% mai mare decât rata normală pe oră şi nu sunt considerate ca parte a orelor suplimentare admise.

Orele de muncă efectuate în afara celor 45 de ore pe saptămână sunt considerate ore suplimentare. Timpul minim de odihnă în orice interval de 24 de ore nu poate fi mai mic de douăsprezece ore continue.

Pentru timpul de lucru zilnic ce depăşeşte şase ore, trebuie acordată o pauză de cel puțin 15 minute, timp în care angajatul poate părăsi postul său de lucru.

Angajații au dreptul la o perioadă minimă neîntreruptă de odihnă de cel puțin 24 de ore pe săptămână.

Remunerarea

Se face pentru perioada lucrată, iar angajatorul deduce înainte de plata salarială contribuțiile angajatului la asigurările sociale și impozitul pe venit.

Salariul minim de bază pentru un lucrător peste 25 de ani este de 586 de euro.

Salariul minim pentru un lucrător cu vârsta mai mică de 25 de ani este de 510 euro.

Angajatorul plăteşte contribuțiile de asigurări sociale ale angajatului, împreună cu contribuția angajatorului. De asemenea, el plăteşte la biroul fiscal toate impozitele deduse pe câştigurile salariale. Angajatorul păstrează o înregistrare detaliată a plăților de salarizare.

Acordurile colective sunt negociate de către angajatori şi sindicate, iar Ministerul Muncii poate asista la negocieri.

Prin contractele colective de muncă se stabilesc, în fiecare an, salariile minime pentru majoritatea meseriilor/profesiilor.

Indemnizațiile pentru prestațiile familiale, vechimea şi experiența în muncă, domeniile cu risc crescut pentru sănătate, precum şi alte indemnizații referitoare la cerințele specifice ale postului, sunt adăugate la salariul de bază şi sunt stabilite prin acordul colectiv de muncă.

Sistemul național elen de sănătate este operat de către Forul Unitar de Asigurări Sociale (EFKA). Odată cu începerea activității poate fi obtinut un carnet de sănătate de la biroul local EFKA și un număr de asigurare socială (Αριθµος Μητρωου Κοινωνικης Ασφαλισης  – ΑΜΚA).

Carnetul de sănătate va fi prezentat la toate vizitele la cabinetele medicale sau la spitale. Biroul EFKA pune la dispoziția asiguraților o listă a medicilor care lucrează în cadrul sistemului național de sănătate. Toate serviciile din sistemul medical național sunt gratuite. Există totuși o taxare a prescripției medicale egală cu 25% din costul medicamentelor prescrise.

Și pentru cetățenii români care vizitează Grecia există un sistem de tratament de urgență gratuit, oferit pe baza Cardului European de Asigurări de Sănătate, card obținut înainte de călătorie de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS – respectiv filialele județene), instituția competentă în domeniul asigurărilor de sănătate.

În Grecia, angajații bugetari, respectiv funcționarii publici, angajații băncilor, comercianții şi alte categorii profesionale cotizează la alte sisteme de asigurări de sănătate.

Cotizanții EFKA au dreptul la prestații în natură – medicale, farmaceutice, de îngrijire spitalicească şi dentară, de îngrijire suplimentară de sănătate şi medicină preventivă, precum şi prestații în numerar în formă de subvenție de maternitate, de sarcină şi a indemnizației de naştere, concedii plătite pentru accidente de muncă, pensii de invaliditate, de văduvie și de urmaș, ajutoare de deces.

Analizele și examenele medicale efectuate de medici în cadrul centrelor medicale sau chirurgicale din cadrul EFKA, sau de către medici EFKA la domiciliu, sunt gratuite pentru persoanele asigurate şi membrii lor de familie, la fel ca și tratamentul stomatologic efectuat în centre EFKA sau de către stomatologi cu contracte cu EFKA, chiar și în cabinetele acestora private.

Chiar și o parte din taxa pentru vizita la un medic privat, fără contract cu EFKA şi o parte a costului medicamentelor în caz de urgență se rambursează pentru asigurați.

De asemenea costul protezelor şi a aparatelor vitale (stimulatoare cardiace, proteze auditive, scaune cu rotile, lentile de contact) este acoperit de EFKA la primirea unui raport medical de la medicul specialist.

Asigurarea în cadrul Institutului de Asigurări Sociale este obligatorie şi se referă la persoanele angajate care lucrează și în Grecia și în străinătate, în cazul în care sediul firmei angajatoare este în Grecia.

În afara numărului de urgență 112, în Grecia numărul de urgență pentru a solicita transport medical cu ambulanța este 166.

Cadrul instituțional

În Grecia, relațiile de muncă și sistemul asigurărilor sociale, cu toate domeniile conexe, se află în coordonarea Ministerului Muncii şi Protecției Sociale.

Organizația pentru Ocuparea Forței de Muncă (OAED) are rolul de a pune în aplicare politica guvernamentală asupra ocupării forței de muncă.

OAED are centre pe întreg teritoriul Greciei, birouri unde şomerii se pot adresa pentru a găsi locuri de muncă şi pentru a primi consiliere de specialitate. OAED inițiază şi desfăşoară programe active de ocupare a forței de muncă şi de recalificare pentru şomeri.

Tot în cadrul OAED se regăsește și rețeaua EURES – Grecia (European Employment Services), rolul consilierilor rețelei fiind de a ajuta persoanele interesate în a găsi și ocupa un loc de muncă într-un alt stat al Uniunii Europene, acești consilieri funcționând ca intermediari reali între solicitanți şi angajatori.

De asemenea, în cazul în care nu se operează majorări salariale pentru plata alocațiilor familiale ale angajaților de către angajator, tot la nivelul OAED se asigură și plata acestui tip de alocații.

În afara instituției de stat OAED în Grecia există o serie de agenții de muncă din sectorul privat, autorizate de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale din Grecia care oferă îndrumare în găsirea unui loc de muncă mai ales pentru anumite profesii și calificări cum ar fi artişti, lucrători în modeling, contabili şi experți fiscali, ghizi turistici, asistente medicale personale, personal pentru a avea grijă de bătrâni, personalul de întreținere a proprietăților rezidențiale, etc.

Obţinerea permiselor de şedere

În conformitate cu prevederile legale, cetăţenii români care doresc să rămână în Republica Elenă mai mult de trei luni trebuie să se adreseze autorităţilor locale pentru obţinerea unui permis de rezidenţă/şedere.

Permisele de rezidenţă emise de autorităţile elene sunt următoarele:

 • Permis de şedere pentru studii;
 • Permis de şedere pentru muncă;
 • Permis de şedere pentru activităţi economice independente;
 • Permis de şedere pentru reunirea familiei;
 • Permis de şedere pentru atleţi si antrenori;
 • Permis de şedere pentru directori, administratori şi personalul companiilor;
 • Permis de şedere pentru activităţi culturale, artistice, etc.;
 • Permis de şedere pentru alte motive.

Documentele necesare pentru obţinerea permisului de şedere sunt următoarele:

 • O cerere pentru obţinerea permisului de şedere, care va fi depusă la poliţia locală, urmând a fi menţionate motivele care stau la baza solicitării;
 • copie paşaport/carte de identitate;
 • documente de la locul de muncă;
 • extrase de cont care dovedesc posibilitatea de întreţinere;
 • dovada existenţei unui spaţiu de locuit;
 • certificate de naştere; certificate de căsătorie şi alte documente ajutătoare.


​Procedură

În Republica Elenă, Ministerul Afacerilor Interne şi Reformării Administraţiei, Departamentul Poliţiei pentru Străini gestionează problema migraţiei.

Taxe

Cererile pentru permisele de şedere prezentate de cetăţenii statelor Uniunii Europene sunt scutite de taxe adiţionale, plătindu-se numai contravaloarea emiterii permisului de şedere.

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Grecia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile elene şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Grecia este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

Recomandări:

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor elene, apelaţi următoarele numere de urgenţă:

 • 100 serviciul de urgenţe poliţie;
 • 112 politie, ambulanţă, pompieri (limbile de conversaţie sunt elenă, engleză şi franceză)

Apelează rapid numerele de urgență din Grecia!

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

 • În cazul pierderii/furtului documentelor de călătorie cetăţenii români pot contacta:
 • Ambasada României la Atena – Secţia Consulară: Telefon 00302106728879 sau 00302106728875;
 • Consulatul General al României din Salonic: Telefon 00302310340088 sau 00302310340089.​

Numere de telefon de urgenţă ale autorităţilor publice din Republica Elenă

 1. 112 – Număr general de urgenţă
 2. 100 – Poliţia elenă
 3. 166 – Asistenţa medicală de urgenţă
 4. 199 – Pompierii
 5. 171 – Poliţia turistică
 6. 0030 210 5284209 și 0030 210 5284121 – poliţia rutieră Atena
 7. 00302107793777 – prim ajutor în caz de otrăvire
 8. 30 210 5284209 și 0030 210 5284121 – poliţia rutieră Atena

Apelează rapid numerele de urgență din Grecia!

Spital EVAGGELISMOS

Adresă: IPSILANTOU 45-47, 10676, Atena, Tel: 00302132041000; 00302132041201
Spital GENIMATAS

Adresă: MESOGION 154, 11527, Holargos, Atena

Tel: 0030 2132032000
Spital IPOKRATIO

Adresă: VASILISSIS SOFIAS 114, 11527, Atena

Tel: 00302132088000

Spital ERITHROS STAVROS (Crucea Roșie)

Adresă: ERITHROU STAVROU 1, 11526, Atena, Tel: 00302132068000
Spital LAIKO

Adresă: AGIOU THOMA 17, 11527, Atena

Tel: 0030 2132060800

Aeroport ELEFTHERIOS VENIZELOS

Adresă: SPATA, 19004, Atena

Tel: 0030 210 3530000
THASSOS:

Secţia de poliţie: +30 25930 22500

Poliţia turistică: +30 25930 23111

Portul Thassos: +30 25930 22106

Centrul medical Prinos-Thassos: +30 25930 71100

CORFU:

Spitalul GENERAL CORFU

Adresă: KONTOKALI GOUVIA, C.P. 49100, CORFU

Tel: 00302661360400

Secția de poliție din CORFU

Adresă: IOULIAS ANDREADI, 1, CORFU, 49100, Tel: 00302661029156
ZAKINTHOS:

Spitalul GENERAL ZAKINTHOS

Adresă: G. MOTHONAIOY 1, PEPIOHI PERIVOLA, C.P. 29100, Zakynthos

Tel: 0030 26 953 – 60500

Secția de poliție din ZAKINTHOS

Adresă: LOMVARDOU 62, 29100, Zakynthos

Tel: 0030269502448
LEFKADA:

Secţia de poliţie: +30 26450 29370

Poliţia turistică: +30 26450 29379

Portul Lefkada: +30 26450 22322

Spitalul Lefkada: +30 2645360200
KATERINI:

Secţia de poliţie: +30 23510 46623

Poliţia turistică: +30 23510 23440 sau +30 23510 46654

Secţia portuară nr. 3 Paralia – Katerini: +30 23510 61209

Spitalul general Katerini: +30 23513 50200
CRETA:

Spitalul GENERAL DIN REGIUNEA CHANIA

 • Adresă: MOURNIES, 73300, CHANIA
 • Tel: 00302821342000

 

Secția de poliție din regiunea CHANIA

Adresă: BULEVARD IRAKLIOU 23, 73100, CHANIA

Tel: 00302821025854

 

Spitalul GENERAL DIN REGIUNEA AG. NIKOLAOU

Adresă: PALEOLOGOU KONSTANDINOU, 72100, AG. NIKOLAOS

Tel: 00302841343000

 

Secția de poliție din regiunea AG. NIKOLAOU

Adresă: str. ERYTHROU STAVROV 47, AGIOS NIKOLAOS, 72100

Tel: 00302841091403

 

Spitalul GENERAL DIN REGIUNEA IRAKLIO

Adresă: KNOSSOU, 71409, IRAKLIO

Tel: 00302810368000

 

Secția de poliție nr.1 (A’) / Secția de poliție nr.2 (B’), IRAKLIO

Adresă: Str. AGIOU ARTEMIOU 1, N. ALIKARNASSOS, 71601, IRAKLIO

Tel: 00302810274055

 

Spitalul GENERAL DIN REGIUNEA RETHIMNO

Adresă: TRADALIDOU 17, 74100, RETHIMNO

Tel: 003028311342100

 

Secția de poliție din regiunea RETHIMNO

Adresă: PIAȚA IROON POLITEHNIOU 26, 74100, RETHIMNO

Tel: 0030283108815

 

RODOS:

Spitalul GENERAL RODOS

Adresă: AGI APOSTOLI, 85100, RODOS

Tel: 00302241360000

 

Secția de poliție din RODOS

Adresă: ETH. DODEKANISON 43, 85100, RODOS

Tel: 00302241023849

 

Sistemul medical​

Asigurarea medicală este obligatorie în Republica Elenă.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Legea elena sancționează drastic conducătorii auto aflați sub influența băuturilor alcoolice.

Cetățenii români care au autoturisme înscrise în circulație în România pot circula în Republica Elenă cel mult 180 de zile, dacă sunt turiști și nu au o rezidență legală în această țară.

Cetățenii români care au rezidență legală sau domiciliul în Republica Elenă (carte de identitate pentru cetățeni europeni, asigurare medicală IKA sau număr fiscal AFM) sunt obligați ca, imediat după intrarea pe teritoriul elen, să se prezinte la primul birou vamal în vederea parcurgerii procedurilor de import a autovehiculului.

Folosirea de către rezidenții români în Grecia a autovehiculelor cu numere de înmatriculare românești, fără înregistrarea imediată la autorități, este interzisă și atrage amenzi foarte mari, precum și confiscarea autovehiculului.

Recomandăm tuturor cetățenilor români, rezidenți sau cu domiciliul în Grecia, să se informeze cu strictețe asupra prevederilor legii elene, înainte de a se deplasa în această țară cu un autoturism cu numere de înmatriculare românești. Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii este bună.

 • Folosirea telefonului mobil la volan este interzisă.
 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Utilizarea sau deţinerea sistemelor anti-radar sau de detectare a radarului de către conducătorii mijloacelor auto pe drumurile publice din Grecia este interzisă prin lege. Fapta constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de 2.000 euro (art. 103 din Codul Rutier elen prevede şi reţinerea pe loc a permisului de conducere pentru o perioadă de 30 zile, precum şi reţinerea actelor maşinii şi a plăcuţelor de înmatriculare auto pentru 60 zile).

 • Parcarea

Aveţi grijă unde parcaţi! Parcarea ilegală se pedepseşte cu o amendă cuprinsă între 40-150 euro, la care se adaugă reţinerea plăcuţelor de înmatriculare pentru o perioadă de 20 de zile, precum şi plata taxei de parcare pentru acest interval de timp.

Poliţia elenă aplică amenzi şi poate reţine permisul de conducere, actele autoturismului şi plăcuţele de înmatriculare pentru:

 • Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii autoturismului;
 • Circulaţia pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun;
 • Depăşirea şi încălcarea liniei continue;
 • Neoprirea la semnalele agentului de circulaţie;
 • Nerespectarea semnalelor semaforului;
 • Oprirea pe autostradă în locuri neamenajate;
 • Condusul pe contrasens.

Recomandăm cetăţenilor români să se informeze din timp asupra posibilelor restricţii de trafic impuse de autorităţile elene şi bulgare pe ruta Bulgaria-Grecia, din cauza lucrărilor de construcţie a autostrăzii care leagă cele două state.

 • Limitele de vitezã admise

Pe autostradă, limita maximă de viteză admisă este de 130 km/h. Acordaţi maximă atenţie indicatoarelor rutiere de limitare a vitezei.

Sunt prevăzute limitări de până la 80 km/h în funcţie de condiţiile de drum, trafic, meteo, lucrări pe carosabil.

Depăşirea vitezei legale cu peste 20 km/h se pedepseşte cu amendă de 100 euro, iar cu peste 30 km/h cu amendă de 350 euro (în acest ultim caz se reţine şi permisul de conducere pentru 60 zile ).

În conformitate cu dispozițiile noului Cod rutier, sunt aplicate sancțiuni după cum urmează:

1. Neutilizarea centurii de siguranță sau a căștii de protecție pentru motociclişti se sancţionează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului pentru o perioadă de 60 de zile.

2. Utilizarea telefonului mobil de către conducătorul auto în mers, fără dispozitiv Bluetooth sau fără ca telefonul să fie plasat în loc special pentru activarea difuzorului se sancţionează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului pentru o perioadă de 60 de zile.

3. Conducerea autovehiculului de către o persoană având ο concentrație de alcool de:

 • 0,50-0,80 g/l ȋn sânge sau de 0,25-0,40 mg/l ȋn aerul expirat se sancţionează cu amendă de 200 euro și imobilizarea autovehiculului;
 • 0,80-1,10 g/l ȋn sânge sau de 0,40- 0,60 mg/l ȋn aerul expirat se sancţionează cu amendă de 700 euro, ridicarea permisului de conducere timp de 90 de zile și imobilizarea autovehiculului;
 • peste 1,10 g/l ȋn sânge sau de peste 0,60 mg/l ȋn aerul expirat se sancţionează cu ridicarea permisului de conducere pentru o perioadă de 180 de zile, cu închisoare  de minimum două luni, amendă de 1.200 euro, ridicarea plăcuțelor de ȋnmatriculare pentru o perioadă de la 10 zile până la 6 luni (ȋn baza deciziei instanței competente) și imobilizarea autovehiculului.

Conducătorii auto care recidivează în termen de 2 ani și care sunt depistaţi având o concentrație de alcool în sânge de peste 1,10 g/l sunt sancționați cu ridicarea permisului de conducere pentru o perioadă de 5 ani, cu închisoare de cel puțin 6 luni, amendă de 2.000 euro, ridicarea plăcuțelor de ȋnmatriculare de la 10 zile până la 6 luni (ȋn baza deciziei instanței competente) și imobilizarea autovehiculului.

4. Depășirea limitei de viteză cu peste 30 km/oră se sancţionează cu amendă de 350 euro şi ridicarea pe loc a permisului de conducere timp de 60 de zile.

5. Nerespectarea culorii roşii a semaforului se sancţionează cu amendă de 700 euro și ridicarea permisului de conducere timp de 60 de zile.

6. Νerespectarea semnificației indicatorului „STOP la intersecţie” se sancționează cu o amendă de 700 euro, ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 20 de zile.

7. Efectuarea de manevre periculoase se sancţionează cu amendă de 700 euro și ridicarea permisului de conducere timp de 30 de zile, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 10 zile.

8. Staționarea – parcarea ilegală se sancţionează cu amendă de 40-150 euro, după caz, și ridicarea permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 10 zile.

9. Blocarea rampelor de trecere destinate persoanelor cu dizabilități sau parcarea în locuri destinate persoanelor cu handicap se sancționează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 60 de zile.

10. Utilizarea pentru deplasare a benzii de urgență, indiferent de durată, se sancționează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 60 de zile.

11. Circulaţia constantă a camioanelor grele și a autobuzelor pe banda din stânga sau utilizarea acestei benzi pentru depăşiri care surprind șoferii care circulă de drept pe această bandă se sancționează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere timp de 60 de zile.

12. Aruncarea pe geam, ȋn timpul mersului, de obiecte sau substanțe care poluează sau pot provoca un incendiu sau accident, inclusiv țigările, se sancționează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 60 de zile.

13. Plata a jumătate din cuantumul amenzii în termen de 10 zile a fost abrogată. Amenda se plătește în termen de 15 zile la Poșta Elenă sau la sediul primăriei pe raza căreia se află secția de poliție rutieră care aplică amenda.
ATENȚIE! Recomandăm insistent cetățenilor români să respecte cu stricțete normele vamale în vigoare referitoare la categoriile și cantitățile de bunuri care pot fi introduse legal în R. Elenă.

Astfel, potrivit reglementărilor legislației elene în vigoare este interzisă introducerea în Grecia, în canistre sau alte recipiente, de produse petroliere/combustibili.

Nerespectarea acestei dispoziții legale se sancționează cu amendă, deschiderea unui dosar penal pentru contrabandă cu produse petroliere/combustibili și indisponibilizarea autovehiculului de către autoritățile vamale elene.

În acest sens, regăsiţi mai jos prevederile Codului Vamal Elen – Legea nr. 2960/2001, cu privire la transportul și limitările cantitative impuse de legislaţia elenă:

Art. 52 Substanțe inflamabile

Produsele, rezervoarele și pachetele care conțin substanțe inflamabile, explozibile sau alte substanțe periculoase pentru mediu sau sănătate trebuie să aibă o înscriere vizibilă și inteligibilă, care să declare conținutul și nivelul de pericol.  Transportatorii trebuie să declare ȋntr-un document separat Autorității Vamale importul respectivelor rezervoare înainte de descărcarea lor, în caz contrar este încălcat Codul Vamal, faptă pedepsită de actualul Cod.

Art. 59

1. Pentru produsele supuse impozitului special de consum care sunt dobândite de cetățeni particulari pentru uz propriu și care sunt transportate  personal dintr-un stat membru în altul, impozitul special de consum este datorat numai în statul din care sunt achiziționate bunurile.

2. Pentru a se stabili dacă bunurile supuse impozitului special de consum la care se referă paragraful 1 sunt destinate uzului personal, se iau în calcul de către autorități următoarele elemente:

a. identitatea comercială a deținătorului și motivele deținerii produselor;

b. locul în care se află produsele și, în funcție de situație, modul de transport folosit;

c. documentele aferente produselor;

d. natura produselor;

e. cantitatea produselor.

3. Pentru aplicarea literei e. a paragrafului 2, sunt stabilite următoarele limitări cantitative pentru următoarele produse:

a. produse de tutun:

– țigări: 800 bucăți

– țigări foi mici (cu greutatea sub 3 gr. bucata): 400 bucăți

– țigări foi (peste 3 gr. bucata): 200 bucăți

– tutun vărsat: 1 kg

b. băuturi alcoolice:

– băuturi spirtoase : 10 litri

– produse intermediare: 20 litri

– vin: 90 litri (din care maximum 60 litri vin spumant)

– bere: 110 litri

4. Substanțele petroliere care au fost puse deja în consum într-un stat membru devin impozabile și sunt taxate de autoritățile competente dacă transportul lor în țară se face prin mijloace neautorizate de către un particular sau în contul acestuia.

Se consideră neautorizat transportul combustibilului ȋn recipiente neomologate pentru acest scop şi ȋn cantităţi care depăşesc capacitatea unei canistre.

Ministerul Afacerilor Externe adresează rugămintea cetățenilor români ca, anterior deplasării în Republica Elenă, să se documenteze cu privire la condiţiile de intrare şi şedere pe teritoriul acestui stat.

 • Taxele pentru autostrăzi

Taxele pentru autostrăzi în Republica Elenă pentru autoturisme variază în funcţie de lungimea tronsonului utilizat. Între oraşele Salonic şi Atena, pe o distanţă de aproximativ 520-570 de km, taxele de autostradă sunt cuprinse între 30 şi 58 de euro.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil în Republica Elenă. După obţinerea permisului de şedere, cetăţenii români vor solicita Direcţiei de Transport Local preschimbarea permisului de conducere român, cu unul elen.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident de circulaţie, chiar şi de mică importanţă, constatarea poliţiei este obligatorie.

Completaţi, împreună cu cealaltă parte, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, conducătorul auto poate fi reţinut şi prezentat tribunalului, care va stabili partea sa de responsabilitate. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din Grecia, care figurează pe Cartea verde.

Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

 • Detectoare radar sau aparatură anti-radar

Legea elenă interzice cu desăvârşire folosireaşi simpla posesie în autoturism a unor aparate anti-radar, a detectoarelor anti-radar, precum şi a altor sisteme de depistare a radarelor.

Deţinerea sau folosirea detectoarelor radar, precum şi a aparaturii anti-radar se sancţionează cu amendă în valoare de 2.000 euro, reţinerea permisului de conducere până la 30 de zile, confiscarea actelor autoturismului şi a plăcuţelor de înmatriculare până la 60 de zile.

 • Informații privind taxa TEPAI aplicabilă vaselor de croazieră și agreement

Începând cu data de 9 mai 2019, a intrat în vigoare taxa privind vasele de croazieră și agrement (TEPAI).

Odată cu intrarea în vigoare a acestei taxe, vasele de croazieră și agrement a căror lungime depășește 7 metri, indiferent de pavilionul arborat, și care se află în apele teritoriale grecești, vor fi supuse impozitării TEPAI. Taxa se achită integral din țara de reședință sau cel târziu cu o zi înainte de intrarea în apele teritoriale grecești. Dacă vasul staționează în apele teritoriale grecești mai mult de o lună de zile, taxa TEPAI se achită înainte de începutul fiecărei luni de ședere.

Nava poate părăsi apele teritoriale grecești în primele trei zile după sfârșitul lunii pentru care a fost achitată taxa TEPAI, fără a exista obligația de a achita pentru luna curentă. Informații despre taxa TEPAI se regăsesc pe site-ul : https://www.aade.gr/polites/etepai și în limba engleză.

Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări: 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.

Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal